အရွင္အာနႏၵ၏ ဝိပသနာ

Posted On :

Publication Date  
Saturday, November 3, 2012
Book Cover  

Download :

အရွင္အာနႏၵ ဆိုတာ ဗုဒၶဘာသာဝင္ သူေတာ္စင္ေတြ အားလံုးေလာက္နီးနီး သိၾကတယ္။ ျမတ္စြာဘုရားရဲ႕ ညီေတာ္ဝမ္းကြဲ ၊ ျမတ္စြာဘုရားကို အလုပ္အေကၽြးျပဳျပီး ဧတဒဂ္ ၅ တန္ျဖင့္ ခ်ီးက်ဴးေျမွာက္စား ျခင္းခံရတဲ ့ ပုဂၢိဳလ္ပဲ ။ ရွင္အာနႏၵရဲ ့အေၾကာင္းကိုေတာ့ သိျပီးသားျဖစ္ၾကလိမ့္မယ္ ။ ျမတ္စြားဘုရားရဲ ့အျခံအရံအျဖစ္ သုေဒၶါဒနမင္းၾကီးက ျမတ္စြာဘုရားရဲ ့အျခံအရံအျဖစ္ သာကီဝင္ မင္းသားေတြ ရဟန္းဝတ္ဖို ့ တိုက္တြန္းတယ္။