ဓမၼပဒမွ ဓမၼရသႏွင့္ဘဝသခၤန္းစာမ်ား အပိုင္း(၆) (၉.၁၂.၂၀၁၈) (တရားေတာ္အဆံုးထိ မပါ၀င္ေသးပါ)

အသံဖိုင္မ်ား