ဆရာေတာ္ၾကီး၏ ငါးပါးသီလေပးနွင့္ခ်ီးျမွင့္ေပးေသာပရိတ္တရားေတာ္