ဓမၼပဒမွ ဓမၼရသႏွင့္ဘဝသခၤန္းစာမ်ား အပိုင္း(၁၆) (၂၀.၁၂.၂၀၁၈)

အသံဖိုင္မ်ား