အေမး(၃) တပည့္ေတာ္စိုးမင္းနိုင္ (soeminnaing@gmail.com)

အရွင္ဘုရား
ျမင့္မုိရ္ေတာင္ ဘယ္မွာ ရွိလဲ ဘုရား..တစ္ယူဇနာက ဘယ္ေလာက္ ရွိလဲ၊ကမာၻကေန ေနဆီအကြာအေဝး လဆီအကြာအေဝး က တစ္ခါက တပည့္ေတာ္တြက္ၾကည့္တာမကုိက္ဘူး ဘုရား! ဘုရားကုိေတာ့ ယုံတယ္ ဘုရား မွတ္တမ္းေတြကမ်ား လြဲလုိ႔လား ဘုရား. Mm နွင့္ mm လုိ ဘုရား...
ကိုစိုးမင္းနိုင္၏ေမးခြန္းကိုေျဖဆိုျခင္း
    ျမင့္မိုရ္ေတာင္ဘယ္နားရိွလဲဆိုတာကို…ကိုယ္တိုင္သိခ်င္ေနတာၾကာၿပီ၊ တကယ္ေတာ့ လူသားေတြ ကိုယ္တိုင္ျမင့္မိုရ္ေတာင္၏ပတ္၀န္းက်င္တြင္ေနထိုင္လ်က္ရိွသည္ဟုသတိျပဳသင့္သည္။စာေပက်မ္းဂန္၌ ျမင့္မိုရ္ ေတာင္ထိပ္၌ တာ၀တႎသာနတ္ျပည္ရိွသည္။ေအာက္ေျခ၌ အသူရာျပည္ရိွသည္။ အလယ္တြင္ ကြ်န္းျကီး ေလးကြ်န္းပါ၀င္ေသာ လူ့ဘံုရိွသည္။ကမာၻလံုးႀကီးကိုၾကည့္ ေျမာက္၀င္ရိုးစြန္းထိပ္သည္ ျမင့္မိုရ္ေတာင္ထိပ္၊ ေတာင္၀င္ရိုးစြန္းအေျခသည္ အသူရာနတ္ျပည္၊ အလယ္မွာေလးကြ်န္းျဖင့္ ဖဲြ႕စည္းထားေသာ လူ့ဘံုရိွသည္။ ဤသို့ပင္ထင္ျမင္ယူဆပါသည္။ ယူဇနာဆိုသည္မွာ (Measurement) တစ္ခုသာျဖစ္သည္။ အတိုင္းအတာ ဆိုသည္မွာကြာျခားနိုင္သည္။ အေနအထား ဆိုသည္မွာေျပာင္းလဲနိုင္သည္။ပဲခူးျမိဳ႕တည္ရာေျမသည္ ေရွးယခင္ကေရေအာက္တြင္ရိွျပီး ဟသၤၤၤၤာ  ငွက္ (၁)‌ေကာင္နားယံုသာ ကုန္းေပၚသည္ဟုဆိုသည္။ အဲ့ဒါကို   ယခုလူေတြ ယံုနိုင္ပါ့မလား၊ တကယ္ေတာ့ ေျပာင္းလဲမႈနိယာမ၏ ျဖစ္စဉ္မွ်သာျဖစ္သည္။ မေန႕က အေျခအေနနွင့္ ယေန႕ မတူဘူးဆိုတာ ထင္ရွား၏။ ေျပာင္းလဲမႈ၏ သဘာ၀အတိုင္းမွတ္ရမည္သာ ျဖစ္သည္။ျငင္းဆိုဖြယ္မရိွ။