အေမး (၄) ေမာင္ေနာက္တုိး၏ ေမးခြန္းကိုေျဖဆုိျခင္း

ရုိေသေလးစားစြာ ေလွ်ာက္ထားေမးျမန္းအပ္ပါတယ္ဘုရား။
အနတၱသေဘာအရ လူဟာ ကိုယ့္ကိုယ္ကို အစိုးမရဘူးဆိုရင္ ကုသိုလ္ကိုျပဳရန္ အကုသိုလ္ကိုမျပဳရန္ လု႔ံလဥႆဟကို ဘယ္လိုျဖစ္ႏိုင္ပါေတာ့မလဲ။ တပည့္ေတာ္အေနနဲ႔ လူဟာ မိမိကိုယ္ကို
အမ်ားအားျဖင့္ အစိုးမရေသာ္လည္း အနည္းငယ္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအားျဖင့္ေတာ့ အစိုးရေနတယ္လို႔ ထင္ျမင္ေနမိပါတယ္ဘုရား။ မိမိကိုယ္မိမိ မအိုမနာမေသေအာင္ အာဏာမထားႏိုင္ေသာ္လည္း
ၾကြရန္လွမ္းရန္ခ်ရန္ လက္ေျမွာက္လက္ခ်ရန္ စသည္တို႔မွာေတာ့ အာဏာထားႏိုင္တယ္လို႔ ထင္ေနမိပါတယ္ဘုရား။ တပည့္ေတာ္ရဲ႕ သံသယကို သနားသျဖင့္ ပယ္ေဖ်ာက္ေပးပါရန္ ေလွ်ာက္ထားေတာင္းပန္အပ္ပါတယ္ဘုရား။
(၄)  ေမာင္ေနာက္တိုး၏ေမးခြန္းကိုေျဖဆိုျခင္း
    အနတၱဆိုတာ ကိုယ္လုပ္ခ်င္တာလုပ္လို့မရဘူးလို့ ေျပာတာမဟုတ္ဘူး၊ ျဖစ္ပ်က္မႈနွင့္ အစဥ္ေျပာင္း ေနတဲ့သေဘာကိုေျပာတာ၊ အနတၱလကၡဏသုတ္ကို ဖတ္ၾကည့္၊ လူေတြ အေပၚယံကိစၥ ေျပာင္းလဲြ လုပ္ကိုင္နိုင္ ေသာ္လည္း အို၊နာ၊ေသ သေဘာကို မခ်ဳပ္ကိုင္နိုင္ပါဘူး၊ ဒါအနတၱေပါ့၊ အေၾကာင္းတရား ညီညြတ္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေနသည္ကို  ကိုယ့္ရဲ့ဆႏၵအရ ျဖစ္ေပၚသည္ဟုထင္တာပါ၊ အေၾကာင္းတစ္ခုခု ခ်ိဳ႕ယြင္းပ်က္စီးသြားတာနဲ့ တျပိဳင္နက္ ဘာမွလုပ္မရဘူးဆိုတာ ထင္ရွားတယ္၊ ေလျဖတ္ခံထားရသူကိုပဲၾကည့္ေပါ့၊ တကယ္ေတာ့ ကိုယ္ျဖစ္ ခ်င္တိုင္းျဖစ္ေနတယ္ဆိုတာ ဆိုင္ရာအေၾကာင္းေတြရိွလို့ျဖစ္တာပါ၊ အရက္ အက်န္အႀကြင္းေလးကို ေသာက္ျပီး မူးယစ္ေနတဲ့ ေနာက္ေခ်းပိုးထိုးတစ္ေကာင္ဟာ ႏြားေခ်းပံု အစိုေပၚတက္ လိုက္တဲ့အခါမွာ ငါ့ကိုယ္ရဲ့ အေလးခိ်န္ ေၾကာင့္ ႏြားေခ်းပံုႀကီးအိသြားတယ္လို႕ အထင္ေရာက္ဘူးတယ္၊မူးမူးရူးရူးနဲ့သူ့ကိုယ္သူ အထင္ႀကီးၿပီး အနားက ျဖတ္သြားတဲ့ ေတာဆင္ရိုင္းကိုစိန္ေခၚလိုက္တယ္၊ ဆင္ႀကီးက ႏြားေခ်းပိုးေကာင္ရဲ့ စိန္ေခၚမႈကို သူ့အေပၚ မစင္ စြန့္ခ်ျခင္းျဖင့္ေျဖရွင္းေပးလိုက္တယ္။(ငါးရာ့ငါးဆယ္ဇာတ္နိပါတ္ကိုၾကည့္)၊ဂူထပါဏဇာတ္ (ဇာတ္နံပါတ္-၂၂၇)။