ဓမၼပဒမွ ဓမၼရသႏွင့္ဘဝသခၤန္​းစာမ်ား အပိုင္း(၃၂) (၂၅.၁.၂၀၁၉)

အသံဖိုင္မ်ား