ဓမၼပဒမွ ဓမၼရသႏွင့္ဘဝသခၤန္းစာမ်ား အပိုင္း(၇) (၁၀.၁၂.၂၀၁၈)

အသံဖိုင္မ်ား