ဓမၼပဒမွ ဓမၼရသႏွင့္ဘဝသခၤန္​းစာမ်ား အပိုင္း(၃၃) (၃.၂.၂၀၁၉)

အသံဖိုင္မ်ား