ဓမၼပဒမွ ဓမၼရသႏွင့္ဘဝသခၤန္းစာမ်ား အပိုင္း(၁၇) (၂၂.၁၂.၂၀၁၈)

အသံဖိုင္မ်ား