အေမး(၁၉) ေစာျမငယ္ေသြး (secondarysmoker@gmail.com)

ေျခေတာ္အစံုကိုၪီးခိုက္၍ေလ်ာက္ထားအပ္ပါသည္အရွင္ဘုရား၊ တပည့္ေတာ္တို႔ သက္ဝင္ယံုၾကည္ ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ပါေသာ ဗုဒၶဘာသာအေယာင္ေဆာင္၍
သာသနာ့အေရျခံဳကာ ေမာ္ေတာ္ကားဂိတ္၊ မီးရထားဘူတာ၊ ေဆးရံုေရွ႕တို႔၌ လမ္းစရိတ္ျပတ္၍၊ ေနမေကာင္း၍ အစရွိသည္ျဖင့္အေၾကာင္းျပကာ
ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားရွာလ်က္ရွိေသာ မသမာသူမ်ားအား မြန္ျမတ္သန္႔စင္သည့္ဘာသာတရားအားညစ္ႏြမ္းေစရန္ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားဟု
ယူဆမိပါ၍ ဖယ္ရွားရွင္းလင္းသင့္ပါေၾကာင္း ေလ်ာက္ထားအပ္ပါသည္ဘုရား။

(၁၉) ေစာျမငယ္ေသြး၏ေမးခြန္းကိုေျဖဆိုျခင္း
    ေမးခြန္းမဟုတ္၍ေျဖရန္မလိုပါ။