ခုခံစြမ္းအား

Posted On :

Publication Date  
Friday, December 28, 2012
Book Cover  

Download :

သာမန္ ဘ၀တစ္ခုမွာ အဆင္ေျပေနတဲ့အခ်ိန္ ဘာမွမျဖစ္ဘူး၊ အဆင္မေျပတာနဲ႕ေတြ႕ၿပီ ဆုိလို႕ရိွရင္ ေျခမကိုင္မိလက္မကိုင္မိျဖစ္လာတတ္တယ္။
အဲဒီလိုျဖစ္လာၿပီဆုိလို႕ရိွ႕ရင္ ကိုယ္မလိုလားအပ္တဲ့အရာေတြက ကိုယ့္အေပၚမွာ ဖိစီးလာရင္
depression လို႕ေခၚတဲ့ စိတ္က်ေရာဂါ ျဖစ္လာတတ္တယ္။
အဲဒါေတြကို ဘာနဲ႕ခုခံမလဲ၊ ပတ္၀န္းက်င္ေလာကဓံ အေျခအေနအရပ္ရပ္ကို ဘာေတြနဲ႕တြန္းလွန္မလဲဆုိတာ
ဗုဒၶျမတ္စြာရဲ႕ စာေပပိဋကတ္ထဲမွာ အထင္အရွားရိွပါတယ္.။