အေမး(၂၆) ၿငိမ္းခ်မ္းျမင့္ (nyeinchanmyint.npt@gmail.com)

အရွင္ဘုရား ေလာင္းကစားႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ျမတ္စြာဘုရား တရားေတာ္ေတြထဲမွာ တားျမစ္ထားခ်က္ ေတြရွိပါသလားဘုရား။
ရွိရင္ အရွင္ဘုရား တရားေတာ္ေတြထဲမွာ ျဖစ္ျဖစ္ထည့္သြင္းေဟာႀကားညႊန္ျပေပးေတာ္မူပါဘုရား။
ငါးပါးသီလတို႕ နီးစပ္ရာေတြထဲမွာမေတြ႕မိလို႕ပါဘုရား။

(၂၆) ျငိမ္းခ်မ္းျမင့္၏ေမးခြန္းကိုေျဖဆိုျခင္း

သိဂၤါေလာ၀ါဒသုတ္မွာ စီးပြားဥစၥာပ်က္စီးျခင္း(၆)မ်ိဳးတြင္ ေလာင္းကစားျခင္းနည္းအပါအ၀င္ျဖစ္သည္။
ငါးပါးသီလတြင္ မထည့္သြင္းေသာ္လည္း ပ်က္စီးေၾကာင္းအျဖစ္ ေပာာၾကားထား၍ ေရွာင္ရမည္သာျဖစ္သည္။