ပါေမာကၡခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး၏ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕ အထူးတရားဓမၼသဘင္တရားပြဲ