အေမး(၅၁) ေမာင္ေဇာ္နိုင္ေအာင္ (1biotechnique@gmail.com)

အရွင္ဘုရား ဇာတကအ႒ကထာမ်ားမွာ တခ်ိဳ႕ က မူရင္းပါဠိေတာ္နဲ႔ ကြဲလြဲမႈ မ်ားရွိေနသည္ဟု ဆိုၾကသျဖင့္ မူရင္းပါဠိေတာ္က ဇာတက က်မ္းညႊန္း တခ်ိဳ႕ေလာက္ ညႊန္ျပေပးပါရန္ ေတာင္းပန္အပ္ပါသည္။
အရွင္ဘုရား မဟာစည္ဆရာေတာ္ ဘာသာျပန္ထားတဲ႔ ဝိသုဒၶိမဂ္ ဒုတိယတြဲ စာမ်က္ႏွာ ၁၁၃ ေလာကဝိဓူဂုဏ္ေတာ္ အဖြင့္ေနာက္ဆံုးမွာ ေလးကြ်န္းတျမင္းမိုရ္အယူဟာ ဘုရားေဟာမူရင္းပါဠိေတာ္ မွာမပါဝင္ဘဲ ေရွးဆရာေတာ္တို႕ အယူသာျဖစ္ေၾကာင္းျပထားပါတယ္။ ဒါအမွန္ဆို မ်ားေသာအားျဖင့္ ေနယူဇနာ၅၀-အဝန္း လအဝန္း၄၉ ၊ယုဂႏိၶဳရ္ေတာင္ သီတာ၇-တန္ စသည့္ေဟာေျပာေရးသား ခ်က္မ်ားကလည္း ဗုဒၶဝါဒ နဲ႔ မပတ္သက္ဘူးလား ဘုရား။
မေကာင္းမႈမွအပျပဳျပီးသူ ရဟႏာၱ အရွင္သူျမတ္မ်ားက အာပတ္သင့္တတ္ပါေသးသလား ဘုရား သိရသေလာက္ ကုေဋကိုးေထာင္ေက်ာ္တယ္ဆိုေတာ့ ဓမၼခႏၶာေပါင္း ရွစ္ေသာင္းေလးေထာင္နဲ႔ ဘယ္လိုဆက္စပ္ယူရမလည္းဘုရား။
ေဗာဇၹဳင္ ၇-ပါး မွာပါတဲ႔ ပီတိပႆဒိၶ တို႔နဲ႔ ဝိပႆနာ ညဏ္စဥ္ မွာေတာ့ ဘဂၤညာဏ္ ဘယညာဏ္ တို႔နဲ႔ ဘယ္လို ဆက္စပ္ရျပီး အေျဖထုတ္ရမွာ လည္း ဘုရား။ သိလို၍ေမးျမန္းရျခင္းသာျဖစ္ပါတယ္ ဘုရား။ မေကာင္းေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မရွိပါ ဘုရား ေက်းဇူးျပဳ၍ ျပန္လည္ ေျဖၾကားေတာ္ မူပါ ဘုရား။

(၅၁)ေဇာ္နိုင္ေအာင္၏ေမးခြန္းကိုေျဖဆိုျခင္း
        (၁) ငါးရာငါးဆယ္ ဇာတကပါဠိနွင့္ ဇာတကအ႒ကထာမ်ားကို ေစ့စပ္ေသခ်ာစြာ ဖတ္ရႈျပီးမွ ပါဠိအ႒ကထာနွစ္ခု ကဲြလဲြမႈ ရိွမရိွ သိနိုင္မည္။ ပါဠိမူကဲြမ်ားက ေနရာတကာမွာပင္ ရိွသည္။ ပင္းယေခတ္ ရွင္မဟာ အရိယဝံသဆရာေတာ္ ေရးသားခဲ့တဲ့  ဇာတ္ဝိေသာဓနက်မ္းကို ဖတ္ၾကည့္ရင္ သိနိုင္သည္။
        (၂) ေလးကြ်န္းတစ္ျမင့္မိုရ္အယူအဆသည္ ဘုရားေဟာ မူရင္းပါဠိေတာ္၌ပင္ ပါရိွသည္ ဟု ဆိုနိုင္သည္။ အဂၤုတၱရ တိကနိပါတ စူဠနိကာသုတ္ကိုၾကည့္ပါ။
        (၃) ေန/လ ပမာဏ ယုဂႏိၶဳရ္ေတာင္၊ သီတာခုနွစ္တန္စေသာ အခ်က္မ်ားဟာ ၾသကာသ ေလာက အေၾကာင္းျဖစ္၍ (Geography) နွင့္ ဆိုင္သည္။ ဘုရားပြင့္မွ ေပၚတာ မဟုတ္၍ ဗုဒၶဝါဒနွင့့္ ပတ္သက္ျခင္းမရိွ။
        (၄) ရဟႏာၱပုဂၢိဳလ္မွာလည္း အာပတ္သင့့္နိုင္တာ ရိွသည္။ ပဏၰတိၲဝဇၨ (ဘုရားပညတ္ ထားတဲ့့ အျပစ္)သိကၡာပုဒ္မ်ားနွင့္ ပတ္သက္၍ ရဟနၲာပင္ျဖစ္ေစ အာပတ္သင့္တတ္သည္။
        (၅) ကုေဋကိုးေထာင္ေက်ာ္သီလနွင့္ ဓမၼခႏၶာေပါင္းရွစ္ေသာင္းေလးေထာင္တို႕သည္ တစိတ္ တေဒသအားျဖင့္ စပ္ဆက္မႈရိွသည္။ သို႕ေသာ္ ကုေဋကိုးေထာင္ေက်ာ္က ဝိနယပိဋကတ္လာ သိကၡာပုဒ္မ်ားနွင့္သာ သက္ဆိုင္သည္။
        (၆) ဘဂၤဉာဏ္၊ ဘယဉာဏ္၊ နိဗၺိဒါဉာဏ္ျဖစ္ခိုက္မွာ ပီတိ၊ပႆဒၶိ သေမၺာဇၩင္နွင့္ ပတ္သက္ျခင္းမရိွ၊ ဝိပႆနာဉာဏ္ေရွ႕ပိုင္းမွာ ပီတိ၊ပႆဒၶိျဖစ္နိုင္သည္။ သခၤါရုေပကၡာဉာဏ္နွင့္ သခၤါရုေပကၡာဉာဏ္ ရင့္သန္ျပီးေနာက္ မ်က္ေမွာက္ျပဳရသည့္ မဂ္ဉာဏ္ဖိုလ္ဉာဏ္ ျဖစ္ေသာ အခါမွာလည္း ပီတိ၊ပႆဒၶိ ျဖစ္နိုင္သည္။ အထူးအားျဖင့္ ပီတိရိွသမွ် သုခရိွမည္။ သို႕ေသာ္ သုခရိွတိုင္း ပီတိမရိွနိုင္၊ ပႆဒၶိက ပို၍က်ယ္ျပန္႕သည္။