ဓမၼပဒမွ ဓမၼရသႏွင့္ဘဝသခၤန္းစာမ်ား အပိုင္း(၉) (၁၂.၁၂.၂၀၁၈)

အသံဖိုင္မ်ား