ဓမၼပဒမွ ဓမၼရသႏွင့္ဘဝသခၤန္းစာမ်ား အပိုင္း(၁၈) (၂၃.၁၂.၂၀၁၈)

အသံဖိုင္မ်ား