ပါေမာကၡခ်ဳပ္ဆရာေတာ္၏ သက္ေတာ္(၇၅)ႏွစ္ျပည့္ေမြးေန႕ ၾသ၀ါဒ