အေမး(၅၆) ေမာင္ျမင့္ (dram.dental@gmail.com)

ဆရာေတာ္ဘုရား၊
တပည့္ေတာ္ ေမာင္ေအာင္ျမင့္ ျဖစ္ပါသည္ဘုရား။
မုံရြာမွာေနထုိင္ပါသည္ဘုရား။
EMG ေက်းဇူးျဖင့္ ဆရာေတာ္၏ Website ကုိေတြ႕ျမင္ရပါသျဖင့္ အတုိင္းမသိ ၀မ္းေျမာက္ ၾကည္ႏူးျခင္းျဖစ္ရပါသည္ဘုရား။
Internet မွတစ္ဆင့္ သာသနာျပန္႔ပြားေရးကုိေဆာင္ရြက္ေတာ္မူသကဲ့သုိ႔
စာအုပ္မ်ားကုိလည္း အမ်ားသူငါ ၀ယ္ယူ ေလ့လာႏုိင္ၾကေစရန္အတြက္ ထာ၀ရရံပုံေငြပေဒသာပင္စုိက္ထူကာ အရည္အေသြးေကာင္းၿပီး အဖုိးႏွဳန္းခ်ိဳသာစြာ ျဖန္႔ခ်ိႏုိင္ဖုိ႔အေရးကုိလည္း လုံ႔လစုိက္ေပးေတာ္မူပါရန္ ရုိေသေလးစားစြာေလွ်ာက္ထားအပ္ပါသည္ဘုရား။

(၅၅) ေမာင္ျမင့္္၏ေမးခြန္းကိုေျဖဆိုျခင္း
 ဓမၼစာေပရံပံုေငြသီးသန္႕ စိုက္ထူသားၿပီးျဖစ္သည္။ အဖိုးႏႈန္းခ်ိဳမခ်ိဳမူရင္းျဖန္႕တဲ့ေစ်းနဲ႕ ဆုိင္ေတြမွေရာင္းေစ်းကို ယွည္ၾကည့္ပါ၊ သို႕ေသာ္စာအုပ္ျဖန္႕ခ်ိေရးမွာ ဘုန္းႀကီးႏွင့္ မပတ္သက္ပါ၊ ဓမၼစာေပအဖြဲ႕ႏွင့္သာ ပတ္သက္သည္။