အေမး (၄၅) ေမာင္စံသူ (thitsarayeyeat@gmail.com)

လကို မေရာက္နိုင္ပံု ဥပမာျပဳၿပီး ေဟာထားတဲ့ တရားေတာ္ေတြ နာယူဖူးပါတယ္ဘုရား၊ ယခုေခတ္မွာ လကို ၿဂိဳဟ္တုေတြ ဒံုးပံ်ေတြနဲ႕ သြားနိုင္ၾကတယ္လို႕ ဆိုပါတယ္ဘုရား၊ ဒီလို ကဲြလဲြခ်က္ကို ဘာသာျခား ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးက ေထာက္ျပေမးျမန္းလာရင္ ဘယ္လိုအေျဖ ေပးသင့္ပါသလဲဘုရား။ 
(၄၅) ေမာင္စံသူ၏ေမးခြန္းကိုေျဖဆိုျခင္း
        ဗုဒၶက်မ္းစာအရ ''လ''ဆိုသည္မွာ လနတ္သား၏ ဗိမာန္တစ္ခုမွ်သာျဖစ္သည္။ မေရာက္နိုင္ဟု ယတိက်ေျပာ၍မရ။ ငါးရာငါးဆယ္ဇာတ္ေတာ္မွာ လူသားကိုယ္တိုင္ နတ္ျပည္ ေရာက္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပေသာ ဇာတ္မ်ားရိွသည္။ မဃလုလင္၏ဇနီး သုဇာတာဘဝမွ ျဖစ္လာသည့္ ဗ်ိဳင္းမသည္ပင္ တာဝတႎသာနတ္ျပည္သို႕ ပင္ေရာက္ဖူးသည္။ ထို႕ျပင္ ဣဒၶိဝိဓအဘိညာဥ္အခန္းမွာ အရိွန္အဝါႀကီးမားတဲ့ 'လ'ေတြ'ေန'ေတြကိုပင္ လက္နဲ႕ထိကိုင္ႏိုင္င္တယ္လို႕ဆိုတာျဖစ္လို႕  ႐ုပ္ဝတၴုဳ တစ္ခုမွ်သာျဖစ္တဲ့ 'လ'အေပၚ( ပိဋကတ္စာေပအရ) ေရာက္နိုင္တယ္ဟုပင္ ယူဆနိုင္တယ္။ မေရာက္နိုင္ ဟု ယူဆသူမ်ားမွာမူ သာမန္ပုဂၢိဳလ္ေတြ မေရာက္နိုင္ျခင္းမွ်ကိုသာ ရည္ညြန္းေျပာဆိုျခင္းသာ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။