အေမး (၅၇) ေဇာ္မင္းနိုင္ အမရပူရ ဆင္စြယ္ပြတ္ရပ္ကြက္ (၀၉-၄၀၂၇၂၉၄၈၉)

ဆရာေတာ္ကို ၾကည္ညိုေလးစားမိပါသည္။ ဆရာေတာ္၏ တရားစစ္ျခင္းကို ခံယူခ်င္ပါသည္ဘုရား။ ျပီးေတာ့ ဘယ္လိုဆက္က်င့္ရမည္ကို အမိန္႕ရိွေစခ်င္ပါတယ္ဘုရား။ အီးေမးလိပ္စာမရိွပါဘုရား။ ဝိပႆနာကို အားထုတ္ေနပါသည္ဘုရား။

(၅၇)  ‌ေဇာ္မင္းနိုင္(အမရပူရ) ၏ေမးခြန္းကိုေျဖဆိုျခင္း

          ဝိပႆနာဥာဏ္အတြက္ တရားအားထုတ္လိုလွ်င္ အားမထုတ္မီ ဝိပႆနာရႈရမည္။ ရုပ္အေျကာင္း၊ နာမ္အေျကာင္း ဆရာေကာင္းထံမွ သင္ယူမွတ္သားရမည္။ ဤသို့သင္ယူျခင္းကို ပညာဘူမိ အဆင့္ဟုမွတ္ရမည္။ ထို့ေနာက္ သီလေဆာက္တည္ျပီး သမာဓိထူေထာင္ရမည္။ သီလနွင့္သမာဓိကို ပညာမူလဟုေခၚသည္။ ျပီးလွ်င္ ပညာသရီရကို ေလ့က်င့္ရမည္။ ပညာသရီရ (ပညာကိုယ္ထည္) ဆိုသည္မွာ နာမ႐ူပပရိေစၧဒဥာဏ္မွ  သခၤါ႐ုေပကၡာ ဥာဏ္အထိ ၀ိပႆနာဥာဏ္အဆင့္ဆင့္ကိုေခၚသည္။