အႏုေမာဒနာ ႏွင့္ ေမတၱာတရားေတာ္ (၆.၅.၂၀၁၉ ျပင္ဦးလြင္)