ဓမၼပဒမွ ဓမၼရသႏွင့္ဘဝသခၤန္​းစာမ်ား အပိုင္း(၂၃) (၂၈.၁၂.၂၀၁၈)

အသံဖိုင္မ်ား