ဟုိဘက္ကမ္းက ျငိမ္းခ်မ္းတယ္

Posted On :

Publication Date  
Saturday, November 3, 2012
Book Cover  

Download :

"ဟိုဘက္ကမ္းက ျငိမ္းခ်မ္းတယ္" လို ့ဗုဒၶျမတ္စြာက အာသီဝိေသာပမ သုတၱန္မွာ ေဟာၾကားခဲ ့တယ္။ အာသီဝိေသာပမ သုတၱန္လာ ဝိပသနာက်င့္စဥ္ကို ဒီကေန ့ ဘုန္းၾကီးတို ့က "ဟိုဘက္ကမ္းကျငိမ္းခ်မ္းတယ္" လို ့ နာမည္ေပးထားျခင္းျဖစ္တယ္။