အႏုေမာဒနာၾသ၀ါဒတရားေတာ္ (အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေထရ၀ါဒ ဗုဒၶသာသနာျပဳတကၠသိုလ္) (၂၄.၁.၂၀၁၉)