ဓမၼပဒမွ ဓမၼရသႏွင့္ဘဝသခၤန္းစာမ်ား အပိုင္း(၁၂) (၁၆.၁၂.၂၀၁၈)

အသံဖိုင္မ်ား