အေမး(၁၇) May Zin Mg (mayzin.ice@gmail.com)

ရိုေသစြာ ေလွ်ာက္ထားပါတယ္ ဘုန္းဘုန္း.
တပည့္ေတာ္ဟာ ဗုဒၵဘာသာ၀င္ပါ.ဒါေပမယ့္ ဘာသာတရားရဲ႕ နက္ရွိဳင္းမႈကို ေသခ်ာမသိေသးပါဘူး. အေပၚယံအသိထက္ နည္းနည္းေလာက္သာတယ္လုိ႔ပဲ ေျပာ၀ံ့ပါတယ္.
တေန႔က ဘာသာမဲ့ မိတ္ေဆြ ေတြရယ္ တပည့္ေတာ္ရယ္ ဘာသာေရးကို ကၽြန္ေတာ္ထက္ ေလ့လာသိရွိထားတဲ့ ေနာက္မိတ္ေဆြ တစ္ဦးရယ္ ေျပာျဖစ္ၾကပါတယ္
အဲလို ေျပာျဖစ္ရင္းနဲ႔ တပည့္ေတာ္စိတ္ထဲမွာ ေ၀ေ၀၀ါး၀ါးေတြ ျဖစ္လာပါတယ္. တပည့္ေတာ္ အဲဒီ ေျပာျဖစ္တဲ့ စကားေတြကို ဘုန္းဘုန္းဆီ ပို႔လိုပါတယ္.
ဒီ ထဲမွာ ကူးထည့္ရင္ မဆန္႔ေလာက္ဘူးထင္လို႔ပါ. ဘုန္းဘုန္း ဖတ္ၾကည့္ျပီး အၾကံဥာဏ္ျဖစ္ျဖစ္ သံုးသပ္ခ်က္ျဖစ္ျဖစ္ ေပးႏိုင္မလား ဆိုတာ သိလိုပါတယ္ ဘုရား

(၁၇) May Zin Mg ၏ ေမးခြန္းကိုေျဖဆုိျခင္း

ဖတ္ၾကည့္ၿပီးမွ ေျပာပါမယ္။