မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ ပထမအႀကိမ္ ၿမိဳ႕နယ္လံုးဆုိင္ရာ ေရႊက်င္နိကာယ ၀ိနယာႏုဂၢဟ စာေတာ္ျပန္ပြဲ

Posted On :
Post Date  
Friday, May 31, 2013

က်င္းပမည့္ေန႕
၁၃၇၅ ခုႏွစ္၊ နယုန္လျပည့္ေက်ာ္(၆၊၇၊၈) ရက္
၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ(၂၉၊၃၀)ရက္မွ ဇူလိုင္လ(၁)ရက္ထိ
 
က်င္းပမည့္ေနရာ
တပ္ဦးမဟာဂႏၶာ႐ံုေက်ာင္းတုိက္
စစ္တကၠသိုလ္၊ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕။
 
က်င္းပမည့္ အစီအစဥ္
ပထမေန႕
၁၃၇၅ခုႏွစ္၊ နယုန္လျပည့္ေက်ာ္(၆)ရက္၊ ၂၉-၆-၂၀၁၃(စေနေန႕)
နံနက္(၉)နာရီ
စုဒၵသမ ေရႊက်င္သာသနာပိုင္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးထံမွ ၾသ၀ါဒခံယူျခင္း
Ø  (၁) ရွင္က်င့္၀တ္ ၀ိနည္းစာေတာ္ျပန္
Ø  (၂) ပါတိေမာက္ ၀ိနည္းစာေတာ္ျပန္
ေန႕လည္(၁)နာရီ
Ø  (၁) ရွင္က်င့္၀တ္ ၀ိနည္းစာေတာ္ျပန္
Ø  (၂) ရွင္က်င့္၀တ္ ၀ိနည္းစာေတာ္ျပန္
Ø  (၃) ပါတိေမာက္ ၀ိနည္းစာေတာ္ျပန္
 
ဒုတိယေန႕
၁၃၇၅ခုႏွစ္၊ နယုန္လျပည့္ေက်ာ္(၇)ရက္၊ ၃၀-၆-၂၀၁၃(တနဂၤေႏြေန႕)
နံနက္(၈)နာရီ
Ø  (၁) ရွင္က်င့္၀တ္ ၀ိနည္းစာေတာ္ျပန္
Ø  (၂) ပါတိေမာက္ ၀ိနည္းစာေတာ္ျပန္
ေန႕လည္(၁)နာရီ
Ø  (၁) ရွင္က်င့္၀တ္ ၀ိနည္းစာေတာ္ျပန္
Ø  (၂) ရွင္က်င့္၀တ္ ၀ိနည္းစာေတာ္ျပန္
Ø  (၃) ပါတိေမာက္ ၀ိနည္းစာေတာ္ျပန္
 
တတိယေန႕
၁၃၇၅ခုႏွစ္၊ နယုန္လျပည့္ေက်ာ္(၈)ရက္၊ ၁-၇-၂၀၁၃(တနလၤာေန႕)
နံနက္(၈)နာရီ
သဂၤါယနာအေမးအေျဖႏွင့္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ ေဒါက္တာနႏၵမာလာဘိ၀ံသထံမွ ေရစက္ခ်အႏုေမာဒနာတရားနာၾကားရန္
(ေန႕ဆြမ္းဘုန္းေပးၿပီး သံဃာေတာ္ သာမေဏတုိ႕အား လွဴဒါန္းပူေဇာ္ရန္)
လယ္တီဆရာေတာ္ဘုရာႀကီး၏ ၀ိနယသံခိပ္တစ္အုပ္လွ်င္ (၁၂၀၀ိ/-)ႏွဳန္းျဖင့္ လွဴဒါန္းပူေဇာ္ႏိုင္ပါသည္။ (အုပ္ေရ-၅၀၀ ခန္႕)
 
တရားပြဲအစီအစဥ္
၁၃၇၅ ခုႏွစ္၊ နယုန္လျပည့္ေက်ာ္(၆)ရက္ ၂၉-၆-၂၀၁၃(စေနေန႕) ည(၇)နာရီ
ေဒါက္တာ အရွင္ေဆကိႏၵ
ဓမၼဒူတ ပုဗၺာ႐ံုေတာရေက်ာင္း၊ ျပင္စာ၊ ျပင္ဦးလြင္။
 
၁၃၇၅ ခုႏွစ္၊ နယုန္လျပည့္ေက်ာ္(၇)ရက္ ၃၀-၆-၂၀၁၃(တနဂၤေႏြေန႕) ည(၇)နာရီ
ပါေမာကၡခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ ေဒါက္တာနႏၵမာလာဘိ၀ံသ
ဓမၼသဟာယ သာသနစင္တာ၊ ေအာင္ခ်မ္းသာ၊ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕။
 
ဆက္သြယ္လွဴဒါန္းရန္ဌာန
၁။ ေက်ာက္ဆည္မဟာဂႏၶာ႐ံုေက်ာင္း ကပၸိယ ၀၉-၄၉၂၅၀၅၈၆။
၂။ တပ္ဦးမဟာဂႏၶာ႐ံုေက်ာင္း ကပိၸယ ၀၉-၂၀၄၅၇၉၂၊ ၀၉-၄၄၄၀၁၂၀၉၉၊ ၀၉-၂၀၄၅၈၂၄။
၃။ ပ႑ိတာရာမေရႊေတာင္ကုန္းသာသနာ့ရိပ္သာ ကပိၸယ
    ၀၈၅-၂၈၀၃၀၊ ၀၉-၅၀၉၅၁၅၆၊ ၀၉-၄၉၂၇၃၄၆၈။
၄။ ေရႊဟသၤာေက်ာင္း ကပိၸယ ၀၉-၂၀၄၅၈၂၅။
၅။ ၀ိသုဒၶါ႐ံု(ေရႊက်င္)ေက်ာင္း ကပိၸယ ၀၉-၂၀၄၄၄၆၁၊ ၀၈၅-၂၉၇၆၈။
 
အလွဴရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ၾကြေရာက္ေတာမူလာၾကေသာ သံဃာေတာ္၊ သာမေဏတုိ႕အား ဓမၼပူဇာႏွင့္ လွဴဖြယ္၀တၳဳပစၥည္းမ်ားကို မိမိတတ္စြမ္းသေလာက္ ပါ၀င္လွဴဒါန္းႏိုင္ပါေၾကာင္း ၀ိနယာႏုဂၢဟအဖြဲ႕မွ ႏိွဳးေဆာ္တုိက္တြန္းအပ္ပါသည္။