ဓမၼပဒမွ ဓမၼရသႏွင့္ဘဝသခၤန္းစာမ်ား အပိုင္း(၁၉) (၂၄.၁၂.၂၀၁၈)

အသံဖိုင္မ်ား