ဓမၼပဒမွ ဓမၼရသႏွင့္ဘဝသခၤန္းစာမ်ား အပိုင္း(၈) (၁၁.၁၂.၂၀၁၈)

အသံဖိုင္မ်ား