ဓမၼပဒမွ ဓမၼရသႏွင့္ဘဝသခၤန္းစာမ်ား အပိုင္း(၁) (၄.၁၂.၂၀၁၈)

အသံဖိုင္မ်ား