အေမး (၆၅) သက္ေဝေဇာ္ (thetwz81@gmail.com)

ေသြးလႉျခင္းရဲ႕ အက်ဳိးေက်းဇူးေလးသိပါရေစဘုရား။

(၆၅) သက္ေဝေဇာ္ ၏ေမးခြန္းကိုေျဖဆိုျခင္း
    ဟဒယဝတၳဳရုပ္သည္ ႏွလံုးေသြး၌တည္၏။ ဟဒယဝတၳဳ႐ုပ္ကို မီွ၍ အေရးႀကီးေသာစိတ္မ်ား (မေနာဓာတ္,မေနာဝိညာဏဓာတ္) ျဖစ္ၾကရ၏။  ေသြးသည္ ရုပ္နာမ္ေတြ အသက္ရွင္ဖို႕ အေရးႀကီးေသာ အရာ ျဖစ္၏။ ေသြးလႉျခင္းသည္  အသက္ကိုေပးလႉျခင္းျဖစ္၍ ျကီးမားေသာ အာယုဒါန (ဇီဝိတဒါန)ျဖစ္၏။ Reaction အရ ျဖစ္ေလရာရာဘဝမွာ က်န္းမာျခင္း၊ အသက္ရွည္ျခင္း အက်ိဳးကို ရနိုင္သည္ဟု မွတ္သင့္၏။