အေမး(၁၀) ေမာင္သူရ (thura.civil8@gmail.com)

အရွင္သူၿမတ္ဘုရား
ဘုရားတပည္႔ေတာ္ ရိုေသစြာေလွ်ာက္ထားအပ္ပါသည္ဘုရား
အလွဴဒါနၿပဳၾကရာတြင္ မည္သို႔ၿပဳသည္ၿဖစ္ပါမွ လက္ရိွဘဝတြင္ပါ မ်က္ေမွာက္ လက္ငင္း ခံစားရၿခင္းသည္
ျဖစ္ပါမည္လဲ အရွင္ဘုရား။ မ်ားေသာအားၿဖင္႔တပည္႔ေတာ္တုိ႔ သိမွတ္ရသည္မွာ ေနာက္ေနာက္
ဘဝမ်ားမွသာလွ်င္ ခံစားရသည္ဟုသာ ၾကားနာမိပါသည္။အၿမတ္ဆံုးၿဖစ္ေသာ ရတနာသံုးပါးကို ယံုၾကည္ ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ၾကေသာ ဥပါသကာတုိ႔တြင္ ပို၍ပင္ အက်ိဳးေပးသင္႔သည္မဟုတ္ပါလားဘုရား။ေမတၱာေရွ႔ထားေၿဖၾကားေတာ္မူပါဘုရား။

(၁၀) ေမာင္သူရ၏ေမးခြန္းကိုေျဖဆိုျခင္း

မည္သည့္ေကာင္းမႈပဲျဖစ္ေစ လက္ရိွဘ၀၌ အက်ိဳးေပးနိုင္တဲ့ေစတနာပါရိွသလို ေနာက္ဘ၀မ်ားတြင္မွ အက်ိဳးေပးမည့္
ေစတနာမ်ားလည္းပါရိွသည္။ အလႉဒါနျပဳၾကရာတြင္ ေစတနာမွန္ကန္ဖို့လိုပါသည္။ မလႉမီ၊ လႉဆဲ၊ လႉျပီးေနာက္
၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ ျဖစ္ရပါမည္။ကဲြျပားျခားနားမႈမရိွေစရပါ။ အလႉခံပုဂၢဳိလ္အလိုက္ အက်ိဳးေပးမႈသည္
ကြာျခားတတ္သည္။
ကိုယ္က်ိဳးအတြက္ မငဲ့ကြက္ေသာ ပါရမီဒါနမ်ိဳးကပို၍ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္း ေစပါသည္။