အေမး(၂၁) Zin Min Lwin (zinminlwin7@gmail.com)

Ashin pa yar, may i know what happened to the son of ashin gautama payar? since there is no clear explanation on him?
Thank you
 
(၂၁) Zin Min Lwin၏ေမးခြန္းကိုေျဖဆိုျခင္း
ေဂါတမဘုရား၏ သားေတာ္ဆိုတာ ရွင္ရာဟုလာ ဟုဆိုတာလား၊ (၇)နွစ္အရြယ္မွာ ကိုရင္၀တ္တယ္၊ အသက္(၂၀)မွာ ရဟန္းျဖစ္တယ္၊
ရဟန္းျဖစ္ျပီးေနာက္ စူဠရာဟုေလာ၀ါဒသုတ္ကို နာယူ၍ ရဟႏၱာျဖစ္တယ္၊ မိေထြးေတာ္ ေဂါတမီပရိနိဗၺာန္စံျပီးေနာက္ ရွင္သာရိပုတၱရာတုိ႕ ပရိနိဗၺာန္မစံမီ တာ၀တႎသာနတ္ျပည္ကို သြားေရာက္၍ ပရိနိဗၺာန္စံသည္။ ဤမွ်သာ မွတ္တမ္းသိရသည္။ ရာဟုလာနွင့္ ပတ္သက္ေသာ သုတၱန္ မ်ားစြာရိွသည္။ ဘုန္းႀကီးေဟာထားတဲ့ ရွင္ရာဟုလာ၏ ဘ၀နွင့္ျမတ္ဗုဒၶ၏ အဆံုးအမတရားကို နာၾကည့္ပါ။၊ စာအုပ္လည္း ဒီနွစ္မကုန္မီထြက္မည္။