အေမး(၁၆) နတိၱ (nutthti@gmail.com)

တပည့္ေတာ္ရုိေသစြာေမးျမန္းေလ်ာက္ထားအပ္ပါသည္ အရွင္ဘုရား။
အဇာတသတ္ဟာ မေမြးခင္ကတည္းက ဖခင္ကိုသတ္မည့္သားမွန္းသိပါလ်က္နဲ႔ ဖခင္ဘုရင္ႀကီးဟာ ဒီလိုႀကီးေလးတဲ့ကံႀကီးကိုမက်ဴးလြန္ေအာင္
ဘယ္အတြက္ေၾကာင့္သြန္သင္ဆုံးမခဲ့ျခင္းမျပဳတာပါလဲဘုရား။ သူကိုယ္တိုင္ကေတာ့ဘုရားရွင္ကိုၾကည္ညိဳတဲ့သူေတာ္ေကာင္းျဖစ္ပါလ်က္ကယ္ႏွင့္
အဇာတသတ္မင္းသားကိုု ဗုဒၶဘာသာကိုယုံၾကည္သက္၀င္သူျဖစ္ေအာင္လမ္းမျပခဲ့တာပါလဲ ဆိုတာသိခ်င္ပါတယ္ ဘုရား။
(၁၆)  နတိၱ၏ေမးခြန္းကိုေျဖဆိုျခင္း
အဇာတသတ္ကို သူ့အေဖက မဆံုးမတာမဟုတ္၊ ဆံုးမခဲ့တယ္၊ ဗုဒၶဘာသာျဖစ္ေအာင္ လမ္းမျပခဲ့ တာ မဟုတ္ဘူး၊ လမ္းျပခဲ့တယ္၊  ဒါေပမဲ့ က်ားကိုယဥ္ပါးေအာင္ဆံုးမနိုင္ေသာ္လည္း သတ္သတ္ လြတ္စားေအာင္ လုပ္လို႕မရသလိုျဖစ္ပါတယ္။