အေမး(၂၂) တကာေဇာ္လင္း/ရန္ကုန္ (uzawlin52@gmail.com)

ဘုန္းဘုန္းႀကီး..ဦးတင္ပါတယ္..ဘုရား...
၁.ၿမတ္စြာဘုရား..သဗၺညုတဥာဏ္ေတာ္ ရၿပီး၊ တစ္ခုေသာ သတၱာဟ မွာ စႀကၤံေလ်ွာက္ တာသည္၊ ဖိုလ္၀င္စားၿပီး၊ ေလ်ွာက္တာ..လား?
၂.ဗိမၼသာရမင္းႀကီး၊ အက်ဥ္းစံ စဥ္ လမ္းေလ်ွာက္ၿပီး၊ ကိုယ္ေရာင္ကိုယ္၀ါ ထြက္တာ၊ ဖိုလ္၀င္စားခိုက္မွာပါလား..ဘုရား ?
၃.ဖိုလ္၀င္စားစဥ္..နိဗၺာန္သာ အာရံု ၿဖစ္သၿဖင့္၊ လမ္းေလ်ွာက္လ်က္..၀င္စားႏိုင္ပါသလား..ဘုရား..။ ရိုေသစြာ..ေလ်ာက္ထား ပါသည္..ဘုန္းဘုန္းႀကီး..ဘုရား..။

(၂၂)    တကာ ေဇာ္လင္း/ရန္ကုန္၏ေမးခြန္းကိုေျဖဆိုျခင္း
    (၁) ဖိုလ္၀င္စားလ်က္ စႀကၤေလွွ်ာက္သည္မဟုတ္။
    (၂) ဗိမၼသာရမင္းျကီးအက်ဥ္းစံစဥ္ ေသာတာပတိၱဖိုလ္၀င္စားျပီးမွ ဖိုလ္မွထျပီးလွ်င္ ဖိုလ္ခ်မ္းသာ အရိွန္ျဖင့္လမ္းေလွ်ာက္သည္။ ခႏၶာကိုယ္ ပို၍ တင့္တယ္သည္ဟုဆိုသည္။
         ကိုယ္ေရာင္ကိုယ္၀ါထြက္သည္ဟု မဆို။
    (၃) အပၸနာေဇာသည္ ဣရိယာပုတ္ကို ထိန္းနိုင္သည္ဆိုသျဖင့္ ေလ်ာင္း၊ထိုင္၊ရပ္၊သြား၊ ဣရိယာပုတ္ ေလးပါးလံုးမွာပင္ ဖိုလ္၀င္စားနိုင္သည္ဟု မွတ္သင့္သည္။