အေမး(၆) ကိုထက္ (hlataw.thar49@gmail.com)

အရွင္ဘုရား
တပည့္ေတာ္ ပါလိ(parli)ဘာသာ ကုိေလ့လာခ်င္ပါတယ္ဘုရား
ဘယ္ကဘယ္လုိစေလ့လာ၇မလဲ ဘယ္သင္တန္းေတြတက္ရမလဲ ဘယ္စာအုပ္ေတြေလ့လာရမလဲဆုိတာမိန့္ေတာ္မူူပါဘုရား သင္တန္းမတက္ဘဲေကာ ေလ့လာလို႕ရလားဘုရား
ဘုန္းဘုန္္းတုိ့စားေမးပြဲ အငယ္တန္းတုိ့ ဘာတုိ႕ ၀င္ေျဖလိုေကာရလားဘုရား ေျဖၾကားေပးေတာ္မူပါဘုရား။
ဆရာေတာ္ဘုရား သာသနာ့ အက်ုိဳး ဆထက္တပုိး ထမ္းေဆာင္နုိင္ပါေစ ဘုရား...
 
(၆) ကိုထက္၏ေမးခြန္းကိုေျဖဆိုျခင္း

ပါဠိဘာသာသင္တန္းက မ်ားမ်ားစားစား ရိွမယ္မထင္ဘူး၊ မဟာဂႏၶာ႐ံုအရွင္ ဇနကာဘိ၀ံသ၏ ပါဠိသိကၡာစာအုပ္က
စျပီးေလ့လာၾကည္ပါ။ သင္တန္းမတက္ဘဲေလ့လာ့လို႕ရေပမဲ့အခက္အခဲေတြ႕ႀကံဳနိုင္တယ္၊ အနီးကပ္ သင္ေပးမဲ့
ဆရာရိွရင္ ပိုေကာင္းမယ္၊ ပထမျပန္စာေမးပဲြကေန ဓမၼာစရိယ အထိသင္နိုင္ပါတယ္၊ ႀကိဳးစားျကည့္ပါ။