အေမး(၂၈) Zaw Naing Aung (1biotechnique@gmail.com)

ဂါထာတစ္ေထာင္ဆင္ယင္ေသာ ေဝႆႏၲရာဇာတ္ေတာ္ဟာ ပိဋကေတာ္ရဲ႕ ဘယ္အပိုင္းမွာ ပါပါသလဲ ဘုရား
တပည့္ေတာ္ေတာ့ ခုဒၵကနိကာယ္ စရိယာပိဋကမွာေတာ့ ဇာတ္ေတာ္ေတြကို အက်ဥ္းဆံုးပံုစံနဲ႔ ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္ကိုသာ ေလ့လာရပါတယ္ဘုရား။
http://www.pitakataw.com/2010/02/blog-post_3112.html?m=1

(၂၈) Zaw Naing Aung၏ေမးခြန္းကိုေျဖဆိုျခင္း
    ‌ေဝႆႏၲရာဇာတ္္သည္ ခုဒၵကနိကာယ္ ဇာတကပါဠိ ဒုတိယတဲြ၌ အျပည့္အစံုပါရိွသည္။