ဓမၼပဒမွ ဓမၼရသႏွင့္ဘဝသခၤန္​းစာမ်ား အပိုင္း(၂၈) (၂၁.၁.၂၀၁၉)

အသံဖိုင္မ်ား