ဓမၼပဒမွ ဓမၼရသႏွင့္ဘဝသခၤန္​းစာမ်ား အပိုင္း(၃၀) (၂၃.၁.၂၀၁၉)

အသံဖိုင္မ်ား