အေမး(၅၉) မိုးသု (မႏၲေလး) (khaymarnanda.1990@gmail.com)

ဆရာေတာ္ဘုရား ကိုယ္စိတ္နွစ္ပါး ၾကည္လင္ခ်မ္းေျမ့စြာျဖင့္ သာသနာ့ဝန္ကို ထမ္းရြက္ႏိုင္ပါေစဟု ဦးစြာပဏာမ ေမတၱာပို႕သအပ္ပါသည္ဘုရား။
          ဘုရားရွင္သည္ အရွင္မဟာေမာဂၢလန္မေထရ္နွင့္အတူ အရူပဘံုသို႕ၾကြရာ ခ်စ္သား ခ်စ္သားေမာဂၢလန္္ အရူပ ျဗဟၼာႀကီးေတြ နင္းမိမွာမို႕ ငါဘုရားေျခခ်တဲ့ေနရာမွာ ေျခခ်ဟုဆိုတဲ့ အေၾကာင္းအရာကို ယံုမွားသံသယ မ်ားစြာ ျဖစ္မိပါသျဖင့္ လက္လွမ္းမီွရာ ပါဠိေတာ္ အ|ကထာဋီကာတို့၌ ရွာေဖြေသာ္လည္း မေတြ့ရိွရပါဘုရား။ သီတင္းသံုးေဖာ္ သာမေဏေက်ာ္ အဘိဝံသဘဲြ႕ရမ်ားကို ေလွ်ာက္ထားေမးျမန္းရာမွာ ၄င္းတို့ကလည္း မေတြ႕ဘူး ဟုေျပာၾကပါသည္ဘုရား။ ဘုရားတပည့္ေတာ္သိလိုသည္မွာ ဒီစကားဟာ အရပ္စကားလား၊ က်မ္းဂန္လာ စကားလားဆိုတာ ခဲြျခားသိမွတ္လိုပါသျဖင့္ ေမတၱာေရွ႕ထား၍ ေျဖၾကားေပးေတာ္မူပါဟု ေျခေတာ္ဦးခိုက္ ရိုေသစြာျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားအပ္ပါသည္ဘုရား။
(၅၉)  မိုးသု (မႏၲေလး) ၏ေမးခြန္းကိုေျဖဆိုျခင္း
          ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရွင္ေမာဂၢလန္နွင့္အတူ အရူပဘံုသို့ျကြသည္ စေသာ စကားမွာ က်မ္းဂန္လာစကား မဟုတ္၊ အက်ဳိးမရိွေသာေနရာ ျမတ္စြာဘုရားၾကြေလ့မရိွ၊ ရုပ္တရားကင္းမဲ့သျဖင့္ မ်က္စိ၊ နား မပါသည့္ အရူပ ျဗဟၼာမ်ားနွင့္ ေတြ႕ဆံုစရာအေၾကာင္းလည္းမရိွ၍ ယုတိၱကင္းမဲ့့ေသာ စကားသာျဖစ္သည္။