အေမး(၁၄) ဆန္းလင္းထြန္း (sannlynnhtun@gmail.com)

တပည့္ေတာ္တို ဗုဒၶဘာသာမွာ လူသားေတြရဲ႕အစကို ျမတ္စြာဘုရားက ေဟာခဲ့ပါသလားဘုရား.
 ခရစ္ယန္ဘာသာေတြဆိုရင္ သူတို႕ ဘုရားသခင္ကဖန္တီးတယ္လို႕ဆိုပါတယ္ဘုရား..
(၁၄) ဆန္းလင္းထြန္း၏ေမးခြန္းကိုေျဖဆိုျခင္း

ကမၻာတစ္ခုရဲ့ လူသားတို့၏အစကို အဂၢညသုတ္မွာ ျမတ္စြာဘုရားေဟာခဲ့ပါသည္။ ဒီဃနိကာယ္ပါထိက ၀ဂၢပါဠိေတာ္(ျမန္မာျပန္)ကိုဖတ္ျကည့္ပါ။