ဓမၼပဒမွ ဓမၼရသႏွင့္ဘဝသခၤန္းစာမ်ား အပိုင္း(၂) (၅.၁၂.၂၀၁၈)

အသံဖိုင္မ်ား