အေမး(၂၀) tharkinwethwe (tharkinwethwe.mgy@gmail.com)

မ်ဳိးဆက္သစ္ လူငယ္ေတြ တိုးတက္ဖို႔ကို ဘာသာေရးနဲ႔ ဘယ္လိုပံုေဖာ္ရင္ေကာင္းမလဲ ဘုရား အခုေလာေလာဆယ္ တပည့္ေတာ္ဟာ
ပညာဒါနေပးရင္း ဘာသာေရးအသိေတြေပးေနသူပါဘုရား ဒါေၾကာင့္မို႔ ေက်းဇူးျပဳၿပီး ဘယ္လိုလုပ္ေဆာင္ရမလဲဆိုတာ အႀကံဥာဏ္ေပးေတာ္မူပါဘုရား။

(၂၀)  tharkinwethwe ၏ေမးခြန္းကိုေျဖဆိုျခင္း
    ကိုယ္တတ္နိုင္သည့္အတိုင္းအတာျဖင့္ ပညာဒါနေပးရင္း ဘာသာေရး အသိဉာဏ္ေပးတာကိုဆက္ လုပ္ပါ။
You must do  your best. အားလံုးေကာင္းဖို့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ မထားပါနဲ့။