အေမး(၅၃) အရွင္ဣေနၵာဘာသလကၤာရ(မစိုးရိမ္ေက်ာင္းတိုက္) (myomyan@gmail.com)

ဆရာေတာ္ဘုရား တပည့္ေတာ္ေလွ်ာက္ခ်င္တာက တပည့္ေတာ္တုိ႕ ရဟန္းသံဃာေတြ ပညာေရးစနစ္ဟာ ေခတ္မီွပါသလားဘုရား၊ လူေတြက ဘုန္းႀကီးေတြဆိုရင္ သိပ္အရာမသြင္းခ်င္ ေတာ့ဘူးဘုရား၊  အလွဴတို႕ အသုဘတို႕ေလာက္ အားကိုးတယ္ဘုရား၊ အဲဒါ ဆရာေတာ္အျမင္ေလး မိန္႕ေတာ္မူပါဘုရား။
(၅၃) အရွင္ဣေနၵာဘာသလကၤာရ(မစိုးရိမ္ေက်ာင္းတိုက္) ၏ေမးခြန္းကိုေျဖဆိုျခင္း
ရဟန္းသံဃာေတြရဲ့ ပညာေရးစနစ္ဟာ ေခတ္ေဟာင္းစနစ္ေဟာင္းနွင့္ သြားေန၍ ေခတ္မမီွဟု ဆိုရမည္။ သို့ေသာ္ ျမတ္ဗုဒၶ၏အဆံုးအမ ပိဋကတ္ပညာမ်ားသည္ ေခတ္ေပၚပညာေတြ ထက္ အမ်ားျကီး သာလြန္ေနသည္။ ပိဋကတ္ပညာကို လက္ေတြ႕က်င့္သံုးနိုင္တဲ့ နည္းစနစ္ကို ေျပာင္းလဲ ၍ အနွစ္ခ်ဳပ္ သင္ၾကား သင့္သည္။ ျမတ္ဗုဒၶ၏ ေဒသနာမ်ားသည္ နွစ္ေဟာင္းၾကာေညာင္းၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ေခတ္လူေတြ လိုက္မမီွ နိုင္ေလာက္ေအာင္ ေရွ႕ကေရာက္ေနသည္။ ဥပမာ-စၾကာဝဠာ အယူအဆ(Cosmology)၊ လူသားတုိ႕ရဲ႕ သေႏၶစတင္ပံု (Embryoloty)စသည္တို့မွာ ေခတ္အျမင္ထက္ ေရွ႕ကေျပးေနသည္။ ဒုကၡနိေရာဓနွင့္ ဒုကၡနိေရာဓ ဂါမိနီပဋိပဒါ အစစ္အမွန္ကို ဗုဒၶ၏အဆံုးအမ၌သာ ေတြ႕နိုင္သည္။
    ဘုန္းႀကီးေတြကို အလွဴအသုဘတို႕မွတပါး လူေတြကအရာမသြင္းခ်င္ဘူးဆိုတာ ဘုန္းႀကီးးလို မေနျခင္း၊ ဘုန္းႀကီးးအက်င့္သိကၡာ ယို႕ယြင္းျခင္း၊ ပိဋကတ္ပညာ အားကိုးေလာက္ေအာင္ မတတ္ေျမာက္ ျခင္း၊ ေဟာေျပာျပသ မေပးနိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ရသည္ဟု ယံုၾကည္သည္။