ပါေမာကၡခ်ဳပ္ဆရာေတာ္၏ သက္ေတာ္ (၇၃)ႏွစ္ျပည့္ ေမြးေန႕ႏွင့္ ဓမၼသဟာယ သာသနစင္တာ တည္ေထာင္ဖြင့္လွစ္ျခင္း (၁) ႏွစ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ သာသနပူဇာမဂ`္လာ အခမ္းအနား

Posted On :
Post Date  
Saturday, April 27, 2013
Image