Frequently Asked Questions

အရွင္ဘုရား
တပည့္ေတာ္သည္ တိုင္းရင္းေဆးဆရာျဖစ္ပါသည္ဘုရား။ ဓာတ္ေလးပါးတုိ႕ကို ဆက္စပ္မႈတြင္ အာကာသဓာတ္ အေရးပါပံုကို သိလိုပါသည္ဘုရား။ လူခႏၶာကိုယ္တြင္ ဓာတ္ေလးပါး ေဖာက္ျပန္ျခင္းသည္ စာအရ သေဘာတရားမွ် ျဖစ္ပါသလား ? ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕ေသာ ဓာတ္ေလးပါးျဖစ္ျခင္း ထင္ပါေသာေၾကာင့္ western medicine အရ ခႏၶာေဖာက္ျပန္ျခင္းကို ေဒသနာအရ သမုဒ္ဌာန္းေလးပါးနွင့္ ဓာတ္ေလးပါးၾကားတြင္ အာကာသဓာတ္က အရင္ေဖာက္ျပန္ၿပီးမွ အျခားဓာတ္ေလးပါး ပ်က္စီးတတ္ပါသလားကို ေျခေတာ္ဦးခိုက္ ေလွ်ာက္ထား အပ္ပါသည္ဘုရား။

(၆၆) ဦးဝင္းျမတ္ ၏ေမးခြန္းကိုေျဖဆိုျခင္း
    အာယုေဗၺဒႏွင့္ ဗိေႏၶာေဆးက်မ္းမ်ားကို မေလ့လာဘူး၍ ေဆးပညာအရ အာကာသဓာတ္အေၾကာင္း မသိပါ။ ဗုဒၶအဘိဓမၼာအရ အာကာသဓာတ္ဆိုသည္မွာ ရုပ္ကလာပ္ ၂ခု ကို အပိုင္းအျခားျပဳေသာ အရာကို (ပရိေစၧဒရုပ္)ေခၚသည္။ ရုပ္ကလာပ္မ်ားနွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာေၾကာင့္သာ “ရုပ္”ဟုေခၚျခင္းျဖစ္၏။ ရုပ္အစစ္ မဟုတ္။ ဓမၼသဂၤဏီပါဠိ ႐ူပက႑၌ “အာကာသဓာတ္ရုပ္ဆိုသည္မွာ မဟာဘုတ္ ၄ ပါးတို႕ႏွင့္ ထိစပ္မႈမရိွျခင္း သဘာဝပင္ျဖစ္သည္”ဟုဆိုသည္။ သို႕ျဖစ္၍ အာကာသဓာတ္သည္ ရုပ္ကလာပ္တို႕၏ အပိုင္းအျခားမွ်သာျဖစ္၏။ သည္ထက္ပို၍ အေရး မပါ။ ဓာတ္ေလးပါးေဖာက္ျပန္သည္ဆိုျခင္းမွာ သဘာဝခ်င္းမတူသည့္ ဓာတ္၄ပါးတို့၏ အခ်ဳိးအစားမညီဘဲ လြန္ကဲျခင္း ယုတ္ေလ်ာ့ျခင္းကို ဆိုလိုသည္။ ခႏၶာကိုယ္၌ ပထဝီဓာတ္ပ်က္လွ်င္ က|မုခေျမြအကိုက္ခံရသူလို တကိုယ္လံုးေတာင့္တင္းေနတတ္သည္။ အာေပါဓာတ္ပ်က္လွ်င္ ပူတိမုခေျမြ အကိုက္ခံရသူလို တကိုယ္လံုးပုတ္၏ ေတေဇာဓာတ္ပ်က္လွ်င္ အဂၢိမုခေျမြအကိုက္ခံရသူလို တကိုယ္လံုး ပူ ေလာင္၏။ ဝါေယာဓာတ္ပ်က္လွ်င္ သတၱမုခေျမြ အကိုက္ခံရသူလို တကိုယ္လံုး အရုပ္ၾကိဳးျပတ္ျဖစ္၏ဟု အ|သာလိနိမွာဆိုသည္။ အခ်ဳပ္မွာ အာကာသဓာတ္ေဖာက္ျပန္ျပီးမွ ဓာတ္၄ပါးေဖာက္ျပန္သည္မဟုတ္၊ ဓာတ္   ၄ ပါး ကသာ မူရင္းျဖစ္သည္ဟု မွတ္သင့္၏။

ေသြးလႉျခင္းရဲ႕ အက်ဳိးေက်းဇူးေလးသိပါရေစဘုရား။

(၆၅) သက္ေဝေဇာ္ ၏ေမးခြန္းကိုေျဖဆိုျခင္း
    ဟဒယဝတၳဳရုပ္သည္ ႏွလံုးေသြး၌တည္၏။ ဟဒယဝတၳဳ႐ုပ္ကို မီွ၍ အေရးႀကီးေသာစိတ္မ်ား (မေနာဓာတ္,မေနာဝိညာဏဓာတ္) ျဖစ္ၾကရ၏။  ေသြးသည္ ရုပ္နာမ္ေတြ အသက္ရွင္ဖို႕ အေရးႀကီးေသာ အရာ ျဖစ္၏။ ေသြးလႉျခင္းသည္  အသက္ကိုေပးလႉျခင္းျဖစ္၍ ျကီးမားေသာ အာယုဒါန (ဇီဝိတဒါန)ျဖစ္၏။ Reaction အရ ျဖစ္ေလရာရာဘဝမွာ က်န္းမာျခင္း၊ အသက္ရွည္ျခင္း အက်ိဳးကို ရနိုင္သည္ဟု မွတ္သင့္၏။

ဆရာေတာ္ဘုရား တပည့္ေတာ္ေမးခ်င္တာေလးကို ေလွ်ာက္ထားပါရေစဘုရား။ တပည့္ေတာ္တို႕ လူ ေတြမွာ စိတ္ကို အဓိကထိန္းခ်ဳပ္ထားတာဟာ အေနာက္တိုင္းပညာရွင္ေတြေျပာေတာ့ ဦးေႏွာက္က အဓိကလို႕ ေျပာပါတယ္ဘုရား။တပည့္ေတာ္တုိ႕ဘုရားကက်ေတာ့ ဟဒယႏွလံုးလို႕ သိပါတယ္ဘုရား။ တပည့္ေတာ္ သိထား တာကေတာ့ ဟဒယဆိုတာ ျမတ္စြာဘုရားက တစ္ကိုယ္လံုးမွာရိွတယ္လို႕ သိရပါတယ္ဘုရား။ အဲဒီလိုမ်ဳိး နွစ္ခု ဟာ တပည့္ေတာ္ကို ၀ိစိကိစၧာျဖစ္ပါတယ္ဘုရား။ တပည့္ေတာ္ကို  သနားေသာအားျဖင့္ နားလည္ေအာင္ရွင္း ျပပါဘုရား။

 

(၆၄) ‌ေမာင္ေက်ာ္သူေအာင္၏ေမးခြန္းကိုေျဖဆိုျခင္း

 

          “စိတ္ကိုအဓိကထိန္းခ်ဳပ္တာဟာ အေနာက္တိုင္းပညာရွင္ေတြေျပာေတာ့ ဦးေႏွာက္ကအဓိကလို႕ေျပာပါ တယ္”စတဲ့ေမးခြန္းမွာ စိတ္ျဖစ္မႈကို ေမးျခင္းဟုထင္သည္။သို႕မဟုတ္လွ်င္ စိတ္ကို အဓိကထိန္းခ်ဳပ္တာဟာ  “သတိ”လို႕သာဟုေျဖရမည္။

          စိတ္၏မီွရာနွင့္ ပတ္သက္၍ ဦးေနွာက္ႏွင့္ ႏွလံုးသားကို ကဲြျပားစြာ သိလိုသည္ဟု ထင္သည္။ ဗုဒၶအဘိဓမၼာ ဓမၼသၤဏီက်မ္း၌   “ဟဒယ၀တၳဳ႐ုပ္”အေၾကာင္းမပါပါ။ သို႕ေသာ္ ပဌာန္းက်မ္း၌မူ “ယံရူပံ”(အၾကင္ရုပ္)ဟု၄င္း ၀တၳဳခႏၶာနံ- ၌ “၀တၳဳ (မီွရာရုပ္)” ဟု၄င္း ညြန္းဆိုထားသည္။ ၀ိသုဒိၶမဂ္မဂ္အ|ကထာ ေနာက္ေပၚက်မ္းမ်ား၌မူ “ဟဒယ၀တၳဳရုပ္”ကို တိုက္ရိုက္ေဖာ္ျပၾက၏။

          ဟဒယ၀တၳဳရုပ္သည္ လူ႕ခႏၶာတြင္ မည္သည့္ေနရာမွာရိွသနည္း? ႏွလံုးသားအတြင္း တစ္လက္ဖက္ခန္႕ရိွ ေသြး၌ တည္ရိွသည္ဟုဆို၏။ နွလံုးသားကို ဟဒယ၀တၳဳရုပ္ေခၚသည္မဟုတ္၊ နွလံုးသည္ ခႏၶာကိုယ္တြင္း ေသြး လည္ပတ္မႈ ျဖစ္ေစသည့္  အဂၤါရပ္ျဖစ္၏။

          စိတ္ျဖစ္မႈအတြက္ အေၾကာင္းမ်ားစြာရိွသည့္အနက္ ဦးေႏွာက္အဓိကလား ႏွလံုးအဓိကလားဟု စဥ္းစားၾက၏။ ဦးေႏွာက္ ၊ ႏွလံုး ၂ ခုလံုးေကာင္းမွဟန္ခ်က္ညီညီ အလုပ္လုပ္မွ စိတ္ပီျပင္စြာျဖစ္မည္။

          ျမတ္ဗုဒၶအလို ဦး‌ေႏွာက္ဟုလည္းမေျပာ၊  ႏွလံုးဟုလည္းမေျပာ ၊ ဓာတ္၏မီွရာရုပ္ (၀တၳဳ) ဟုသာေျပာ သျဖင့္ ၂ခုလံုးကို ရည္ညႊန္းသည္ဟုဆိုနိုင္၏။ ဘုန္းႀကီးတုိ႕ေဟာထားသည့္  “အဘိဓမၼာ ျမတ္ေဒသနာ”မွ ဟဒယ ၀တၳအေၾကာင္းကိုဖတ္ပါ။

Deeply respect to Saya Daw.
          I was thinking about this too much whether I should ask this or not. If mankind/human being fall in love with same sex , is that sinful ? If it is sinful , why is that ? How does it apply in Buddha way ? And is that can be cured ?And in which way it can be cured ? Please explain to me Dear and respected Saya Daw.
 
(၆၃) Lin Lin  ၏ေမးခြန္းကိုေျဖဆိုျခင္း
          Desire for all types of sexual relation is evil (Akusala).But it is not abnormal. The desire for homosexuality and lesbianism is evil (Akusala) and as well as abnormal. The Buddha describe such a sexual relation as wrong practice (miccha-dhanma). It leads to the destruction of human world.
          It is evil , because it is ultra passion . It can be cured by practising meditation on loathsome object.

What kind of daily activities we should do to have a successful and wealthy life?

 

 (၆၂) Mg Aye Win ၏ေမးခြန္းကိုေျဖဆိုျခင္း

          To live in a successful and wealthy life you must have economics, effort and morality.

၀ိနည္းေတာ္နဲ႕ညီ/မညီ၊ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားသည္ ဘုရားရွင္အား ရည္စူး၍ အာရံုဆြမ္း (သို႕) ေန႕ဆြမ္း အတြက္ ကိုယ္တိုင္ ဆြမ္းခ်က္(ေပါင္းအိုးျဖင့္ ထမင္းခ်က္ျခင္း)ခြင့္ရိွပါသလား။

(၆၁) ဦးၾကည္ဇင္ ၏ေမးခြန္းကိုေျဖဆိုျခင္း

          အစားအစာ ကိုယ္တိုင္ခ်က္ျခင္းကို သာမံပကၠဟုေခၚသည္။ အေျခအေန အခ်ိန္အခါကိုၾကည့္၍ ျမတ္စြာ ဘုရားက ကိုယ္တိုင္မခ်က္ရဟု ပညတ္သည္။ ရံခါ ကိုယ္တိုင္ခ်က္နိုင္သည္ဟုခြင့္ျပုသည္။ ဆြမ္းခံစား၍ရနိုင္ ေသာေနရာတြင္ ကိုယ္တိုင္မခ်က္ရ။ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ ကပိၸယရိွလွ်င္ ကိုယ္တိုင္မခ်က္ရ။ ဆြမ္း၊ ဆန္ မရ သည့္ ေနရာေဒသမ်ဳိးမွာ ကပိၸယမရိွလွ်င္ ကိုယ္တိုင္ခ်က္ခြင့္ရိွသည္။ အေျခအေနအရဟု မွတ္သားသင့္သည္။ ဘုရားရွင္အား ရည္စူး၍ ကိုယ္တိုင္ဆြမ္းခ်က္ကပ္လွ်င္ ဆြမ္းခံရေသာေနရာ ကပိၸယ ရရိွေသာေနရာျဖစ္ပါလွ်င္ ဘုရားပညတ္ခ်က္ကို ခ်ဳိးေဖာက္ရာေရာက္သည္။ ဘုရားရွင္အား ရည္စူးတာ ကုသိုလ္ျဖစ္ေသာ္လည္း တဖက္က ဘုရားစကားကို နားမေထာင္ရာ ေရာက္သည္။ ဆြမ္းခံ၍ရေသာ ဆြမ္းကို ဘုရားအားလႉဒါန္းသင့္သည္။

နိ၀ရဏ၏ အဓိပၸာယ္အားသိလိုပါသည္။

(၆၀)  မင္းမင္းေအး၏ေမးခြန္းကိုေျဖဆိုျခင္း

          နိ၀ရဏဆိုသည္မွာ စိတ္တြင္ ကုသိုလ္မျဖစ္ေအာင္ ဆို႕ပိတ္တတ္ေသာတရားဟု အဓိပၸာယ္ရသည္။ နိ၀ရဏတရားမ်ား ျဖစ္ေနလွ်င္ ကုသိုလ္စိတ္မျဖစ္နိုင္။ ကုသိုလ္စိတ္ကို  ဆို႕ပိတ္တတ္ေသာေၾကာင့္ နိ၀ရဏဟု ေခၚသျဖင့္  အဂၤလိပ္လို handersent ဟုဘာသာျပန္သည္။

ဆရာေတာ္ဘုရား ကိုယ္စိတ္နွစ္ပါး ၾကည္လင္ခ်မ္းေျမ့စြာျဖင့္ သာသနာ့ဝန္ကို ထမ္းရြက္ႏိုင္ပါေစဟု ဦးစြာပဏာမ ေမတၱာပို႕သအပ္ပါသည္ဘုရား။
          ဘုရားရွင္သည္ အရွင္မဟာေမာဂၢလန္မေထရ္နွင့္အတူ အရူပဘံုသို႕ၾကြရာ ခ်စ္သား ခ်စ္သားေမာဂၢလန္္ အရူပ ျဗဟၼာႀကီးေတြ နင္းမိမွာမို႕ ငါဘုရားေျခခ်တဲ့ေနရာမွာ ေျခခ်ဟုဆိုတဲ့ အေၾကာင္းအရာကို ယံုမွားသံသယ မ်ားစြာ ျဖစ္မိပါသျဖင့္ လက္လွမ္းမီွရာ ပါဠိေတာ္ အ|ကထာဋီကာတို့၌ ရွာေဖြေသာ္လည္း မေတြ့ရိွရပါဘုရား။ သီတင္းသံုးေဖာ္ သာမေဏေက်ာ္ အဘိဝံသဘဲြ႕ရမ်ားကို ေလွ်ာက္ထားေမးျမန္းရာမွာ ၄င္းတို့ကလည္း မေတြ႕ဘူး ဟုေျပာၾကပါသည္ဘုရား။ ဘုရားတပည့္ေတာ္သိလိုသည္မွာ ဒီစကားဟာ အရပ္စကားလား၊ က်မ္းဂန္လာ စကားလားဆိုတာ ခဲြျခားသိမွတ္လိုပါသျဖင့္ ေမတၱာေရွ႕ထား၍ ေျဖၾကားေပးေတာ္မူပါဟု ေျခေတာ္ဦးခိုက္ ရိုေသစြာျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားအပ္ပါသည္ဘုရား။
(၅၉)  မိုးသု (မႏၲေလး) ၏ေမးခြန္းကိုေျဖဆိုျခင္း
          ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရွင္ေမာဂၢလန္နွင့္အတူ အရူပဘံုသို့ျကြသည္ စေသာ စကားမွာ က်မ္းဂန္လာစကား မဟုတ္၊ အက်ဳိးမရိွေသာေနရာ ျမတ္စြာဘုရားၾကြေလ့မရိွ၊ ရုပ္တရားကင္းမဲ့သျဖင့္ မ်က္စိ၊ နား မပါသည့္ အရူပ ျဗဟၼာမ်ားနွင့္ ေတြ႕ဆံုစရာအေၾကာင္းလည္းမရိွ၍ ယုတိၱကင္းမဲ့့ေသာ စကားသာျဖစ္သည္။

ဥပုသ္ေစာင့္ရာတြင္ ျမင့္ေသာေနရာ ျမတ္ေသာေနရာတြင္ေနျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ပါ၏ဟူေသာ အခ်က္ကို နားမလည္ျဖစ္ရပါသည္။ ဘယ္လိုေနထိုင္ရင္ပ်က္ျပီး ဘယ္လိုေနထိုင္ရင္ ဥပုသ္ရပါသလဲ ဘုရား။ အလုပ္လုပ္ ရင္းေကာ  ရွစ္ပါးသီလ ထိန္းနိုင္ပါသလားဘုရား။

(၅၈)  စိုးထက္၏ေမးခြန္းကိုေျဖဆိုျခင္း

          ျမင့္ေသာေနရာ ဆိုသည္မွာ နွစ္ေတာင္ထြာထက္ျမင့္ေသာေနရာကို ဆိုလိုသည္။ ျမတ္ေသာ ေနရာဆို သည္မွာ သူေဌး၊သူျကြယ္၊ မင္းစိုးရာဇာေတြအသံုးျပုေသာ ခမ္းနားေသာအိပ္ယာ ေနရာမ်ဳိးကိုဆိုလိုသည္။ ပါဋိ ဘာသာ ဥစၥာသယနကို ျမင့္ေသာေနရာ၊မဟာသယနကို ျမတ္ေသာေနရာဟု ျမန္မာျပန္ၾကသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ဥပုသ္ေစာင့္သံုးေသာ ပုဂၢိဳလ္အဖုိ႕ သာမန္ေနရာမ်ဳိး၌သာ ေနသင့္သည္။ သူ‌ေဌး၊ သူျကြယ္၊ မင္းစိုး ရာဇာေတြ ေနထိုင္ေလ့ရိွၾကသည့္ ခမ္းနားႀကီးက်ယ္ေသာအိပ္ယာ ေနရာမ်ဳိးကို ေရွာင္ၾကဥ္ရသည္။ ေရွာင္ၾကဥ္ပါမည္ ဆိုၿပီးလွ်က္ မေရွာင္ရင္ ဥပုသ္ပ်က္သည္။ သဒၵါဆႏၵ ျပင္းျပလွ်င္ အလုပ္လုပ္ရင္း ရွစ္ပါးသီလ ထိန္းနိုင္ပါသည္။

ဆရာေတာ္ကို ၾကည္ညိုေလးစားမိပါသည္။ ဆရာေတာ္၏ တရားစစ္ျခင္းကို ခံယူခ်င္ပါသည္ဘုရား။ ျပီးေတာ့ ဘယ္လိုဆက္က်င့္ရမည္ကို အမိန္႕ရိွေစခ်င္ပါတယ္ဘုရား။ အီးေမးလိပ္စာမရိွပါဘုရား။ ဝိပႆနာကို အားထုတ္ေနပါသည္ဘုရား။

(၅၇)  ‌ေဇာ္မင္းနိုင္(အမရပူရ) ၏ေမးခြန္းကိုေျဖဆိုျခင္း

          ဝိပႆနာဥာဏ္အတြက္ တရားအားထုတ္လိုလွ်င္ အားမထုတ္မီ ဝိပႆနာရႈရမည္။ ရုပ္အေျကာင္း၊ နာမ္အေျကာင္း ဆရာေကာင္းထံမွ သင္ယူမွတ္သားရမည္။ ဤသို့သင္ယူျခင္းကို ပညာဘူမိ အဆင့္ဟုမွတ္ရမည္။ ထို့ေနာက္ သီလေဆာက္တည္ျပီး သမာဓိထူေထာင္ရမည္။ သီလနွင့္သမာဓိကို ပညာမူလဟုေခၚသည္။ ျပီးလွ်င္ ပညာသရီရကို ေလ့က်င့္ရမည္။ ပညာသရီရ (ပညာကိုယ္ထည္) ဆိုသည္မွာ နာမ႐ူပပရိေစၧဒဥာဏ္မွ  သခၤါ႐ုေပကၡာ ဥာဏ္အထိ ၀ိပႆနာဥာဏ္အဆင့္ဆင့္ကိုေခၚသည္။

ဆရာေတာ္ဘုရား၊
တပည့္ေတာ္ ေမာင္ေအာင္ျမင့္ ျဖစ္ပါသည္ဘုရား။
မုံရြာမွာေနထုိင္ပါသည္ဘုရား။
EMG ေက်းဇူးျဖင့္ ဆရာေတာ္၏ Website ကုိေတြ႕ျမင္ရပါသျဖင့္ အတုိင္းမသိ ၀မ္းေျမာက္ ၾကည္ႏူးျခင္းျဖစ္ရပါသည္ဘုရား။
Internet မွတစ္ဆင့္ သာသနာျပန္႔ပြားေရးကုိေဆာင္ရြက္ေတာ္မူသကဲ့သုိ႔
စာအုပ္မ်ားကုိလည္း အမ်ားသူငါ ၀ယ္ယူ ေလ့လာႏုိင္ၾကေစရန္အတြက္ ထာ၀ရရံပုံေငြပေဒသာပင္စုိက္ထူကာ အရည္အေသြးေကာင္းၿပီး အဖုိးႏွဳန္းခ်ိဳသာစြာ ျဖန္႔ခ်ိႏုိင္ဖုိ႔အေရးကုိလည္း လုံ႔လစုိက္ေပးေတာ္မူပါရန္ ရုိေသေလးစားစြာေလွ်ာက္ထားအပ္ပါသည္ဘုရား။

(၅၅) ေမာင္ျမင့္္၏ေမးခြန္းကိုေျဖဆိုျခင္း
 ဓမၼစာေပရံပံုေငြသီးသန္႕ စိုက္ထူသားၿပီးျဖစ္သည္။ အဖိုးႏႈန္းခ်ိဳမခ်ိဳမူရင္းျဖန္႕တဲ့ေစ်းနဲ႕ ဆုိင္ေတြမွေရာင္းေစ်းကို ယွည္ၾကည့္ပါ၊ သို႕ေသာ္စာအုပ္ျဖန္႕ခ်ိေရးမွာ ဘုန္းႀကီးႏွင့္ မပတ္သက္ပါ၊ ဓမၼစာေပအဖြဲ႕ႏွင့္သာ ပတ္သက္သည္။
       

မေနာအၾကည္ကို ဓမၼာ႐ံုႏွင့္တုိက္ေတာ့ မေနာဝိညာဏ္ေပၚပါသည္။ (စိတ္ျဖစ္သြားတာ ကို ဆိုလိုတာပါလားဘုရား) မေနာအၾကည္က ဘယ္ေနရာမွာ ရိွပါသလဲဘုရား၊ ဓမၼာ႐ံုကေတာ့ ဘဝင္ စိတ္ကို ေျပာတာပါလားဘုရား၊ ႐ိုေသစြာ ေလွ်ာက္ထားပါသည္ဘုရား။

(၅၅) ထက္ထက္၏ေမးခြန္းကိုေျဖဆိုျခင္း
        မေနာအၾကည္ကို ဓမၼာ႐ံုႏွင့္တုိက္ေတာ့ မေနာဝိညာဏ္ေပၚပါသည္။ ဒီစကားမွာ ဆန္းစစ္စရာ ရိွပါတယ္။ မ်က္စိအၾကည္၊ နားအၾကည္္ဟုေျပာလွ်င္ မွန္သည္၊ မေနာအၾကည္္ဟု ပသာဒအသံုးနဲ့ ေရာသျဖင့္ မွန္ကန္မႈမရိွပါ။ မေနာဒြါရ(စိတ္တံခါး)ဟုသာ ေျပာနိုင္သည္။ ျမတ္စြာ ဘုရားက မနဥၥ ပဋိစၥ ဓေမၼစ ဥပၸဇၨတိ မေနာဝိညာဏံဟုေဟာသည္။ မနဆိုတာ ဘဝင္စိတ္ကို ေခၚသည္။ အဘိဓမၼာ၌ မေနာဒြါရဟုသံုးသည္။ အဘိဓမၼတၳသဂၤဟက်မ္း၌ မေနာဒြါရံ ပန ဘဝဂ`္ႏိၱ ဝုစၥတိဟု ဆိုသည္။ ဋီကာေက်ာ္က်မ္းက မေနာဒြါရဆိုတာ ဘဝင္စိတ္အားလံုးနွင့္ မဆိုင္၊ အာဝဇၨန္းစိတ္၏ ေရွ႕က ဘဝင္ကိုသာ မေနာဒြါရဟု ဆိုသည္။ လယ္တီဆရာေတာ္ႀကီးကမူ ဘဝင္စိတ္အားလံုးကိုပင္ မေနာဒြါရဟု ယူလိုသည္။ ဘဝင္စိတ္ဆိုတာ ဟဒယဝတၳဳကို မီွ၍ျဖစ္သည္။ ဓမၼာရံုဆိုတာ ပသာဒရုပ္၊ သုခုမ႐ုပ္၊ စိတ္၊ ေစတသိက္၊ နိဗၺာန္ ပညတ္ ဤ(၆)မ်ိဳးကိုေခၚသည္။ စိတ္ဆိုတဲ့ထဲမွာ ဘဝင္စိတ္လည္း ပါႏိုင္သည္။
    မွတ္ခ်က္။    ။ ပဘႆရမိဒံ စိတံၱဆိုတဲ့စကား ရည္ညႊန္းျပီး ေျပာခ်င္လွ်င္ မေနာအျကည္ဟု မသံုးဘဲ ''အျဖဴထည္စိတ္''ဟုသံုးလွ်င္ ပသာဒအၾကည္နဲ႕ ေရာေထြးစရာမရိွပါ။

ဆရာေတာ္ဘုရား တပည့္ေတာ္ ၿငိမ္းခ်မ္း ခ်င္ပါတယ္ဘုရား စိတ္ဖိစီးမႈေတြလဲ နည္းခ်င္ပါတယ္ဘုရား တပည့္ေတာ္ကို လမ္းညႊန္ဆံုးမေတာ္မူပါဘုရား

(၅၄)ဥမၼာ၏ေမးခြန္းကိုေျဖဆိုျခင္း
        စိတ္ဖိစီးမႈနည္းခ်င္လွ်င္ စိတ္ျငိမ္းခ်မ္းမႈရခ်င္လွ်င္ ''သတိမကြာ အသိပညာျဖင့္ ေနထိုင္ျခင္း''လို႕ဆိုတဲ့ မဟာသတိပ႒ာနသုတ္လာ သတိသမၸဇညအက်င့္ကို လက္ေတြ႕က်င့္သံုးပါ။

ဆရာေတာ္ဘုရား တပည့္ေတာ္ေလွ်ာက္ခ်င္တာက တပည့္ေတာ္တုိ႕ ရဟန္းသံဃာေတြ ပညာေရးစနစ္ဟာ ေခတ္မီွပါသလားဘုရား၊ လူေတြက ဘုန္းႀကီးေတြဆိုရင္ သိပ္အရာမသြင္းခ်င္ ေတာ့ဘူးဘုရား၊  အလွဴတို႕ အသုဘတို႕ေလာက္ အားကိုးတယ္ဘုရား၊ အဲဒါ ဆရာေတာ္အျမင္ေလး မိန္႕ေတာ္မူပါဘုရား။
(၅၃) အရွင္ဣေနၵာဘာသလကၤာရ(မစိုးရိမ္ေက်ာင္းတိုက္) ၏ေမးခြန္းကိုေျဖဆိုျခင္း
ရဟန္းသံဃာေတြရဲ့ ပညာေရးစနစ္ဟာ ေခတ္ေဟာင္းစနစ္ေဟာင္းနွင့္ သြားေန၍ ေခတ္မမီွဟု ဆိုရမည္။ သို့ေသာ္ ျမတ္ဗုဒၶ၏အဆံုးအမ ပိဋကတ္ပညာမ်ားသည္ ေခတ္ေပၚပညာေတြ ထက္ အမ်ားျကီး သာလြန္ေနသည္။ ပိဋကတ္ပညာကို လက္ေတြ႕က်င့္သံုးနိုင္တဲ့ နည္းစနစ္ကို ေျပာင္းလဲ ၍ အနွစ္ခ်ဳပ္ သင္ၾကား သင့္သည္။ ျမတ္ဗုဒၶ၏ ေဒသနာမ်ားသည္ နွစ္ေဟာင္းၾကာေညာင္းၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ေခတ္လူေတြ လိုက္မမီွ နိုင္ေလာက္ေအာင္ ေရွ႕ကေရာက္ေနသည္။ ဥပမာ-စၾကာဝဠာ အယူအဆ(Cosmology)၊ လူသားတုိ႕ရဲ႕ သေႏၶစတင္ပံု (Embryoloty)စသည္တို့မွာ ေခတ္အျမင္ထက္ ေရွ႕ကေျပးေနသည္။ ဒုကၡနိေရာဓနွင့္ ဒုကၡနိေရာဓ ဂါမိနီပဋိပဒါ အစစ္အမွန္ကို ဗုဒၶ၏အဆံုးအမ၌သာ ေတြ႕နိုင္သည္။
    ဘုန္းႀကီးေတြကို အလွဴအသုဘတို႕မွတပါး လူေတြကအရာမသြင္းခ်င္ဘူးဆိုတာ ဘုန္းႀကီးးလို မေနျခင္း၊ ဘုန္းႀကီးးအက်င့္သိကၡာ ယို႕ယြင္းျခင္း၊ ပိဋကတ္ပညာ အားကိုးေလာက္ေအာင္ မတတ္ေျမာက္ ျခင္း၊ ေဟာေျပာျပသ မေပးနိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ရသည္ဟု ယံုၾကည္သည္။

အစြဲကိုဘယ္လိုေဖ်ာက္ရမလဲဘုရား ။

(၅၂)ဉာဏ္လင္းထြန္း၏ေမးခြန္းကိုေျဖဆိုျခင္း
        အစဲြကိုဘယ္လိုေဖ်ာက္ရမလဲေမးရာ၌ မည္သည့္အစဲြကို ဆိုလိုသနည္း။ ဥပါဒါန္အစဲြကို ဆိုလိုသလား၊ ဥပါဒါန္အစဲြဟာ နွစ္မ်ိဳးရိွတယ္။ ဥပါဒါန္အစဲြဟာ တဏွာစဲြ၊ ဒိ႒ိစဲြဟု နွစ္မ်ိဳးရိွတယ္။ တဏွာစဲြကို ေဖ်ာက္ခ်င္ရင္ စဲြလန္းစရာအာရံုကို နွစ္လံုးမသြင္းပဲ ေနရမည္။ သက္ရိွကိုစဲြလွ်င္ အသုဘ သညာျဖင့္ ေဖ်ာက္၊ သက္မဲ့အေပၚ စဲြလွ်င္ အနိစၥသညာ အႀကိမ္ႀကိမ္ပြား၍ေဖ်ာက္၊ ဒိ႒ိစဲြဲြျဖစ္လွ်င္ တရားနာ၊ အမွန္သိေအာင္ ႀကိဳးစား၊ ေယာနိေသာ မနသိကာရျဖင့္ စဥ္းစား၊ နာမရူပပရိေစၧဒဉာဏ္၊ ပစၥယပရိဂၢဟဉာဏ္တို႕ကို ရင့္သန္ေအာင္ ျဖစ္ပြားေစျပီး ေဖ်ာက္ပါ။

အရွင္ဘုရား ဇာတကအ႒ကထာမ်ားမွာ တခ်ိဳ႕ က မူရင္းပါဠိေတာ္နဲ႔ ကြဲလြဲမႈ မ်ားရွိေနသည္ဟု ဆိုၾကသျဖင့္ မူရင္းပါဠိေတာ္က ဇာတက က်မ္းညႊန္း တခ်ိဳ႕ေလာက္ ညႊန္ျပေပးပါရန္ ေတာင္းပန္အပ္ပါသည္။
အရွင္ဘုရား မဟာစည္ဆရာေတာ္ ဘာသာျပန္ထားတဲ႔ ဝိသုဒၶိမဂ္ ဒုတိယတြဲ စာမ်က္ႏွာ ၁၁၃ ေလာကဝိဓူဂုဏ္ေတာ္ အဖြင့္ေနာက္ဆံုးမွာ ေလးကြ်န္းတျမင္းမိုရ္အယူဟာ ဘုရားေဟာမူရင္းပါဠိေတာ္ မွာမပါဝင္ဘဲ ေရွးဆရာေတာ္တို႕ အယူသာျဖစ္ေၾကာင္းျပထားပါတယ္။ ဒါအမွန္ဆို မ်ားေသာအားျဖင့္ ေနယူဇနာ၅၀-အဝန္း လအဝန္း၄၉ ၊ယုဂႏိၶဳရ္ေတာင္ သီတာ၇-တန္ စသည့္ေဟာေျပာေရးသား ခ်က္မ်ားကလည္း ဗုဒၶဝါဒ နဲ႔ မပတ္သက္ဘူးလား ဘုရား။
မေကာင္းမႈမွအပျပဳျပီးသူ ရဟႏာၱ အရွင္သူျမတ္မ်ားက အာပတ္သင့္တတ္ပါေသးသလား ဘုရား သိရသေလာက္ ကုေဋကိုးေထာင္ေက်ာ္တယ္ဆိုေတာ့ ဓမၼခႏၶာေပါင္း ရွစ္ေသာင္းေလးေထာင္နဲ႔ ဘယ္လိုဆက္စပ္ယူရမလည္းဘုရား။
ေဗာဇၹဳင္ ၇-ပါး မွာပါတဲ႔ ပီတိပႆဒိၶ တို႔နဲ႔ ဝိပႆနာ ညဏ္စဥ္ မွာေတာ့ ဘဂၤညာဏ္ ဘယညာဏ္ တို႔နဲ႔ ဘယ္လို ဆက္စပ္ရျပီး အေျဖထုတ္ရမွာ လည္း ဘုရား။ သိလို၍ေမးျမန္းရျခင္းသာျဖစ္ပါတယ္ ဘုရား။ မေကာင္းေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မရွိပါ ဘုရား ေက်းဇူးျပဳ၍ ျပန္လည္ ေျဖၾကားေတာ္ မူပါ ဘုရား။

(၅၁)ေဇာ္နိုင္ေအာင္၏ေမးခြန္းကိုေျဖဆိုျခင္း
        (၁) ငါးရာငါးဆယ္ ဇာတကပါဠိနွင့္ ဇာတကအ႒ကထာမ်ားကို ေစ့စပ္ေသခ်ာစြာ ဖတ္ရႈျပီးမွ ပါဠိအ႒ကထာနွစ္ခု ကဲြလဲြမႈ ရိွမရိွ သိနိုင္မည္။ ပါဠိမူကဲြမ်ားက ေနရာတကာမွာပင္ ရိွသည္။ ပင္းယေခတ္ ရွင္မဟာ အရိယဝံသဆရာေတာ္ ေရးသားခဲ့တဲ့  ဇာတ္ဝိေသာဓနက်မ္းကို ဖတ္ၾကည့္ရင္ သိနိုင္သည္။
        (၂) ေလးကြ်န္းတစ္ျမင့္မိုရ္အယူအဆသည္ ဘုရားေဟာ မူရင္းပါဠိေတာ္၌ပင္ ပါရိွသည္ ဟု ဆိုနိုင္သည္။ အဂၤုတၱရ တိကနိပါတ စူဠနိကာသုတ္ကိုၾကည့္ပါ။
        (၃) ေန/လ ပမာဏ ယုဂႏိၶဳရ္ေတာင္၊ သီတာခုနွစ္တန္စေသာ အခ်က္မ်ားဟာ ၾသကာသ ေလာက အေၾကာင္းျဖစ္၍ (Geography) နွင့္ ဆိုင္သည္။ ဘုရားပြင့္မွ ေပၚတာ မဟုတ္၍ ဗုဒၶဝါဒနွင့့္ ပတ္သက္ျခင္းမရိွ။
        (၄) ရဟႏာၱပုဂၢိဳလ္မွာလည္း အာပတ္သင့့္နိုင္တာ ရိွသည္။ ပဏၰတိၲဝဇၨ (ဘုရားပညတ္ ထားတဲ့့ အျပစ္)သိကၡာပုဒ္မ်ားနွင့္ ပတ္သက္၍ ရဟနၲာပင္ျဖစ္ေစ အာပတ္သင့္တတ္သည္။
        (၅) ကုေဋကိုးေထာင္ေက်ာ္သီလနွင့္ ဓမၼခႏၶာေပါင္းရွစ္ေသာင္းေလးေထာင္တို႕သည္ တစိတ္ တေဒသအားျဖင့္ စပ္ဆက္မႈရိွသည္။ သို႕ေသာ္ ကုေဋကိုးေထာင္ေက်ာ္က ဝိနယပိဋကတ္လာ သိကၡာပုဒ္မ်ားနွင့္သာ သက္ဆိုင္သည္။
        (၆) ဘဂၤဉာဏ္၊ ဘယဉာဏ္၊ နိဗၺိဒါဉာဏ္ျဖစ္ခိုက္မွာ ပီတိ၊ပႆဒၶိ သေမၺာဇၩင္နွင့္ ပတ္သက္ျခင္းမရိွ၊ ဝိပႆနာဉာဏ္ေရွ႕ပိုင္းမွာ ပီတိ၊ပႆဒၶိျဖစ္နိုင္သည္။ သခၤါရုေပကၡာဉာဏ္နွင့္ သခၤါရုေပကၡာဉာဏ္ ရင့္သန္ျပီးေနာက္ မ်က္ေမွာက္ျပဳရသည့္ မဂ္ဉာဏ္ဖိုလ္ဉာဏ္ ျဖစ္ေသာ အခါမွာလည္း ပီတိ၊ပႆဒၶိ ျဖစ္နိုင္သည္။ အထူးအားျဖင့္ ပီတိရိွသမွ် သုခရိွမည္။ သို႕ေသာ္ သုခရိွတိုင္း ပီတိမရိွနိုင္၊ ပႆဒၶိက ပို၍က်ယ္ျပန္႕သည္။
 

အရွင္ဘုရား လူ့ေလာကမွာ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာလူေတြဟာ ဒီဘဝမွာ သီလတရား မရိွၾကပါဘူးဘုရား၊ သို႕ေပမယ့္ အဲဒီလူေတြဟာ အသက္ရွည္ၾကပါတယ္၊ တစ္ခ်ိဳ႕လူေတြဟာ ဒီဘဝမွာ သီလတရားနွင့္ ျပည့္စံုၾကပါတယ္ဘုရား၊ သို႕ေပမယ့္ တစ္ခ်ိဳ႕ပုဂၢိဳလ္ေတြဟာ အသက္တိုၾကပါတယ္ ဘုရား၊ အသက္ရွည္ျခင္း၏ အေၾကာင္းတရားဟာ သီလတရားဆိုတာ၊ အသက္တိုျခင္း၏  အေၾကာင္း တရားဟာ သီလမရိွလို႕ဆိုတာ တပည့္ေတာ္ လက္ခံပါတယ္ဘုရား၊ ဒါေပမယ့္ အတိတ္ဘဝ တုန္းက သီလတရားကင္းမဲ့တဲ့ သူဟာ ယခုဘဝမွာ သီလနွင့္ ျပည့္စံုျပီး အသက္တိုတဲ့သူ ျဖစ္ပါတယ္ ဘုရား၊ အတိတ္ဘဝတုန္းက သီလနွင့္ျပည့္စံုတဲ့သူဟာ ယခုဘဝမွာ သီလမဲ့ၿပီး အသက္ရွည္တဲ့သူ ျဖစ္ေန ပါတယ္ဘုရား၊ တပည့္ေတာ္ သိလိုရင္းက အတိတ္က သီလရိွတဲ့သူဟာ ဘာေၾကာင့္ ဒီဘဝမွာ သီလ မဲ့တဲ့သူ ျဖစ္ေနပါသလဲဘုရား၊ ထို႕အတူ သီလမဲ့တဲ့သူဟာလည္း ဒီဘဝမွာ သီလတရားႏွင့္ ျပည့္စံု ေနပါသလဲဘုရား၊ သီလနွင့္ျပည့္စံုတဲ့သူ ျဖစ္ရျခင္းအေၾကာင္း သီလမဲ့ ျဖစ္ရျခင္း အေၾကာင္းကို ရွင္းျပေပးေတာ္မူပါဘုရား၊ ဆရာေတာ္ဘုရား က်န္းမာစြာ သာသနာျပဳနိုင္ပါေစ အရွင္ဘုရား။

(၅ဝ)လိႈင္သိန္းထြန္း၏ေမးခြန္းကိုေျဖဆိုျခင္း
        သံသရာမွာ ဘဝေျပာင္းရင္ ပတ္ဝန္းက်င္ေျပာင္းသည္။ တံငါနားနီး တံငါ၊ မုဆိုးနားနီး မုဆိုး ျဖစ္တတ္သည္။ ပတ္ဝန္းက်င္ေကာင္းသို့ ေရာက္ရိွခိုက္ သီလနွင့္ျပည့္စံုနိုင္သည္။ မေကာင္းတဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္ ေရာက္ရိွလွ်င္ သီလမရိွသူျဖစ္နိုင္သည္။ ဒါေၾကာင့္ ျမတ္စြာဘုရားက ပတိရူပေဒသဝါသ၊ သပၸဳရိသူပနိႆယ တို႕ကို အေလးအနက္ထားေဟာျခင္းျဖစ္သည္။ ဗာလႏွင့္မေပါင္းဖို႕၊ ပ႑ိတနွင့္ ေပါင္းဖုိ႕ဆိုတာဟာ အလြန္ အေရးႀကီးသည္။ ဒီဘဝ သီလရိွရံုနဲ့ ေနာက္ဘဝ သီလရိွမယ္လို႕ မေမွ်ာ္လင့္နဲ့၊ ပတ္ဝန္းက်င္ရဲ့ လႊမ္းမိုးမႈ ခံရနိုင္သည္။
 

ဆရာေတာ္ဘုရား တပည့္ေတာ္ လက္ဆယ္ျဖာမိုး ေျခစံုဦးခိုက္ ကန္ေတာ့ပါ၏၊ တပည့္ေတာ္ မျပစ္မွားထိုက္ေသာ အမ်ိဳးသမီး၂ဝ-ရိွသည္ဟု ဆရာေတာ္ဘုရား ေဟာျကားေသာ တရားတြင္ နာရေသာ္လည္း ျပည့္စံုစြာ ေဟာျကားျခင္းမရိွသျဖင့္ ယခုေခတ္ကာလတြင္ အထူးသိသင့္ ပါသည္ဘုရား၊ တပည့္ေတာ္တို႕ နိုင္ငံသည္လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္မိန္႕ၾကားခဲ့ေသာ နိုင္ငံသို႕ ေရာက္ရိွ သေလာက္ ျဖစ္ေနပါသည္ဘုရား၊ ျမန္မာ အမ်ိဳးေကာင္းသားသမီးမ်ားနွင့္ ေရွးဆိုရိုးစကားအရ ႐ိုးသားျဖဳစင္လွေသာ ေတာသူမ်ားမွာ ကိုယ္က်င့္တရားမ်ား ပ်က္စီးယိုယြင္းေနပါျပီဘုရား၊ ယခုေခတ္လူမ်ားအားလည္း အသိတရားကင္းမဲ့စြာ ခႏၶာအား အရင္းအႏီွးျပဳလုပ္ကိုင္ျခင္း ေကာင္းမြန္ ေသာ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းဟု ထင္ျမင္ယူဆ ေနၾကပါသည္ဘုရား၊ ထို႕အတြက္ ယခုေခတ္လူငယ္ မ်ားႏွင့္ အသိပညာနည္းပါး၍ ဘဝပ်က္ေနၾကေသာ သူမ်ားအား ကယ္တင္ေပးသနားေတာ္မူပါဘုရား၊ တပည့္ေတာ္၏ စာအေရးအသားမ်ား အမွားအယြင္းမ်ား ရိွလွ်င္ ခြင့္လႊတ္ေတာ္မူပါဘုရား။

(၄၉)ကိုေကာင္းျမတ္၏ေမးခြန္းကိုေျဖဆိုျခင္း
        အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေျဖမယ္၊ အမ်ိဳးသမီး(၂ဝ)နွင့္ (sex) ရိွလွ်င္ ေယာက်ာ္းမွာ ကာေမသု မိစၧာစာရျဖစ္တယ္၊ အမ်ိဳးသမီး(၂ဝ)တြင္ သာရကၡ၊ သပရိဒ႑ အမို်းသမီး(၂)ဦးနွင့္ ဓနကၠိတာစေသာ အိမ္ေထာင္ရွင္ အမ်ိဳးသမီး(၁ဝ)ဦး ေပါင္း(၁၂)ဦးတို့မွာ မိမိတို႕၏အမ်ိဳးသားမွတပါး တစ္ျခား ေယာက်ာ္းနွင့္   (sex)ကိစၥရိွလွ်င္ ကာေမသုမိစၧာစာရျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသမီး(၂ဝ)ကို ''မာ ပိ မာပိ၊ ဘနွင့္ဘာ၊ ဉာ ေဂါ ဓမ္ သ သာ၊ ဓ ဆန္ ေဘာ ပ၊ ၾသ ၾသဒ၊ ကမၼ ဓ မုဟာ''ဟု အက်ဥ္းခ်ဳပ္မွတ္။
    (၁) မာတုရကၡိတာ                   (မိခင္ေစာင့္ေရွာက္အပ္ေသာအမို်းသမီး)
    (၂) ပိတုရကၡိတာ                     (ဖခင္ေစာင့္ေရွာက္အပ္ေသာအမို်းသမီး)
    (၃) မာတာပိတုရကၡိတာ           (မိခင္၊ဖခင္ေစာင့္ေရွာက္အပ္ေသာအမို်းသမီး)
    (၄) ဘာတုရကၡိတာ                 (ေမာင္ေစာင့္ေရွာက္အပ္ေသာအမို်းသမီး)
    (၅) ဘဂိနိရကၡိတာ                  (အမေစာင့္ေရွာက္အပ္ေသာအမို်းသမီး)
    (၆) ဉာတိရကၡိတာ                  (ေဆြမို်းေစာင့္ေရွာက္အပ္ေသာအမို်းသမီး)
    (၇) ေဂါတၱရရကၡိတာ               (အႏြယ္တူေစာင့္ေရွာက္အပ္ေသာအမို်းသမီး)
    (၈) ဓမၼရကၡိတာ                     (တရာက်င့္ေဖာ္ေစာင့္ေရွာက္အပ္ေသာ အမို်းသမီး)
    (၉)  သာရကၡာ                       (ေစ့စပ္ထားသူအမ်ိဳးသမီး)
    (၁ဝ) သပရိဒ႑ာ                  (သြားလာရင္း   ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္မည္ဟု  ေၾကျငာထားေသာအမ်ိဳးသမီး)
    (၁၁) ဓနကၠီတာ                     (ဓနျဖင့္ဝယ္ယူအပ္ေသာအမို်းသမီး)
    (၁၂) ဆႏၵဝါသိနိ                    (နွစ္ဦးသေဘာတူေနထိုင္သူ)
    (၁၃) ေဘာဂဝါသိနိ                (အသံုးအေဆာင္ေပးထားသူဇနီး)
    (၁၄) ပဋဝါသိနိ                     (အဝတ္အစားေပး၍ေပါင္းသင္း ေနေနေသာဇနီး)
    (၁၅) ၾသဒပတၱကိနိ               (လက္ထပ္ထားသူဇနီး)
    (၁၆) ၾသဘဋစုမၺဋာ                (အလုပ္အနားေပး၍ေပါင္းသင္းေသာဇနီး)
    (၁၇) ဒါသီစ                         (ကြ်န္မဇနီး)
    (၁၈) ကမၼကာရီစဘရိယာစ    (အလုပ္သမဇနီး)
    (၁၉) ဓဇာပဋာ                     (ျပန္ေပးဆဲြဇနီး)
    (၂ဝ) မုဟုတၲိကာ                 (ခဏေပါင္းဇနီး)
 

''မႏုႆတၱဘာေဝါ ဒုလႅေဘာ'' လူ႕ဘဝဟူသည္ ရခဲ၏ဟူေသာ ပါဠိေတာ္အား ''မန ဥတၱရ သတၱ ဘဝ ဒုလႅဘ'' ၇-မ်ိဳးေသာဘဝမွ လြတ္ေျမာက္ေနေသာ မေနာအျဖစ္ဟူသည္ ရခဲ၏ဟု ဘာသာျပန္မည္ ဆိုက ရႏိုင္ပါသလားအရွင္ဘုရား။

(၄၇)+(၄၈) ariathitsarthdhammaron ၏ေမးခြန္းကိုေျဖဆိုျခင္း
        ''မႏုႆတၱဘာေဝါ ဒုလႅေဘာ'' ဟူေသာပါဠိကို လူ႕အျဖစ္ရခဲသည္ဟုသာ ဘာသာျပန္မွ အဓိပၸါယ္ အမွန္ထြက္သည္။ ေမးခြန္းရွင္းျပဆိုေသာ ဘာသာျပန္ဆိုခ်က္က မည္သည့္က်မ္းဂန္မွာမွ မဆို၊ လက္ရိွပါဠိကို ပံုဖ်က္၍ ကိုယ္လိုရာ ဆဲြေတြးျခင္းမွ်သာ ျဖစ္သည္။ ထိုသို့ ဘာသာျပန္လွ်င္မမွန္။

ဆရာေတာ္ဘုရား၊ ႐ိုေသစြာ ေမးျမန္းေလွ်ာက္ထားအပ္ပါသည္ဘုရား၊ ပါဠိစကားလံုး 'ဘယ'ကို ၁။ ေဘး၊ ၂။ အေၾကာက္တရားဆိုျပီး ဖြင့္ထားတာ ေတြ႕ရပါတယ္ဘုရား၊ ၂-မ်ိဳးလံုး သင့္ေလ်ာ္ပါသလားဆိုတာ က႐ုဏာေရွ႕ထား ေျဖၾကားေပးေတာ္မူပါဘုရား။

(၄၆)ဝတ္မံႈစု၏ေမးခြန္းကိုေျဖဆိုျခင္း
      ပါဠိစကားလံုးဘယကို ေဘးဟုလည္ေကာင္း၊ အေၾကာက္တရားဟုလည္ေကာင္း ဆိုၾကရာ (၂)မ်ိဳးလံုး သင့္ေလ်ာ္တယ္။ ပါဠိစာေပ၌ ဘယဆိုတာ (၄)မ်ိဳးရိွေျကာင္း ဖြင့္ဆိုထားတယ္။
    (၁) စိတၱဳၾတာသဘယ-  ေၾကာက္လန္႕တဲ့စိတ္
    (၂) ဉာဏဘယ      -  ေၾကာက္စရာလို႕ျမင္တဲ့အသိဥာဏ္
    (၃) အာရမၼဏဘယ  -  ေၾကာက္စရာအာရံု
    (၄) ၾသတၱပၸဘယ    -  မေကာင္းမႈအကုသိုလ္ကိုေၾကာက္ရြ႕ံမႈ
        (သာမညဖလသုတ္ဖြင့္အ႒ကထာ)

လကို မေရာက္နိုင္ပံု ဥပမာျပဳၿပီး ေဟာထားတဲ့ တရားေတာ္ေတြ နာယူဖူးပါတယ္ဘုရား၊ ယခုေခတ္မွာ လကို ၿဂိဳဟ္တုေတြ ဒံုးပံ်ေတြနဲ႕ သြားနိုင္ၾကတယ္လို႕ ဆိုပါတယ္ဘုရား၊ ဒီလို ကဲြလဲြခ်က္ကို ဘာသာျခား ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးက ေထာက္ျပေမးျမန္းလာရင္ ဘယ္လိုအေျဖ ေပးသင့္ပါသလဲဘုရား။ 
(၄၅) ေမာင္စံသူ၏ေမးခြန္းကိုေျဖဆိုျခင္း
        ဗုဒၶက်မ္းစာအရ ''လ''ဆိုသည္မွာ လနတ္သား၏ ဗိမာန္တစ္ခုမွ်သာျဖစ္သည္။ မေရာက္နိုင္ဟု ယတိက်ေျပာ၍မရ။ ငါးရာငါးဆယ္ဇာတ္ေတာ္မွာ လူသားကိုယ္တိုင္ နတ္ျပည္ ေရာက္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပေသာ ဇာတ္မ်ားရိွသည္။ မဃလုလင္၏ဇနီး သုဇာတာဘဝမွ ျဖစ္လာသည့္ ဗ်ိဳင္းမသည္ပင္ တာဝတႎသာနတ္ျပည္သို႕ ပင္ေရာက္ဖူးသည္။ ထို႕ျပင္ ဣဒၶိဝိဓအဘိညာဥ္အခန္းမွာ အရိွန္အဝါႀကီးမားတဲ့ 'လ'ေတြ'ေန'ေတြကိုပင္ လက္နဲ႕ထိကိုင္ႏိုင္င္တယ္လို႕ဆိုတာျဖစ္လို႕  ႐ုပ္ဝတၴုဳ တစ္ခုမွ်သာျဖစ္တဲ့ 'လ'အေပၚ( ပိဋကတ္စာေပအရ) ေရာက္နိုင္တယ္ဟုပင္ ယူဆနိုင္တယ္။ မေရာက္နိုင္ ဟု ယူဆသူမ်ားမွာမူ သာမန္ပုဂၢိဳလ္ေတြ မေရာက္နိုင္ျခင္းမွ်ကိုသာ ရည္ညြန္းေျပာဆိုျခင္းသာ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

အရွင္ဘုရား ရိုေသစြာ ေလွ်ာက္ထားအပ္ပါသည္၊ ''ရဲေဘာ္မေသ ေသေသာ္ငရဲမလား'' ေဆာင္ပုဒ္အတိုင္း စစ္သားမ်ားေသျပီးေနာက္ ငရဲက်မက် သိလိုပါတယ္ အရွင္ဘုရား။
(၄၄)ေမာင္ေအာင္ေက်ာ္သာ၏ေမးခြန္းကိုေျဖဆိုျခင္း
        ''ရဲေဘာ္မေသ ေသေသာ္ငရဲမလား'' ဆိုသည္မွာ စိတ္ဓာတ္စစ္ဆင္မႈနွင့္ သူရသတၲိကို ခီ်းမြမ္းမႈသာ ျဖစ္သည္။ စစ္သားမ်ား ေသျပီးေနာက္ ငရဲက်မက် အတိအက် ေျပာလို႕မရ။ ထိုပုဂၢိဳလ္ရဲ့ ကံနဲ႕သာ သက္ဆိုင္သည္။

ဆရာေတာ္ဘုရား စာကိုတစ္ခါမွ မပို႕ဘူးသည့္အတြက္ေျကာင့္ အမွားပါလွ်င္ ခြင့္လႊတ္ ေစခ်င္ပါသည္ဘုရား၊ တပည့္ေတာ္သိလိုသည့္ အေၾကာင္းအရာမွာ ေကာသလမင္းႀကီးရဲ႕ မိဖုရားႀကီး အမည္ကလည္း မလႅိကာ၊ သူ႕ရဲ႕သူငယ္ခ်င္း မဟာဗႏၶလစစ္သူႀကီးရဲ႕ မိဖုရားႀကီးအမည္ကလည္း မလႅိကာျဖစ္ေနသည့္ အတြက္ေၾကာင့္တစ္ေယာက္တည္းလား တစ္ဦးစီလား သိလိုပါသည္ဘုရား။ စာက စ႐ိုက္စျဖစ္သည့္ အတြက္ေၾကာင့္ ျပင္ဆင္ၿပီး ဖတ္ေစလိုပါသည္ဘုရား။

(၄၃)ေမာင္လမင္းထြန္း၏ေမးခြန္းကိုေျဖဆိုျခင္း
        ေကာသလမင္းႀကီး မိဖုရားက ပန္းဥယ်ာဥ္ စိုက္ပ်ိဳးသူ၏ သမီးျဖစ္သည္။ အမည္မွာ မလိႅကာ။ ဗႏၶလစစ္သူႀကီးကေတာ္က မလႅလူမ်ိဳးျဖစ္၍ မလႅတိုင္းမွ ေရာက္လာသည္။ ဗႏၶလ စစ္သူျကီးကလည္း မလႅလူမ်ိဳးျဖစ္သည္။ ဗႏၶလစစ္သူႀကီးကေတာ္ မလႅမင္းသမီးမွာ မဟာလတာ တန္ဆာ ဝတ္ဆင္ႏိုင္သူ ျဖစ္သည္။ သို႕ျဖစ္၍ အမည္တူေသာ္လည္း လူခ်င္းမတူပါ။

အရွင္ဘုရား ႐ူပျဗဟၼာဘံုတြင္ ပါဝင္ေသာ သုဒၶါဝါသ၅-ဘံုရိွ ျဗဟၼာတို႕သည္ ႐ုပ္ခ်ည္း သက္သက္(ဝါ) ႐ုပ္နာမ္၂-ပါးလံုး ရိွပါသလား၊ ထိုအရိယာျဗဟၼာတို႕၏ ထူးျခားမႈမ်ားရိွပါက ေျဖၾကားးေပး ေတာ္မူပါဘုရား။ တပည့္ေတာ္၏ ေမးခြန္းတြင္ အမွားပါက ခြင့္လႊတ္ေတာ္မူပါဘုရား။
(၄၂) ဦးထြန္းထြန္းေအး၏ေမးခြန္းကိုေျဖဆိုျခင္း
        သုဒၶါဝါသ ငါးဘံုရိွ ျဗဟၼာတို႕မွာ ႐ုပ္၊နာမ္(၂)ပါးလံုး ရိွျကသည္။ အနာဂါမ္ျဖစ္ၿပီးးမွသာ  သုဒၶါဝါသဘံု၌ ျဖစ္နိုင္သည္။ ထို သုဒၶဝါသဘံုသည္ အနာဂါမ္နွင့္ ရဟႏ ၱာမ်ားသာ ရိွေသာ ဘံုျဖစ္သည္။ အရိယာျဖစ္ၿပီးေသာ ျဗဟၼာမွန္သမွ် ရဟႏာၱ မျဖစ္ေသးလွ်င္ အထက္ထက္ဘံုမ်ား၌သာျဖစ္သည္။ေအာက္ဘံုမ်ား၌ မည္သည့္အခါမွ် ျပန္၍မျဖစ္။

ဦးစြာပထမ အရွင္ဘုရားကို ဦးတိုက္ကန္ေတာ့ပါ၏အရွင္ဘုရား၊ တပည့္ေတာ္ သိခ်င္တာေလး ရိွပါတယ္၊ စၾကာဝဠာႀကီးမွာ တပည့္ေတာ္တုိ႕လို လူသားေတြေနထိုင္တဲ့ ကမာၻႀကီးက တစ္လံုးပဲရိွတာလား ဘုရား၊ ေနာက္ၿပီး ေျမာက္ကြ်န္းဆိုတာကေကာ ဘယ္လိုမ်ိဳးလဲဘုရား၊ ျမတ္စြာ ဘုရားက စၾကာဝဠာ တိုက္တစ္ေသာင္းလို႕ ေဟာေတာ္မူခဲ့ပါတယ္၊ အဲဒီအထဲမွာ တပည့္ေတာ္တို႕လို ကမာၻမ်ိဳးက တစ္လံုးပဲ ရိွတာလားဘုရား၊ တပည့္ေတာ္က လူငယ္ပါဘုရား၊ သိလိုတာေလးကို ေျဖေပးေတာ္မူပါ။
(၄၁) စိုင္းေအာင္လွမင္းနိုင္၏ေမးခြန္းကိုေျဖဆိုျခင္း
စၾကာဝဠာႏွင့္ ပတ္သတ္၍ အဂၤုတၲရ္နိကာယ္မွာ စူဠနိကာသုတ္ဆိုတာပါရိွသည္။ျမတ္စြာဘုရားက စကၠဝါဠ(စၾကာဝဠာ) ဆိုတဲ့စကားလံုးကို မသံုးဘူး။ ေလာကဓာတုဆိုတဲ့ အသံုးနဲ႕ ေဟာတယ္။ လႏွင့္ေန အေရာင္လင္းရာ ဧရိယာႀကီး တစ္ခုကို ေလာကဓာတုတစ္ခုဟုေခၚသည္။ (စၾကာဝဠာ တစ္ခုဟုလည္းေခၚနိုင္သည္။) စၾကာဝဠာတစ္ခုမွာ ေနတစ္စင္း၊ လတစ္စင္း၊ ျမင့္မိုရ္ေတာင္ တစ္ေတာင္ ၊ကြ်န္းႀကီး ေလးကြ်န္း၊ သမုဒၵရာေလးစင္း ၊နတ္ျပည္ေျခာက္ထပ္၊ ျဗဟၼာျပည္တို႕ပါရိွသည္။ အဲ့ဒီလို အမ်ိဳးအစား တစ္ေထာင္ အေရအတြက္ကို စူဠနိကာ ေလာကဓာတ္ တစ္ခုဟု သတ္မွတ္သည္။
    ဒီသုတ္ကိုေထာက္႐ႈလွ်င္ စၾကာဝဠာတစ္ခုတိုင္းမွာ ကမာၻၿဂိဳလ္တစ္လံုးရိွသည္ဟုမွတ္ရမည္။ကမာၻ႕ဝင္ရိုးစြန္းႀကီး၏ အေရွ႕ဘက္ကအေရွ႕ကြ်န္း၊ ေတာင္ဘက္က ေတာင္ကြ်န္း၊ အေနာက္ဘက္က အေနာက္ကြ်န္း၊ ေျမာက္ဘက္က ေျမာက္ကြ်န္းဟု ေခၚသည္။ စၾကာဝဠာ အနႏ ၱရိွသည္ဟု မွတ္ရမည္။စၾကာဝဠာတိုက္တစ္ေသာင္းဆိုတာ ဓမၼစၾကာတရားအဆံုး တၿပိဳင္နက္တုန္ခါသြားေသာ စၾကာဝဠာ အေရအတြက္ကိုေျပာတာျဖစ္သည္။ ျမတ္စြာဘုရား၏ ပရိတ္တရားေတာ္ကို စၾကာဝဠာ ကုေဋ တစ္သိန္းရိွ နတ္ျဗဟၼာေတြက လက္ခံယံုၾကည္ၾကသည္။

ပၪၥဳပါဒါနကၡႏၶာ အေၾကာင္းသိလိုပါသည္။

(၄၀) ေအာင္မ်ိဳး၏ေမးခြန္းကိုေျဖဆိုျခင္း

    ခႏၶာနွင့္ ဥပါဒါနကၡႏၶာ(၂)မ်ိဴး ခဲြျခားမွတ္ရမည္။ ႐ုပ္၊ နာမ္ တရားအားလံုးသည္ ခႏၶာငါးပါး၌ စာရင္း၀င္ ၏။ တဏွာ၊ ဒိ႒ိ စဲြလန္းမႈေတြ  ျဖစ္လွ်က္ရိွေသာ ႐ုပ္တရားမ်ား၊ ေလာကုတၱရာ စိတ္၊
ေစတသိတ္မွ တစ္ပါးေသာ နာမ္တရားမ်ားသည္ ဥပါဒါနကၡႏၶာတြင္ပါသည္။
 

ဆရာေတာ္ဘုရား...ေနေကာင္းက်န္းမာပါလားဘုရား...တပည့္ေတာ္ မႏ ၱေလးကပါဘုရား။
အဘိဓမၼာထဲက ပကိဏ္းပိုင္းနဲ႔ပတ္သက္ျပီး အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေလးကို သိခ်င္ပါတယ္ဘုရား။

(၃၉) နန္းခင္ခင္ဦး၏ေမးခြန္းကိုေျဖဆိုျခင္း

 ပကိဏ္းပိုင္းမွာ စိတ္(၈၉)ကို ‌ေ၀ဒနာ၊ ေဟတု၊ ဒြါရ၊ အာရံု၊ ၀တၳဳမ်ားျဖင့္ ပိုင္းျခား‌ေ၀ဖန္ျပသည္။ စိတ္ကို‌ ေ၀ဖန္သျဖင့္ ေစတသိတ္လည္းပါ၀င္သည္ဟု မွတ္ရမည္။
 

(a)ခႏၶာငါးပါးကိုအက်ဥ္းရွင္းျပေပးေတာ္မႈပါဘုရား...
(b)သကၠာယဒိ႒ိကိုအက်ဥ္းရွင္းျပေပးေတာ္မႈပါဘုရား...

(၃၈)ဦးလြင္ဦး၏ေမးခြန္းကိုေျဖဆိုျခင္း

    (A)      ခႏၶာငါးပါးဆိုသည္မွာ-
(၁)     ရူပကခႏၶာ ဆန့္က်င္ဖက္ အေၾကာင္းနွင့္ဆံုလွ်င္ ထင္ရွားစြာ‌ေျပာင္းလဲတတ္ျပီး အတံုးအခဲပံုသဏၭာန္ကို အေျချပဳတဲ့ရုပ္အစု။
(၂)     ေ၀ဒနာကၡႏၶာ - စိတ္၌ျဖစ္ေပၚေသာ ခံစားမႈအစု။
(၃)    သညာကၡႏၶာ - စိတ္၌ျဖစ္ေပၚတတ္သည့္ အာရံုကိုမွတ္သားျခင္း၊ အမွတ္အသားအတိုင္းျပန္၍သိျခင္း သေဘာအစု။
(၄)     သခၤါရကၡႏၶာ - ႀကံစည္ျခင္း၊ စိတ္ကူးျခင္း၊ လိုခ်င္ျခင္း၊ မုန္းတီးျခင္းစတဲ့ လႈပ္ရွားမႈမ်ားျဖင့္ ဖန္တီးမႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ျပဳလုပ္ေစတတ္သည့္ သေဘာအစု။
(၅)     ၀ိညာဏကၡႏၶာ - ၀တၳဳ၊ ဒြါရတို႕၌ ထင္ဟပ္လာေသာ အာ႐ံုကို ရယူမႈ၊ သိတတ္မႈစိတ္အစု။

    (B)     သကၠာယဒိ႒ိဆိုသည္မွာ တကယ္ရိွတဲ့ခႏၶာငါးပါးကို တကယ္မရိွတဲ့အတၱနွင ့္ပံုေဖာ္ေတြးထင္ျပီးမွားယြင္းတဲ့ အျမင္ကိုေခၚသည္။

အရွင္ဘုရား ေမးေလွ်ာက္ခ်င္ပါတယ္ ခြင္ျပဳေပးပါဘုရား အမွားပါလွ်င္လည္း ခြင့္လႊတ္ပါ စာလုံးေပါင္းမွားျခင္းသည္းခံေပးပါဘုရား
တပည့္ေတာ္ျမင္ဘူးေသာအရာ အႂကြင္းမရိွ အမွန္တုိင္းသာသိရွိလုိပါတယ္ တပည့္ေတာ္ တစ္ညမွာ၀ိပႆနာလုပ္ပါတယ္ ခႏၶာ အလြန္အကြ်ံ
 ေဖာက္ျပန္တာေတြ႕ရပါတယ္ ဖြဲေငြ႕ကုိမီးေလာင္သလုိ ပ်င္းရိၿငီးေငြ႕စြာ ျမင္ေနရပါတယ္ ေ၀ဒနာတက္လာေလေလ မုန္းလာေလပါပဲ
ၾကာၾကာမုန္းလာေတာ့ ဆင္းရဲတာေနာင္တစ္ဖန္ မလုိခ်င္သည့္အခ်ိန္ ႐ုပ္ေပ်ာက္ျပီး ျငိမ္းေအးေနတာ တစ္ခဏေတြ႕လုိက္ရပါသည္ တိက်စြာေျဖၾကားေပးပါရန္
ေနာက္ထပ္လည္းေမးပါအံုးမယ္ဘုရား ဒါေလးကုိ အရင္ေျဖေပးေစလု္ိပါတယ္ဘုရား..

(၃၇) ကိုေက်ာ္သန္း၏ ေမးခြန္းကိုေျဖဆုိျခင္း
       တရားဆုိတာကိုယ့္ဟာကိုယ္အသိဆံုးျဖစ္ပါတယ္။ သူမ်ားကေျပာရင္ အထင္မွ်သာျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

ဆရာေတာ္ အဘိဓမၼာသိပၺံကို အေဝးသင္ တက္လို႕ရသည္ဟုၾကားသိရပါသည္။ တပည့္ေတာ္တက္လိုပါသည္။ ၫႊန္ၾကားေတာ္မူပါ။

(၃၆) အရွင္ဣႏၵာစရိယ၏ေမးခြန္းကိုေျဖဆိုျခင္း
    အ‌ေ၀းသင္တက္လို႕ရသည္။ ရန္ကုန္ကမ ၻာေအး အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အဘိဓမၼာတကၠသိုလ္နွင့္ တိုက္ရိုက္ ဆက္သြယ္လိုက္ပါ။

အရွင္ဘုရား ရဟႏၲာ ျဖစ္သြားရင္ ၀င္ေလထြက္ေလ မွတ္ျပီးအိပ္ျခင္းျဖင့္ အိပ္သည္ဟု ၾကားဖူးပါသည္ဘုရား...မည္သို႕ျဖစ္ပါသနည္း..
ျမတ္စြာဘုရားလည္း အိပ္မက္မက္ပါသည္ဟု ေလ့လာဖူးပါသည္...
၀င္ေလထြက္ေလ နွင့္ က်ိန္းျပီးအဘယ္ေၾကာင့္ အိမ္မက္မက္ပါသနည္းဘုရား...

 (၃၅) ေမာင္သူရိန္ေဇာ္၏ေမးခြန္းကိုေျဖဆိုျခင္း

    ရဟႏၲာျဖစ္ရင္ ၀င္ေလ၊ထြက္ေလ မွတ္အိပ္သည္ဟု စာထဲမွာမရိွပါ။ အမွန္က ရဟႏၲာ ပုဂိၢဳလ္တုိ႕၏ ကိ်န္းစက္ျခင္းသည္ ထိန၊
မိဒၵေၾကာင့္မဟုတ္ပဲ ရုပ္ခႏၶာ၏ ပင္ပန္းမႈေၾကာင့့္သာဟု ဆိုသည္။ ကုကၠိဳပင္ စေသာ အခ်ိဳ႕သစ္ပင္မ်ားလည္း အသိစိတ္မရိွေသာ္လည္း
 ေန၀င္ရင္အိပ္ၾကသည္။ ဘုရား၊ ရဟႏၲာမ်ား အိမ္မက္မမက္ ပါ။ ၀ိပၸလႅာသ ကင္းၿပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မမက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ၀ိပၸလႅာသ မကင္းေသးတ
 ပုထုဇဥ္မ်ားနွင့္ ေသာတာပန္၊ သဒါဂါမ္၊ အနာဂါမ္တုိ႕သာမက္ၾကသည္။

ဘုရားက ရတနာ ( ၃ ) ပါးဘဲ ေဟာခဲ့တယ္ဟုထင္ပါတယ္....
ခုက်ေတာ့ အနေႏၲာ အနႏၲငါးပါးဆုိၿပီး ျဖစ္ေနတယ္...ဘယ္အခ်ိန္ကစျပီး အနေႏၲာ၊ အနႏၲငါးပါးေပၚလာတာလဲ...သိခ်င္လို.ပါအရွင္ဘုရား

(၃၄) ကိုထြန္း၏ေမးခြန္းကိုေျဖဆိုျခင္း
        အနႏၲငါးပါး၊ ခင္ပြန္းျကီးဆယ္ပါးဆိုတာ ေက်းဇူးတင္ထိုက္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြနဲ႕ မျပစ္မွားထိုက္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ ေတြကို ပညာရိွမ်ားကစာရင္းလုပ္ျပတာ ျဖစ္ႏိုင္တယ္၊ ဘုရားေဟာမဟုတ္ပါ။
 

လူ႕ဘဝကိုအဓိပၸါယ္ရွိစြာ(သို႕)အက်ိဳးရွိစြာ မည္ကဲ့သို႕ေနထိုင္ကုန္ဆံုးသင့္ပါသလဲဘုရား။
 (၃၃) hla moe myint ၏ေမးခြန္းကိုေျဖဆိုျခင္း
           လူ႕ဘ၀ဆိုတာ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈေၾကာင့္ ရတာျဖစ္တယ္။ လူ႕ဘ၀ရခိုက္ ကုသိုလ္မ်ားမ်ားလုပ္နိုင္မွ အက်ိဳးရိွမယ္။
ဘုန္းဘုန္းေဟာတဲ့ “လူျဖစ္က်ိဳးနပ္ပါေစ” တရားကို နာၾကည့္လိုက္ပါ။

တပည္႔ေတာ္မ်ား ယဥ္ေက်းမႈသင္တန္းပို႔ခ်စဥ္ ကေလးမေလးတစ္ေယာက္က ဘုန္းဘုန္း စေန တနဂၤေႏြစတဲ့ေန႔ရက္ေတြက ဘုရားမပြင့္ခင္
ဟိုအရင္ကတည္းကရွိတာလားဘုရားလို႔ အေမးခံရဘူးပါတယ္ဘုရား တပည့္ေတာ္လဲ မသိလို႔ေျဖၾကားေပးေတာ္မူပါဘုရား ...

 (၃၂) အရွင္ဇာဂရ၏ေမးခြန္းကိုေျဖဆိုျခင္း

      စေန၊ တနဂၤေႏြဆိုတာေတြက ေဗဒင္က်မ္းေတြရဲ့အဆိုျဖစ္ေတာ့ ဘုရားမပြင့္ခင္ေရွးယခင္ထဲကရိွတာ ျဖစ္တယ္။
 ဒါေတြက နကၡတ္နဲ႕ပတ္သက္တဲ့ အေခၚေတြမွ်သာ ျဖစ္တယ္။

ဘုန္းဘုန္း တပည့္ေတာ္ ယခုဘ၀မွာ မိဘကိုလုပ္ေကြ်းေနတဲ့သူပါဘုရား။ ဒါေပမဲ့ အၿမဲတမ္းအဆင္ေၿပတယ္မရိွပါဘူး။
ဒါေပမဲ့ တပည့္ေတာ္တို ့အိမ္နားကလူတေယာက္ႀကေတာ့ မိဘကိုလည္း နားမလည္ လုပ္လည္းမေကြ်းဘူး အရက္ပဲ လည္ေသာက္ေနတာ
ဒါေပမဲ့အခုခ်မ္းသာသြားပီ ေနာက္ၿပီး တပည႔္ေတာ္လည္းအလုပ္ကိုႀကိဳးစားၿပီး လုပ္ေနတာပ ဲဒါေပမဲ့ဘာမွမၿဖစ္လာဘူး အဲဒါဘာ့ေႀကာင္ဆိုတာ ရွင္းျပသြန္သင္ေပးေတာ္မူပါဘုရား။

(၃၁) kyawkyaw ၏ေမးခြန္းကိုေျဖဆိုျခင္း

     မိဘကို လုပ္ေကြ်းေနတာ အလြန္ေကာင္းတဲ့ အလုပ္ပါ။ ျမတ္စြာဘုရား ခီ်းမြမ္းတဲ့ မဂၤၤၤၤလာကုသိုလ္ ျဖစ္တယ္။ အဆင္‌ေျပတာ၊ မ‌ေျပတာက တစ္ျခားအေျကာင္းနဲ႕ သက္ဆိုင္ပါတယ္။ မိဘကို မလုပ္ေကြ်းသူကို အားမက်ပါနဲ့။  အရက္ေသာက္တာ ခ်မ္းသာတာကို အားမက်ပါနဲ့။
အဆင္ေ‌ျပမႈ၊ မ‌ေျပမႈ၊ ခ်မ္းသာမႈ၊ ဆင္းရဲမႈ ေတြဆိုတာ ထာ၀ရမဟုတ္၊ တစ္ခဏသာျဖစ္တယ္။

အရွင္ဘုရား တပည့္ေတာ္ရိုေသစြာေလွ်ာက္ထားပါသည္ဘုရား။ တပည့္ေတာ္စိတ္ထဲ တမ်ိဳးျဖစ္ေနတာေလးတစ္ခုကို ေမးျမန္းလိုက္တာပါဘုရား။
တပည့္ေတာ္တို႔တေတြ ပရိတ္ႀကီး ၁၁ သုတ္ပါအ၀င္ အျခားေသာ တရားေတာ္မ်ားကို ရြတ္ဖတ္ျခင္းျဖင့္ပင္ အက်ိဳးေက်းဇူးရွိတယ္လို႔ ယံုၾကည္မႈရွိၾကပါတယ္ဘုရား..
တပည့္ေတာ္ အထင္မွာ ဒါဟာ တႏၱရ၀ါဒသေဘာသက္ေရာက္ေနတယ္လို႔ထင္ပါတယ္ဘုရား...
ေမတၱာသုတ္ဆိုတာ က်င့္ႀကံရမယ့္တရား၊ မဂၤလသုတ္ဆိုတာလဲ က်င့္ႀကံရမယ့္တရားေတြလို႔ယံုၾကည္ပါတယ္ဘုရား
ရြတ္ဖတ္ေနယံုနဲ႔ ၿပီးမယ့္အရာေတြမဟုတ္လို႔ ယံုၾကည့္ပါတယ္ဘုရား။ ထိုအတူ တရားဦး ေဒသနာ၊ ပ႒ာန္းေဒသနာေတာ္၊ အနတၱလဏၡာသုတ္မ်ားဟာလဲ
ေသခ်ာနားလည္သေဘာေပါက္ (realization thru wisdom) ျဖစ္ဖို႔လိုတဲ့ ၾကည္ညိဳဖြယ္ရာ တရားေတာ္ျမတ္မ်ားျဖစ္ပါတယ္ဘုရား။
သို႔ေသာ္ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ နားမလည္တဲ့ပါဠိေတြကိုရြတ္ဖတ္ေနယံုနဲ႔ အက်ိဳးခံစားရမယ္ထင္ေနၾကပါတယ္ဘုရား...
မဂၤလသုတ္ကို ပါဠိလိုနားမလည္ပဲရြတ္ၿပီး ေနထိုင္မႈဘ၀မွာ တရားေတာ္နဲ႔မညီတာေတြျပဳသူေတြမွာ အက်ိဳးေက်းဇူးဆိုတာရႏိုင္မရနိုင္ အရွင္ဘုရားထံ ရိုေသစြာ ေလွ်ာက္ထားေမးျမန္းလို္က္ရပါတယ္ဘုရား။
ေမတၱာေရွ႕ထားၿပီး ေျဖၾကားေပးပါရန္ေတာင္းပန္အပ္ပါတယ္ဘုရား။
အေမး(၃၀) ေအာင္ေက်ာ္ထြန္း၏ေမးခြန္းကိုေျဖဆိုျခင္း
    အဓိပၸါယ္မသိပဲ ရြတ္ဖတ္ရံုသက္သက္၊ ဘုရား၊ တရားေတာ္အမွတ္ျဖင့္ ျကည္ညို၍ ရြတ္လွ်င္ ကုသိုလ္ေတာ့ ရနိုင္သည္။
တကယ္ေတာ့ ပရိတ္တရားေတာ္မ်ားဆိုတာ ေမတၱာနွင့္ သစၥာအဓိက အေ‌ျခခံ ေဟာျကားထားတာျဖစ္တယ္။ တကယ္နားလည္ျပီးရြတ္မွ ပို၍အက်ိဴးရိွနိုင္မယ္။
ေမတၱာ၊ သစၥာမပါတဲ့ နတ္ေတြကိုသာ ခီ်းမြမ္းခန္းဖြင့္တဲ့ တႏၱရ၀ါဒနွင့္ မတူ၊ ဓမၼစႀကၤၤၤာ၊ အနတၱလကၡဏသုတ္၊ ပ႒ာန္းတရားေတာ္မ်ားကို အဓိပၸာယ္နားလည္ေအာင္
ေလ့လာျပီး ရြတ္ဆိုနွလံုးသြင္းမွသာ ျပီးျပည့္စံုေသာ အကို်းတရားရနိုင္မွာျဖစ္တယ္။ မဂၤလသုတ္္အလြတ္ရေသာ္လည္း လိုက္နာက်င့္သံုးမႈမျပဳလွ်င္
ေဆးရိွလ်က္မေသာက္၍ ေရာဂါမေပ်ာက္တာ နွင့္တူသည္။ ဗုဒၶ၏ တရားေတာ္မ်ားမွာ ျကားနာမွတ္ထား ဆင္ျခင္စဥ္းစားျပီးေနာက္ ဓမၼႏု ဓမၼအက်င့္ကို က်င့္ရမည္။
သို႕မွသာ ျပည့္စံုေသာ အက်ိဳးတရားရရိွနိုင္မည္။

အရွင္ဘုရား..... တပည့္ေတာ္သိလိုတာေလးတစ္ခုေမးေလွ်ာက္လိုပါတယ္ဘုရား.....
ဆံေတာ္ရွစ္ဆူ ထဲမွ ဆံေတာ္ အံေတာ္ ေရသႏုတ္ေတာ္ ေရစစ္ေတာ္ ေတာင္ေ၀ွးေတာ္ ၅ဆူ ကိုသာသိပါသည္ဘုရား....
က်န္ ၃ဆူကို မသိပါဘုရား...... တပည့္ေတာ္ကို ျပန္လည္ေဟာျပေပးပါရန္ ႏွင့္ ဆံေတာ္ရွစ္ဆူအေၾကာင္း တစ္ဆူခ်င္းစီအေၾကာင္း အေသးစိတ္ကိုေဟာျပေပးေတာ္မူပါရန္ ေျခေတာ္ဦးခိုက္ေလွ်ာက္ထားအပ္ပါသည္ အရွင္ဘုရား.....
(၂၉) ေမာင္စိုးမိုးထြန္း၏ ေမးခြန္းကိုေျဖဆုိျခင္း
ေရႊတိဂံုသမုိင္းႏွင့္ အျခားဘုရားသမိုင္းမ်ားကိုဖတ္ပါ။

ဂါထာတစ္ေထာင္ဆင္ယင္ေသာ ေဝႆႏၲရာဇာတ္ေတာ္ဟာ ပိဋကေတာ္ရဲ႕ ဘယ္အပိုင္းမွာ ပါပါသလဲ ဘုရား
တပည့္ေတာ္ေတာ့ ခုဒၵကနိကာယ္ စရိယာပိဋကမွာေတာ့ ဇာတ္ေတာ္ေတြကို အက်ဥ္းဆံုးပံုစံနဲ႔ ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္ကိုသာ ေလ့လာရပါတယ္ဘုရား။
http://www.pitakataw.com/2010/02/blog-post_3112.html?m=1

(၂၈) Zaw Naing Aung၏ေမးခြန္းကိုေျဖဆိုျခင္း
    ‌ေဝႆႏၲရာဇာတ္္သည္ ခုဒၵကနိကာယ္ ဇာတကပါဠိ ဒုတိယတဲြ၌ အျပည့္အစံုပါရိွသည္။

တပည့္ေတာ္တုိ႔ ေဂါတမဘုရားရွင္ ပါရမီျဖည့္စဥ္ ရဟန္းဘ၀ ၉ ဘ၀သာ ရခဲ့သည္ဟု နာယူမွတ္သားဘူးပါသည္ဘုရား။
မည့္သည့္က်မ္းတြင္ ပါရိွသည္ကုိ သိလုိပါသည္ အရွင္ဘုရား။

(၂၇) ေသာတုဇန ရဟန္း၏ေမးခြန္းကိုေျဖဆိုျခင္း
ေဂါတမဘုရားရွင္ ပါရမီျဖည့္စဥ္ ဘုရားနွစ္ဆယ့္ေလးဆူနွင့္ ျကံုေတြ႕၍ ဗ်ာဒိတ္ခံခဲ့သည္။ ထိုတြင္ ဘုရားကိုးဆူထံ၌သာ
ရဟန္းအျဖစ္ခံယူခဲ့သည္ကို အ႒သာလိနိအ႒ကထာနိဒါန္းလာ ဗ်ာဒိတ္ခံခန္းမွာ ရွာေဖြ ဖတ္ရႈမွတ္သားပါ။
    (၁) ေကာ႑ည ဘုရားလက္ထက္ ၀ိဇိတာ၀ီအမည္ရိွ စႀကၤၤာ၀ေတးမင္းျဖစ္စဥ္ ရဟန္းျပဳသည္။
    (၂) မဂၤၤလ ဘုရားလက္ထက္ သုရုစိပုဏၰားျဖစ္စဥ္ ရဟန္းျပဳသည္။
    (၃) သုေမဓာ ဘုရားလက္ထက္ ဥတၱရ မည္ေသာ ပုဏၰားလုလင္ျဖစ္စဥ္ ရဟန္းျပဳသည္။
    (၄) သုဇာတ ဘုရားလက္ထက္ စႀကၤၤာ၀ေတးမင္းျဖစ္စဥ္ ရဟန္းျပဳသည္။
    (၅) ‌ေ၀ႆဘူ ဘုရားလက္ထက္ သုဒႆနမည္ေသာမင္းျဖစ္စဥ္ ရဟန္းျပဳသည္။
    (၆) ဖုႆ ဘုရားလက္ထက္ ၀ိဇိတာ၀ီမင္းျဖစ္စဥ္ ရဟန္းျပဳသည္။
    (၇) ကကုသန္ ဘုရားလက္ထက္ ေခမမည္ေသာမင္းျဖစ္စဥ္ ရဟန္းျပဳသည္။
    (၈) ေကာဏာဂမန ဘုရားလက္ထက္ ပဗၺတမည္ေသာမင္းျဖစ္စဥ္ ရဟန္းျပဳသည္။
    (၉) ကႆပ ဘုရားလက္ထက္ ေဇာတိပါလုလင္ျဖစ္စဥ္ ရဟန္းျပဳသည္။
 

အရွင္ဘုရား ေလာင္းကစားႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ျမတ္စြာဘုရား တရားေတာ္ေတြထဲမွာ တားျမစ္ထားခ်က္ ေတြရွိပါသလားဘုရား။
ရွိရင္ အရွင္ဘုရား တရားေတာ္ေတြထဲမွာ ျဖစ္ျဖစ္ထည့္သြင္းေဟာႀကားညႊန္ျပေပးေတာ္မူပါဘုရား။
ငါးပါးသီလတို႕ နီးစပ္ရာေတြထဲမွာမေတြ႕မိလို႕ပါဘုရား။

(၂၆) ျငိမ္းခ်မ္းျမင့္၏ေမးခြန္းကိုေျဖဆိုျခင္း

သိဂၤါေလာ၀ါဒသုတ္မွာ စီးပြားဥစၥာပ်က္စီးျခင္း(၆)မ်ိဳးတြင္ ေလာင္းကစားျခင္းနည္းအပါအ၀င္ျဖစ္သည္။
ငါးပါးသီလတြင္ မထည့္သြင္းေသာ္လည္း ပ်က္စီးေၾကာင္းအျဖစ္ ေပာာၾကားထား၍ ေရွာင္ရမည္သာျဖစ္သည္။

အရွင္ဘုရား...... တပည့္ေတာ္ ကို တစ္ခုေလာက္ေလွ်ာက္ထားခြင့္ျပဳပါအရွင္ဘုရား.....
ဆံေတာ္ရွစ္ဆူ ထဲမွ ဆံေတာ္. အံေတာ္. ေရစစ္ေတာ္. ေရသႏုတ္ေတာ္. ေတာင္ေ၀ွးေတာ္ စတဲ့ ၅ဆူပဲသိပါတယ္အရွင္ဘုရား....
က်န္ ၃ဆူ နဲ႔ ဆံေတာ္တစ္ဆူျခင္းစီရဲ႕ အေၾကာင္းမ်ားကို တပည့္ေတာ္အား ေဟာေျပာျပသေပးပါရန္ ရိုေသဦးခုိက္ေလွ်ာက္ထားအပ္ပါသည္ အရွင္ဘုရား....

 (၂၅) ေမာင္စိုးမိုးထြန္း၏ေမးခြန္းကိုေျဖဆိုျခင္း

ေရႊတိဂံုဘုရားသမိုင္းနွင့္ အျခားဘုရားသမိုင္းမ်ားကိုဖတ္ပါ။

အရွင္ဘုရား
၁။ဗုဒၶဘာသာ မဟုတ္ေသာ နတ္ျဗဟၼာမ်ား ရွိပါသလား ဘုရား နတ္ျဗဟၼာေတြမွာ အယူကြဲျပားမႈေတြရွိပါသလား ဘုရား။ အားလံုး ဗုဒၶဘာသအယူရိွပါသလားဘုရား။
၂။ဗုဒၶဘာသာ မယူမိဘဲ နတ္ျဗဟၼာ ျဖစ္ေႀကာင္းတရား ဘုရားတရားေတာ္ႏွင္႕အညီေနထိုင္ေသာ ဘာသာျခားမ်ားေရာ နိဗၺာန္ေရာက္ႏိုင္ နတ္ျဗဟၼာမ်ားေရာျဖစ္ႏိုင္ပါသလား ဘုရား။

(၂၄)ျငိမ္းခ်မ္းျမင့္၏ေမးခြန္းကိုေျဖဆိုျခင္း

ဗုဒၶဘာသာမဟုတ္ေသာ နတ္ျဗဟၼာမ်ားစြာရိွသည္။ အယူကဲြျပားမႈမ်ားလည္းရိွသည္။ ဗုဒၶဘာသာ နတ္ျဗဟၼာျဖစ္နိုင္ေသာ အက်င့္ရိွနိုင္သည္။ မဂၢင္တရားရွစ္ပါးအက်င့္ရိွမွသာ  နိဗၺာန္္ေရာက္နိုင္သည္။ ၄င္းအက်င့္ မရိွလွ်င္ မည္သူမွ်  နိဗၺာန္္မေရာက္။
 

အရွင္ဘုရား
သကၤန္း ႏွင့္ပါတ္ သက္ျပီး ျမတ္စြာဘုရား ပညတ္ထားတာ ရွိပါသလားဘုရား။ တ႐ုတ္ဘုန္းႀကီး ဂ်ပန္ဘုန္းႀကီး ျမန္မာဘုန္းၾကီး သကၤန္း အေရာင္ ပံုစံ မတူလို႕ပါဘုရား
ပြင့္ေတာ္ မူျပီး ေသာ ျမတ္စြာဘုရား ေတြရဲ႕ သကၤန္း တူပါသလား ဘုရား

(၂၃) ျငိမ္းခ်မ္းျမင့္၏ေမးခြန္းကိုေျဖဆိုျခင္း
    
သကၤန္းအေရာင္အတိုင္းအတာ ခ်ဳပ္လုပ္ပံုအလံုးစံု ဘုရားပညတ္ခ်က္ရိွသည္။ ျမန္မာဘုန္းျကီးသကၤန္း အေရာင္မွာ ၀ိနည္းက်မ္းအဆိုအမိန္႕
အညီ အနီးကပ္ဆံုးျဖစ္သည္။ တရုတ္ဘုန္းျကီး ၊ဂ်ပန္ဘုန္းျကီးမ်ား၏ သကၤန္းမ်ားသည္ ေနာက္ပိုင္းမွ တီထြင္ထားေသာ သကၤန္းမ်ားျဖစ္သည္။
သကၤန္း၀တ္စံုသည္ အလြန္ေရွးက်ေသာ ၀တ္စံုျဖစ္သည္မွာထင္ရွားသိသာ၏။
ပြင့္ေတာ္မူျပီးေသာ ဘုရားအဆူဆူမွာ ေခတ္မတူျခင္း, အရပ္အေမာင္းအနိမ့္အျမင့္ မတူျခင္းေျကာင့္ တူနိုင္စရာမရိွ၊ေခတ္ေျပာင္းလွ်င္ အသြင္ေျပာင္းျဖစ္မည္။

 

ဘုန္းဘုန္းႀကီး..ဦးတင္ပါတယ္..ဘုရား...
၁.ၿမတ္စြာဘုရား..သဗၺညုတဥာဏ္ေတာ္ ရၿပီး၊ တစ္ခုေသာ သတၱာဟ မွာ စႀကၤံေလ်ွာက္ တာသည္၊ ဖိုလ္၀င္စားၿပီး၊ ေလ်ွာက္တာ..လား?
၂.ဗိမၼသာရမင္းႀကီး၊ အက်ဥ္းစံ စဥ္ လမ္းေလ်ွာက္ၿပီး၊ ကိုယ္ေရာင္ကိုယ္၀ါ ထြက္တာ၊ ဖိုလ္၀င္စားခိုက္မွာပါလား..ဘုရား ?
၃.ဖိုလ္၀င္စားစဥ္..နိဗၺာန္သာ အာရံု ၿဖစ္သၿဖင့္၊ လမ္းေလ်ွာက္လ်က္..၀င္စားႏိုင္ပါသလား..ဘုရား..။ ရိုေသစြာ..ေလ်ာက္ထား ပါသည္..ဘုန္းဘုန္းႀကီး..ဘုရား..။

(၂၂)    တကာ ေဇာ္လင္း/ရန္ကုန္၏ေမးခြန္းကိုေျဖဆိုျခင္း
    (၁) ဖိုလ္၀င္စားလ်က္ စႀကၤေလွွ်ာက္သည္မဟုတ္။
    (၂) ဗိမၼသာရမင္းျကီးအက်ဥ္းစံစဥ္ ေသာတာပတိၱဖိုလ္၀င္စားျပီးမွ ဖိုလ္မွထျပီးလွ်င္ ဖိုလ္ခ်မ္းသာ အရိွန္ျဖင့္လမ္းေလွ်ာက္သည္။ ခႏၶာကိုယ္ ပို၍ တင့္တယ္သည္ဟုဆိုသည္။
         ကိုယ္ေရာင္ကိုယ္၀ါထြက္သည္ဟု မဆို။
    (၃) အပၸနာေဇာသည္ ဣရိယာပုတ္ကို ထိန္းနိုင္သည္ဆိုသျဖင့္ ေလ်ာင္း၊ထိုင္၊ရပ္၊သြား၊ ဣရိယာပုတ္ ေလးပါးလံုးမွာပင္ ဖိုလ္၀င္စားနိုင္သည္ဟု မွတ္သင့္သည္။

 

Ashin pa yar, may i know what happened to the son of ashin gautama payar? since there is no clear explanation on him?
Thank you
 
(၂၁) Zin Min Lwin၏ေမးခြန္းကိုေျဖဆိုျခင္း
ေဂါတမဘုရား၏ သားေတာ္ဆိုတာ ရွင္ရာဟုလာ ဟုဆိုတာလား၊ (၇)နွစ္အရြယ္မွာ ကိုရင္၀တ္တယ္၊ အသက္(၂၀)မွာ ရဟန္းျဖစ္တယ္၊
ရဟန္းျဖစ္ျပီးေနာက္ စူဠရာဟုေလာ၀ါဒသုတ္ကို နာယူ၍ ရဟႏၱာျဖစ္တယ္၊ မိေထြးေတာ္ ေဂါတမီပရိနိဗၺာန္စံျပီးေနာက္ ရွင္သာရိပုတၱရာတုိ႕ ပရိနိဗၺာန္မစံမီ တာ၀တႎသာနတ္ျပည္ကို သြားေရာက္၍ ပရိနိဗၺာန္စံသည္။ ဤမွ်သာ မွတ္တမ္းသိရသည္။ ရာဟုလာနွင့္ ပတ္သက္ေသာ သုတၱန္ မ်ားစြာရိွသည္။ ဘုန္းႀကီးေဟာထားတဲ့ ရွင္ရာဟုလာ၏ ဘ၀နွင့္ျမတ္ဗုဒၶ၏ အဆံုးအမတရားကို နာၾကည့္ပါ။၊ စာအုပ္လည္း ဒီနွစ္မကုန္မီထြက္မည္။

 

မ်ဳိးဆက္သစ္ လူငယ္ေတြ တိုးတက္ဖို႔ကို ဘာသာေရးနဲ႔ ဘယ္လိုပံုေဖာ္ရင္ေကာင္းမလဲ ဘုရား အခုေလာေလာဆယ္ တပည့္ေတာ္ဟာ
ပညာဒါနေပးရင္း ဘာသာေရးအသိေတြေပးေနသူပါဘုရား ဒါေၾကာင့္မို႔ ေက်းဇူးျပဳၿပီး ဘယ္လိုလုပ္ေဆာင္ရမလဲဆိုတာ အႀကံဥာဏ္ေပးေတာ္မူပါဘုရား။

(၂၀)  tharkinwethwe ၏ေမးခြန္းကိုေျဖဆိုျခင္း
    ကိုယ္တတ္နိုင္သည့္အတိုင္းအတာျဖင့္ ပညာဒါနေပးရင္း ဘာသာေရး အသိဉာဏ္ေပးတာကိုဆက္ လုပ္ပါ။
You must do  your best. အားလံုးေကာင္းဖို့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ မထားပါနဲ့။
 

ေျခေတာ္အစံုကိုၪီးခိုက္၍ေလ်ာက္ထားအပ္ပါသည္အရွင္ဘုရား၊ တပည့္ေတာ္တို႔ သက္ဝင္ယံုၾကည္ ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ပါေသာ ဗုဒၶဘာသာအေယာင္ေဆာင္၍
သာသနာ့အေရျခံဳကာ ေမာ္ေတာ္ကားဂိတ္၊ မီးရထားဘူတာ၊ ေဆးရံုေရွ႕တို႔၌ လမ္းစရိတ္ျပတ္၍၊ ေနမေကာင္း၍ အစရွိသည္ျဖင့္အေၾကာင္းျပကာ
ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားရွာလ်က္ရွိေသာ မသမာသူမ်ားအား မြန္ျမတ္သန္႔စင္သည့္ဘာသာတရားအားညစ္ႏြမ္းေစရန္ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားဟု
ယူဆမိပါ၍ ဖယ္ရွားရွင္းလင္းသင့္ပါေၾကာင္း ေလ်ာက္ထားအပ္ပါသည္ဘုရား။

(၁၉) ေစာျမငယ္ေသြး၏ေမးခြန္းကိုေျဖဆိုျခင္း
    ေမးခြန္းမဟုတ္၍ေျဖရန္မလိုပါ။

ျမင့္မိုရ္ေတာင္ႏွင့္ပတ္သက္၍
ဆရာေတာ္ဘုရား၏ သီးျခား ကိုယ္ပိုင္အျမင္ႏွင့္ ရွင္းလင္းခ်က္မ်ားကို သိလုိပါသည္အရွင္ျမတ္ဘုရား။
ဆရာေတာ္ဘုရား က်န္းမာပါေစဘုရား

(၁၈) အရွင္သစၥဥာဏံ၏ ေမးခြန္းကိုေျဖဆုိျခင္း
ျမင့္မိုရ္ေတာင္ဆိုတာ ဒီကမ ၻာေျမႀကီးေပၚမွာသာ ရိွတာျဖစ္လို့  ကမ ၻာလံုးျကီး၏ထိပ္ဖ်ား၀င္ရိုးစြန္းဟာ
ျမင့္မိုရ္ေတာင္ျဖစ္နိုင္တယ္လို႕ယူဆတယ္၊ သုတၱနိပါတ္ နာလကသုတ္အ႒ကထာမွာ ျမင့္မိုရ္ေတာင္ထိပ္မွာ တာ၀တႎသာနတ္ျပည္ရိွသည္၊ ေအာက္ေျခမွာ အသူရာျပည္ရိွသည္၊
ျမင့္မိုရ္ေတာင္၏ အလယ္ပတ္၀န္းက်င္မွာ ကြ်န္းႀကီးေလးကြ်န္းျဖင့္ဖြဲ႕စည္းထားေသာ လူဘံုရိွသည္ဟုဆိုတာကို သေဘာက်သည္။

ရိုေသစြာ ေလွ်ာက္ထားပါတယ္ ဘုန္းဘုန္း.
တပည့္ေတာ္ဟာ ဗုဒၵဘာသာ၀င္ပါ.ဒါေပမယ့္ ဘာသာတရားရဲ႕ နက္ရွိဳင္းမႈကို ေသခ်ာမသိေသးပါဘူး. အေပၚယံအသိထက္ နည္းနည္းေလာက္သာတယ္လုိ႔ပဲ ေျပာ၀ံ့ပါတယ္.
တေန႔က ဘာသာမဲ့ မိတ္ေဆြ ေတြရယ္ တပည့္ေတာ္ရယ္ ဘာသာေရးကို ကၽြန္ေတာ္ထက္ ေလ့လာသိရွိထားတဲ့ ေနာက္မိတ္ေဆြ တစ္ဦးရယ္ ေျပာျဖစ္ၾကပါတယ္
အဲလို ေျပာျဖစ္ရင္းနဲ႔ တပည့္ေတာ္စိတ္ထဲမွာ ေ၀ေ၀၀ါး၀ါးေတြ ျဖစ္လာပါတယ္. တပည့္ေတာ္ အဲဒီ ေျပာျဖစ္တဲ့ စကားေတြကို ဘုန္းဘုန္းဆီ ပို႔လိုပါတယ္.
ဒီ ထဲမွာ ကူးထည့္ရင္ မဆန္႔ေလာက္ဘူးထင္လို႔ပါ. ဘုန္းဘုန္း ဖတ္ၾကည့္ျပီး အၾကံဥာဏ္ျဖစ္ျဖစ္ သံုးသပ္ခ်က္ျဖစ္ျဖစ္ ေပးႏိုင္မလား ဆိုတာ သိလိုပါတယ္ ဘုရား

(၁၇) May Zin Mg ၏ ေမးခြန္းကိုေျဖဆုိျခင္း

ဖတ္ၾကည့္ၿပီးမွ ေျပာပါမယ္။

တပည့္ေတာ္ရုိေသစြာေမးျမန္းေလ်ာက္ထားအပ္ပါသည္ အရွင္ဘုရား။
အဇာတသတ္ဟာ မေမြးခင္ကတည္းက ဖခင္ကိုသတ္မည့္သားမွန္းသိပါလ်က္နဲ႔ ဖခင္ဘုရင္ႀကီးဟာ ဒီလိုႀကီးေလးတဲ့ကံႀကီးကိုမက်ဴးလြန္ေအာင္
ဘယ္အတြက္ေၾကာင့္သြန္သင္ဆုံးမခဲ့ျခင္းမျပဳတာပါလဲဘုရား။ သူကိုယ္တိုင္ကေတာ့ဘုရားရွင္ကိုၾကည္ညိဳတဲ့သူေတာ္ေကာင္းျဖစ္ပါလ်က္ကယ္ႏွင့္
အဇာတသတ္မင္းသားကိုု ဗုဒၶဘာသာကိုယုံၾကည္သက္၀င္သူျဖစ္ေအာင္လမ္းမျပခဲ့တာပါလဲ ဆိုတာသိခ်င္ပါတယ္ ဘုရား။
(၁၆)  နတိၱ၏ေမးခြန္းကိုေျဖဆိုျခင္း
အဇာတသတ္ကို သူ့အေဖက မဆံုးမတာမဟုတ္၊ ဆံုးမခဲ့တယ္၊ ဗုဒၶဘာသာျဖစ္ေအာင္ လမ္းမျပခဲ့ တာ မဟုတ္ဘူး၊ လမ္းျပခဲ့တယ္၊  ဒါေပမဲ့ က်ားကိုယဥ္ပါးေအာင္ဆံုးမနိုင္ေသာ္လည္း သတ္သတ္ လြတ္စားေအာင္ လုပ္လို႕မရသလိုျဖစ္ပါတယ္။

အရွင္ဘုရား. . တပည့္ေတာ္ တခါတေလမွာ ေသျခင္း တရားကိုေတြးမိၿပီး ေၾကာက္လန္႔မိပါတယ္ ဘုရား ။
ေသျခင္းတရားကို ရဲရဲဝံ႔ဝံ႔ရင္ဆိုင္ရဲေအာင္ မည္သို႔ ေနထိုင္လိုက္နာက်င့္သံုးရမည္ကို လမ္းညႊန္ဆံုးမေပးပါ ဘုရား။

(၁၅)  Kaung Nyunt ၏ေမးခြန္းကိုေျဖဆိုျခင္း
    ေသျခင္းတရားကို ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ ရင္ဆိုင္ရဲေအာင္ အဘယသုတၱန္ကို ျမတ္စြာဘုရားေဟာခဲ့ပါသည္။
        (၁) ကာမအာရံုတို့၌ တြယ္တာမႈကင္းေအာင္ႀကိဳးစားျခင္း၊
        (၂) မိမိကိုယ္ကာယ၌ တြယ္တာမႈကင္းေအာင္ႀကိဳးစားျခင္း။
        (၃) အကုသိုလ္ကိုမလုပ္ပဲ ကုသိုလ္ကိုႀကိဴးစားျခင္း။
    အဆိုပါအရည္အခ်င္းရိွပုဂိၢဳလ္မ်ိဳးသည္ ေသျခင္းတရားကို ရဲ၀ံ့စြာရင္ဆိုင္နိုင္သည္။အဂၤၢဳတၱရ္နိကာယ္ စတုကၠနိပါတ္ (အဘယသုတ္- ပါဠိစာမ်က္နွာ-၄၉၃။)

တပည့္ေတာ္တို ဗုဒၶဘာသာမွာ လူသားေတြရဲ႕အစကို ျမတ္စြာဘုရားက ေဟာခဲ့ပါသလားဘုရား.
 ခရစ္ယန္ဘာသာေတြဆိုရင္ သူတို႕ ဘုရားသခင္ကဖန္တီးတယ္လို႕ဆိုပါတယ္ဘုရား..
(၁၄) ဆန္းလင္းထြန္း၏ေမးခြန္းကိုေျဖဆိုျခင္း

ကမၻာတစ္ခုရဲ့ လူသားတို့၏အစကို အဂၢညသုတ္မွာ ျမတ္စြာဘုရားေဟာခဲ့ပါသည္။ ဒီဃနိကာယ္ပါထိက ၀ဂၢပါဠိေတာ္(ျမန္မာျပန္)ကိုဖတ္ျကည့္ပါ။

အရွင္ဘုရား ......... တပည္.ေတာ္ သိခ်င္တာေလး ေမးခြင့္ျပဳပါ ဘုရား။
ဘ၀မွာ စိတ္ညစ္စရာေတြ ဆက္တိုက္ႀကံဳရရင္ ဘယ္လို နွလုံးသြင္းျပီး ဆင္ျခင္ရမလဲ သိခ်င္ပါတယ္ အရွင္ဘုရား။
(၁၃) ေဒါက္တာရဲ၀င္း၏ေမးခြန္းကိုေျဖဆိုျခင္း
စိတ္ညစ္စရာႀကဳံရရင္ ဆက္မေတြးဘဲေမ့ပစ္လိုက္၊ စိတ္ခ်မ္းသာစရာကိုသာရွာေတြးပါ…ဒါကတစ္ခု၊ စိတ္ညစ္စရာ စိတ္ခ်မ္းသာစရာဆိုတာ
ေလာကသဘာ၀ ေလာကဓံမွ်သာျဖစ္သည္။ အေကာင္းအဆိုး မည္သည့္ အရာမွ်မၿမဲဟု နွလံုးသြင္းပါ…ဒါကတစ္ခု၊
ေလာကဓံမွန္သမွ် ႀကံ႕ႀကံ႕ခံႏိုင္ရန္ သမထက်င့္စဥ္၊ ၀ိပႆနာ က်င့္စဥ္ကိုက်င့္ရမည္၊ သတိသမၸဇည ေလ့က်င့္နည္းကို မဟာသတိပ႒နသုတ္မွာ လာတဲ့အတိုင္းေလ့က်င့္ပါ။ အက်ိဳးရိွပါလိမ့္မည္။
 

အရွင္ဘုရားတို.ဘြဲ႕.နာမည္ေရွ.မွာ တခ်ိဳ.ကိုအရွင္လို႕၊ တခ်ိဳ႕ကို ဦးလို.တပ္ေခၚတာ ဘာနဲ.ဆိုင္ပါသလဲဘုရား။ ဘြဲ႕နဲ.ဆိုင္တာပါလား၊ ၀ါနဲ.ဆိုင္ပါသလားဘုရား။ ဒါမွမဟုတ္နာမည္ေခၚေကာင္းေအာင္လို.လားဘုရား။
တပည့္ေတာ္မ သိခ်င္လို.ေၿဖၾကားေပးပါအရွင္ဘုရား။
(၁၂) ေစာမဥၨဴ ၏ေမးခြန္းကိုေျဖဆိုျခင္း

ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၏   ဘြဲ႕ေရွ႕၌ အရွင္လုိ႕ ဦးလို႕တပ္တာ ဘြဲ႕နဲ႕မဆုိင္၊ ၀ါနဲ႕လည္းမဆိုင္၊ ပုဂိၢဳလ္၏ ဆႏၵ နွင့္သာဆိုင္သည္။
လူေတြလည္းဦးကိုအသံုးျပဳၾကသည္။ ဥပမာ-ဦးဖိုးက်ား၊ လူနွင့္မတူေအာင္ေရးလ်င္ အရွင္ဟု သာေရးရသည္။ ပုဂံေခတ္ေက်ာက္စာမ်ား၌
အရွင္အစား သခင္ဟုသံုးခဲ့သည္။ေနာက္ပိုင္းတြင္ ခင္ႀကီး ဟုလည္း သံုးသည္။ ေရွးေခတ္စာေပမ်ား၌ ရွင္ကိုသံုး၍ ရွင္သာရိပုတၱရာဟုေဖာ္ျပသည္။
ယေန႕ေခတ္တြင္မူ ကိုရင္မ်ား ဘဲြ႕၏ေရွ့မွာ ရွင္၊  ရဟန္းမ်ား၏ ဘဲြ႕ေရွ့မွာ အရွင္ဟုေရးၾကသည္။
 

ျမတ္စြာဘုရားသည္တရားမေဟာခင္သီလ ေပးေလ့ရိွပါသလား..
ျမတ္စြာဘုရားကိုလွဴဒါန္းေသာေက်ာင္းအလွဴမ်ားတြင္ ေရစက္ခ်ပါသလား..
သာသနာနွစ္ 5000 ဆိုသည္မွာ ဘုရားေဟာတြင္ပါပါသလား.
မိမိအသက္ 40 ရိွပါျပီ စာအုပ္မ်ားတြင္ မေတြ႔ေသာေၾကာင္႔ အျငင္းပြားဖြယ္မ်ားျဖစ္ေနရပါသည္။ ေျဖၾကားေပးေတာ္မူပါဘုရား
(၁၁)  Nyi Lwin Myint ၏ေမးခြန္းကိုေျဖဆိုျခင္း
ျမတ္စြာဘုရားတရားမေဟာမီ သီလေပးသည္ဟုမွတ္တမ္းမရိွပါ၊ေက်ာင္းအလႉမ်ားတြင္ အနုေမာဒနာ တရားေဟာသည္ဟုသာပါသည္။ေရစက္ခ်သည္ဟုမပါ၊ ‌ေ၀ႆႏၲရာမင္းျကီး ဆင္ျဖဴေတာ္လွဴစဥ္က
 ေရႊကရားကို ကိုင္၍ ဆင္နွာေမာင္းကို ပုဏၰားတုိ႕၏ လက္ထဲကိုထည့္ျပီး ေရစင္သြန္းခ်လ်က္လွဴသည္။ ေရတစက္စက္ခ်၍ လွဴခ်င္းမဟုတ္။  သာသနာနွစ္(၅၀၀၀)ဆိုသည္မွာ အ႒ကထာဆရာမ်ား၏  မွတ္တမ္း၌သာရိွသည္။
 သုိ႕ေသာ္ ဘိကၡဴနီ သာသနာ ခြင့္ျပဳခဲ့စဥ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဘိကၡဴနီ၀တ္ခြင့္မေပးပါက သာသနာနွစ္  (၁၀၀၀)တည္နိုင္၏။ ခြင့္ေပးလိုက္သျဖင့္ နွစ္(၅၀၀)သာ တည္နိုင္သည္ဟု မိန္႕ဆိုေသာစကား ၀ိနယ ဘိကၡဴနီခႏၶကႏွင့္ အဂၤုတၱရ
ေဂါတမီသုတ္တို႕တြင္ပါရိွသည္။ ထိုအေျခအေနကို ဂရုဓံ (၈)ပါးျဖင့္ ႀကိဳတင္တားဆီးခဲ့၍ သာသနာ အနွစ္(၁၀၀၀)တည္သည္ဟုဆိုျကသည္။ အနွစ္(၁၀၀၀)ဆိုသည္မွာ အရည္ အခ်င္း ျပည့္၀တဲ့ အနွစ္(၁၀၀၀) ဆိုလိုသည္၊ တျဖည္းျဖည္းယုတ္ေလ်ာ့လာေသာ အနွစ္ (၄၀၀၀)ထည့္ေပါင္းလ်င္အနွစ္(၅၀၀၀)ဟု မွတ္သား နိုင္သည္။ သာသနာတည္ျခင္း၊ မတည္ျခင္းမွာ သာသနာေတာ္ကို ၾကည္ညိဳ ကိုးကြယ္သူတို႕နွင့္သာ
 သက္ဆိုင္ သည္၊ မ်က္ျမင္ပင္ ဘုရားပြင့္ခဲ့တဲ့ အိႏိၵယနိုင္ငံမွာ ျပည့္စံုတဲ့ သာသနာ ရိွေသးရဲ့လား။
 

အရွင္သူၿမတ္ဘုရား
ဘုရားတပည္႔ေတာ္ ရိုေသစြာေလွ်ာက္ထားအပ္ပါသည္ဘုရား
အလွဴဒါနၿပဳၾကရာတြင္ မည္သို႔ၿပဳသည္ၿဖစ္ပါမွ လက္ရိွဘဝတြင္ပါ မ်က္ေမွာက္ လက္ငင္း ခံစားရၿခင္းသည္
ျဖစ္ပါမည္လဲ အရွင္ဘုရား။ မ်ားေသာအားၿဖင္႔တပည္႔ေတာ္တုိ႔ သိမွတ္ရသည္မွာ ေနာက္ေနာက္
ဘဝမ်ားမွသာလွ်င္ ခံစားရသည္ဟုသာ ၾကားနာမိပါသည္။အၿမတ္ဆံုးၿဖစ္ေသာ ရတနာသံုးပါးကို ယံုၾကည္ ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ၾကေသာ ဥပါသကာတုိ႔တြင္ ပို၍ပင္ အက်ိဳးေပးသင္႔သည္မဟုတ္ပါလားဘုရား။ေမတၱာေရွ႔ထားေၿဖၾကားေတာ္မူပါဘုရား။

(၁၀) ေမာင္သူရ၏ေမးခြန္းကိုေျဖဆိုျခင္း

မည္သည့္ေကာင္းမႈပဲျဖစ္ေစ လက္ရိွဘ၀၌ အက်ိဳးေပးနိုင္တဲ့ေစတနာပါရိွသလို ေနာက္ဘ၀မ်ားတြင္မွ အက်ိဳးေပးမည့္
ေစတနာမ်ားလည္းပါရိွသည္။ အလႉဒါနျပဳၾကရာတြင္ ေစတနာမွန္ကန္ဖို့လိုပါသည္။ မလႉမီ၊ လႉဆဲ၊ လႉျပီးေနာက္
၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ ျဖစ္ရပါမည္။ကဲြျပားျခားနားမႈမရိွေစရပါ။ အလႉခံပုဂၢဳိလ္အလိုက္ အက်ိဳးေပးမႈသည္
ကြာျခားတတ္သည္။
ကိုယ္က်ိဳးအတြက္ မငဲ့ကြက္ေသာ ပါရမီဒါနမ်ိဳးကပို၍ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္း ေစပါသည္။

ရိုေသေလးစားရပါေသာ အရွင္ဘုရား ရဟန္းတာ အရွင္ျမတ္တို႔ မွာ အာပတ္သင့္ တတ္ပါေသးသလား ဘုရား

(၉) Zaw Naing Aung ၏ေမးခြန္းကိုေျဖဆုိျခင္း
အကုသိုလ္စိတ္ေၾကာင့္ သင့္တာမဟုတ္ေသာ္လည္း ဗုဒၶပညတ္ခ်က္ကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းေၾကာင့္
သင့္နိုင္ေသာ ပဏၰတိၱ၀ဇၨသိကၡာပုဒ္မ်ားကို ခ်ိဳးေဖာ္မိလွ်င္ ရဟႏၲာပင္ျဖစ္ေစ အာပတ္သင့္နိုင္သည္။

ဆရာေတာ္ဘုရား ရိုေသစြာေလ်ွာက္ထားအပ္ပါသည္ဘုရား
ေမတၱာေရွးထား၍ တပည့္ေတာ္ ကို ေမတၱာပြားနည္း စနစ္အမွန္ကို လမ္းညႊန္ေပးပါရန္ ေလ်ွာက္ထားအပ္ပါသည္ဘုရား..
 (၈) ညီညီ၏ေမးခြန္းကိုေျဖဆိုျခင္း

    ေမတၱာပြားနည္းစနစ္အမွန္ကို ၀ိသုဒိၶမဂ္ျမန္မာျပန္တြင္ၾကည့္နိုင္ပါသည္။

Bhante,I pay homage to you, and may I know the right concentration of the Noble Eightfold Path, as exactly as possible, which Our Buddha really means.
And one knows and sees the hardness, hotness, flowing,etc. of the whole body without knowing and seeing the hardness, hotness, flowing, etc. of the smallest particle. Thus, can one say that he/she knows and sees the ultimate materiality?
paying homage to you,
(၇) River Mountain  ၏ေမးခြန္းကိုေျဖဆိုျခင္း
    Yes, the Buddha explains the Right Concentration in the Eightfold Noble Path as the concentrations in the 4 Thoketa Stages, in a lot of Sultas.But it should be understood as the concentration as the highest  level. For those who donot follow the Samatha technique how to attain such a concentration?
    By removing the name of concept just the nature of material quality is the ultimate reality.

အရွင္ဘုရား
တပည့္ေတာ္ ပါလိ(parli)ဘာသာ ကုိေလ့လာခ်င္ပါတယ္ဘုရား
ဘယ္ကဘယ္လုိစေလ့လာ၇မလဲ ဘယ္သင္တန္းေတြတက္ရမလဲ ဘယ္စာအုပ္ေတြေလ့လာရမလဲဆုိတာမိန့္ေတာ္မူူပါဘုရား သင္တန္းမတက္ဘဲေကာ ေလ့လာလို႕ရလားဘုရား
ဘုန္းဘုန္္းတုိ့စားေမးပြဲ အငယ္တန္းတုိ့ ဘာတုိ႕ ၀င္ေျဖလိုေကာရလားဘုရား ေျဖၾကားေပးေတာ္မူပါဘုရား။
ဆရာေတာ္ဘုရား သာသနာ့ အက်ုိဳး ဆထက္တပုိး ထမ္းေဆာင္နုိင္ပါေစ ဘုရား...
 
(၆) ကိုထက္၏ေမးခြန္းကိုေျဖဆိုျခင္း

ပါဠိဘာသာသင္တန္းက မ်ားမ်ားစားစား ရိွမယ္မထင္ဘူး၊ မဟာဂႏၶာ႐ံုအရွင္ ဇနကာဘိ၀ံသ၏ ပါဠိသိကၡာစာအုပ္က
စျပီးေလ့လာၾကည္ပါ။ သင္တန္းမတက္ဘဲေလ့လာ့လို႕ရေပမဲ့အခက္အခဲေတြ႕ႀကံဳနိုင္တယ္၊ အနီးကပ္ သင္ေပးမဲ့
ဆရာရိွရင္ ပိုေကာင္းမယ္၊ ပထမျပန္စာေမးပဲြကေန ဓမၼာစရိယ အထိသင္နိုင္ပါတယ္၊ ႀကိဳးစားျကည့္ပါ။

ဆရာေတာ္ဘုရား ဦးတင္လ်က္ပါဘုရား။
ဘုရားတပည့္ေတာ့္သည္ ပညာသင္ဆဲ ရဟန္းငယ္တပါးပါဘုရား ဘုရားတပည့္သိခ်င္ေသာအရာသည္။ ဓါတ္တဆယ့္ရွစ္ပါးရဲ့ သေဘာသဘာ၀ကို ပါဠိ အဂၤလိပ္ ႏွစ္ဘာသာျဖင့္ ရွင္းျပေပးေတာ္မူေစခ်င္ပါသည္ဘုရား..ဆရာတေတာ္ဘုရား မအားလပ္၍ အခ်ိန္မေပးနိုင္ပါကလဲ ဘုရားတပည့္ေတာ္အား ပါဠိ အဂၤလိပ္ ႏွစ္ဘာသာႏွင့္ ဖတ္ရႈေလ့လာသင့္ေသာ က်မ္းစာအုပ္မ်ားအား လမ္းညြန္ေပးသနားမူပါရန္ ဘုရားတပည့္ေတာ္ ရုိေသေလးျမတ္စြာ ေလ်ာက္ထားေတာင္းပန္ပါသည္ဘုရား...ဆရာဘုရားႀကီး က်မၼာလ်က္သာသနာျပဳနိုင္ပါေစ။ ။ ဦးတင္လ်ုက္ပါဘုရား
(၅) usunanda ၏ေမးခြန္းကိုေျဖဆုိျခင္း
၀ိသုဒိၶမဂ္အ႒ကထာကို အဂၤၤၤၤၤလိပ္လိုျပန္ထားေသာ The Path of Purification စာအုပ္နွင့္ The Path of Purity စာအုပ္မ်ားမွ Chapter -15 မွာပါရိွတဲ့ ဓာတု၀ိတၳာရကထာကိုဖတ္ၾကည့္ပါ၊ ပါဠိကို ၀ိသုဒိၶမဂ္ အ႒ကထာ
 ဒုတိယတဲြစာမ်က္နွာ-၁၁၅ မွာၾကည့္ပါ၊ အဂၤၤၤၤၤလိပ္ဘာသာျပန္ကိုေဖာ္ျပပါစာအုပ္နွစ္အုပ္မွယူပါ၊  ဓာတ္(၁၈)ပါး ၏ သဘာ၀ကိုသိနိုင္ပါသည္။ႀကိဳးစားပါအရွင္။

ရုိေသေလးစားစြာ ေလွ်ာက္ထားေမးျမန္းအပ္ပါတယ္ဘုရား။
အနတၱသေဘာအရ လူဟာ ကိုယ့္ကိုယ္ကို အစိုးမရဘူးဆိုရင္ ကုသိုလ္ကိုျပဳရန္ အကုသိုလ္ကိုမျပဳရန္ လု႔ံလဥႆဟကို ဘယ္လိုျဖစ္ႏိုင္ပါေတာ့မလဲ။ တပည့္ေတာ္အေနနဲ႔ လူဟာ မိမိကိုယ္ကို
အမ်ားအားျဖင့္ အစိုးမရေသာ္လည္း အနည္းငယ္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအားျဖင့္ေတာ့ အစိုးရေနတယ္လို႔ ထင္ျမင္ေနမိပါတယ္ဘုရား။ မိမိကိုယ္မိမိ မအိုမနာမေသေအာင္ အာဏာမထားႏိုင္ေသာ္လည္း
ၾကြရန္လွမ္းရန္ခ်ရန္ လက္ေျမွာက္လက္ခ်ရန္ စသည္တို႔မွာေတာ့ အာဏာထားႏိုင္တယ္လို႔ ထင္ေနမိပါတယ္ဘုရား။ တပည့္ေတာ္ရဲ႕ သံသယကို သနားသျဖင့္ ပယ္ေဖ်ာက္ေပးပါရန္ ေလွ်ာက္ထားေတာင္းပန္အပ္ပါတယ္ဘုရား။
(၄)  ေမာင္ေနာက္တိုး၏ေမးခြန္းကိုေျဖဆိုျခင္း
    အနတၱဆိုတာ ကိုယ္လုပ္ခ်င္တာလုပ္လို့မရဘူးလို့ ေျပာတာမဟုတ္ဘူး၊ ျဖစ္ပ်က္မႈနွင့္ အစဥ္ေျပာင္း ေနတဲ့သေဘာကိုေျပာတာ၊ အနတၱလကၡဏသုတ္ကို ဖတ္ၾကည့္၊ လူေတြ အေပၚယံကိစၥ ေျပာင္းလဲြ လုပ္ကိုင္နိုင္ ေသာ္လည္း အို၊နာ၊ေသ သေဘာကို မခ်ဳပ္ကိုင္နိုင္ပါဘူး၊ ဒါအနတၱေပါ့၊ အေၾကာင္းတရား ညီညြတ္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေနသည္ကို  ကိုယ့္ရဲ့ဆႏၵအရ ျဖစ္ေပၚသည္ဟုထင္တာပါ၊ အေၾကာင္းတစ္ခုခု ခ်ိဳ႕ယြင္းပ်က္စီးသြားတာနဲ့ တျပိဳင္နက္ ဘာမွလုပ္မရဘူးဆိုတာ ထင္ရွားတယ္၊ ေလျဖတ္ခံထားရသူကိုပဲၾကည့္ေပါ့၊ တကယ္ေတာ့ ကိုယ္ျဖစ္ ခ်င္တိုင္းျဖစ္ေနတယ္ဆိုတာ ဆိုင္ရာအေၾကာင္းေတြရိွလို့ျဖစ္တာပါ၊ အရက္ အက်န္အႀကြင္းေလးကို ေသာက္ျပီး မူးယစ္ေနတဲ့ ေနာက္ေခ်းပိုးထိုးတစ္ေကာင္ဟာ ႏြားေခ်းပံု အစိုေပၚတက္ လိုက္တဲ့အခါမွာ ငါ့ကိုယ္ရဲ့ အေလးခိ်န္ ေၾကာင့္ ႏြားေခ်းပံုႀကီးအိသြားတယ္လို႕ အထင္ေရာက္ဘူးတယ္၊မူးမူးရူးရူးနဲ့သူ့ကိုယ္သူ အထင္ႀကီးၿပီး အနားက ျဖတ္သြားတဲ့ ေတာဆင္ရိုင္းကိုစိန္ေခၚလိုက္တယ္၊ ဆင္ႀကီးက ႏြားေခ်းပိုးေကာင္ရဲ့ စိန္ေခၚမႈကို သူ့အေပၚ မစင္ စြန့္ခ်ျခင္းျဖင့္ေျဖရွင္းေပးလိုက္တယ္။(ငါးရာ့ငါးဆယ္ဇာတ္နိပါတ္ကိုၾကည့္)၊ဂူထပါဏဇာတ္ (ဇာတ္နံပါတ္-၂၂၇)။
 

အရွင္ဘုရား
ျမင့္မုိရ္ေတာင္ ဘယ္မွာ ရွိလဲ ဘုရား..တစ္ယူဇနာက ဘယ္ေလာက္ ရွိလဲ၊ကမာၻကေန ေနဆီအကြာအေဝး လဆီအကြာအေဝး က တစ္ခါက တပည့္ေတာ္တြက္ၾကည့္တာမကုိက္ဘူး ဘုရား! ဘုရားကုိေတာ့ ယုံတယ္ ဘုရား မွတ္တမ္းေတြကမ်ား လြဲလုိ႔လား ဘုရား. Mm နွင့္ mm လုိ ဘုရား...
ကိုစိုးမင္းနိုင္၏ေမးခြန္းကိုေျဖဆိုျခင္း
    ျမင့္မိုရ္ေတာင္ဘယ္နားရိွလဲဆိုတာကို…ကိုယ္တိုင္သိခ်င္ေနတာၾကာၿပီ၊ တကယ္ေတာ့ လူသားေတြ ကိုယ္တိုင္ျမင့္မိုရ္ေတာင္၏ပတ္၀န္းက်င္တြင္ေနထိုင္လ်က္ရိွသည္ဟုသတိျပဳသင့္သည္။စာေပက်မ္းဂန္၌ ျမင့္မိုရ္ ေတာင္ထိပ္၌ တာ၀တႎသာနတ္ျပည္ရိွသည္။ေအာက္ေျခ၌ အသူရာျပည္ရိွသည္။ အလယ္တြင္ ကြ်န္းျကီး ေလးကြ်န္းပါ၀င္ေသာ လူ့ဘံုရိွသည္။ကမာၻလံုးႀကီးကိုၾကည့္ ေျမာက္၀င္ရိုးစြန္းထိပ္သည္ ျမင့္မိုရ္ေတာင္ထိပ္၊ ေတာင္၀င္ရိုးစြန္းအေျခသည္ အသူရာနတ္ျပည္၊ အလယ္မွာေလးကြ်န္းျဖင့္ ဖဲြ႕စည္းထားေသာ လူ့ဘံုရိွသည္။ ဤသို့ပင္ထင္ျမင္ယူဆပါသည္။ ယူဇနာဆိုသည္မွာ (Measurement) တစ္ခုသာျဖစ္သည္။ အတိုင္းအတာ ဆိုသည္မွာကြာျခားနိုင္သည္။ အေနအထား ဆိုသည္မွာေျပာင္းလဲနိုင္သည္။ပဲခူးျမိဳ႕တည္ရာေျမသည္ ေရွးယခင္ကေရေအာက္တြင္ရိွျပီး ဟသၤၤၤၤာ  ငွက္ (၁)‌ေကာင္နားယံုသာ ကုန္းေပၚသည္ဟုဆိုသည္။ အဲ့ဒါကို   ယခုလူေတြ ယံုနိုင္ပါ့မလား၊ တကယ္ေတာ့ ေျပာင္းလဲမႈနိယာမ၏ ျဖစ္စဉ္မွ်သာျဖစ္သည္။ မေန႕က အေျခအေနနွင့္ ယေန႕ မတူဘူးဆိုတာ ထင္ရွား၏။ ေျပာင္းလဲမႈ၏ သဘာ၀အတိုင္းမွတ္ရမည္သာ ျဖစ္သည္။ျငင္းဆိုဖြယ္မရိွ။
 

အရွင္ဘုရား

ရိုေသေလးျမတ္စြာ ေလွ်ာက္ထားအပ္ပါသည္အရွင္ဘုရား။

တပည့္ေတာ္သည္ႏိုင္ငံျခားသားခရစ္ယာန္တစ္ေယာက္ႏွင့္ဘာသာေရးအေၾကာင္း ေျပာဖူးပါသည္။ ထိုသူကငါးပါးသီလမျမဲလွ်င္ငရဲသို႔က်ိန္းေသ ေရာက္ရမည္ဟု ျမတ္စြာဘုရားက ေဟာထားသည္ကုိ ၾကားဖူးေၾကာင္းေျပာပါသည္။ မိမိကသီလကိုတစ္သက္လံုး ေစာင့္ထိန္းလာေသာ္လည္း ၁ႀကိမ္၁ခါ ဥပမာ အားျဖင့္ မုသာ၀ါဒါကိုက်ဴးလြန္လိုက္မိသည္ရွိေသာ္ငရဲသို႔ ေရာက္ရမည္ကိုသိေၾကာင္း..ထိုသူကနိဗၺာန္ကို ေတာင္တစ္လံုးႏွင့္ ဥပမာ တင္စားျပပါသည္။တပည့္ေတာ္တို႔သည္ နိဗၺာန္ေရာက္ေအာင္ ႀကိဳးစားေသာအခါ ထိုေတာင္ကို ျဖတ္ရသည္ႏွင့္တူသည္။ သို႔ေသာ္ ေတာင္ကို ျဖတ္မည္ ႀကိဳးစားလိုက္..ငါးပါးသီလကို တစ္သက္လံုး လံုေအာင္ ေစာင့္ထိန္းလာပါလ်က္..ေတာင္ေက်ာ္ခါနီးမွ မေတာ္တဆ တစ္ပါးေသာ သီလကို ေဖာက္ဖ်က္မိခဲ့သည္ရွိေသာ္..တဖန္ငရဲက်လိုက္ႏွင့္ အဘယ္သို႔ ေတာင္ကို ဖ်က္ရမည္နည္းဟု ေမးပါသည္။ တပည့္ေတာ္မသည္ ပါရမီ ျဖည့္ဆည္းျပီး ေကာင္းမြန္စြာ သီလေစာင့္ထိန္း..၀ိပႆနာကို ႀကိဳးစားပြားမ်ားအားထုတ္ျပီး ေသာတာပန္ တည္လွ်င္ ထိုေတာင္ကုိ ေက်ာ္ျဖတ္ႏိုင္မည္ ဟုသာ သိပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုသူက အက်ပ္ရိုက္ေအာင္ေမးေသာအခါ.." ေသာတာပန္မေရာက္ခင္ တစ္ႀကိမ္တစ္ခါေလာက္ သီလ တစ္ပါးပါးကို ခ်ိဳးေဖာက္မိလွ်င္ ငရဲေရာက္ရမည္.သီလ တစ္ခါ ပ်က္ျပီ ဆိုကတည္းက ငရဲသို႔က်ိန္းေသ ေရာက္မည္ ဟု ျမတ္စြာဘုရား ေဟာထားသည္." ထိုကဲ့သို႔ ခ်ိဳးေဖာက္မိေသာ အျပစ္အစား ခရစ္ေတာ္ဘုရားသခင္ကအျပစ္ေက်ေပးႏိုင္သည္။ငရဲမွလြတ္ေအာင္ကယ္ေပးႏိုင္သည္"ကိုသာမရရေအာင္ဆြဲ

ေျပာပါသည္။..အရွင္ျမတ္ဘုရား...ထိုသူ၏ ေမးခြန္းမ်ားကို တပည့္ေတာ္မ မေျဖတတ္ပါ အရွင္ဘုရား။။ (တကယ္ေတာ့အဂၤလိပ္စကားကိုဘာသာေရး ႏွင့္ ပတ္သတ္ျပီး မကၽြမ္းက်င္ပါက မေဆြးေႏြးသင့္ေၾကာင္း တပည့္ေတာ္မ ျပီးမွ သိပါသည္။) အဂၤလိပ္လို ဆိုေတာ့ ေျဖဖို႔ ပိုခက္ပါသည္ အရွင္ဘုရား။တပည့္ေတာ္မသည္ သီလႏွင့္ ပတ္သတ္ျပီး ငရဲသို႔က်ေရာက္ပံု.မေရာက္ပံု ကို သိခ်င္ပါသည္။ သီလႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ မွတ္သားသိျမင္စရာ စာအုပ္ (သို႔) တရားေတာ္ကို နာၾကားရလိုပါ၏။ ဘာသာျပန္ထားသည္ကို ရႏိုင္ပါကလည္း အလြန္အက်ိဳးထူးပါ၏ အရွင္ဘုရား။ တပည့္ေတာ္မ၏ စာရွည္သြားသည္ကို လည္းေတာင္းပန္အပ္ပါသည္။ ထုိကဲ့သို႔ ေဖာ္ျပမွသာ ျမင္္သာေသာေၾကာင့္ပါ အရွင္ဘုရား။ ေက်းဇူးႀကီးျမတ္လွေသာ အရွင္ဘုရားအား ရိုေသစြာ ရွိခိုးကန္ေတာ့ပါ၏။

(၂)  နန္းျကူျကူလြင္၏ေမးခြန္းကိုေျဖဆိုျခင္း
   ငါးပါးသီလမၿမဲလွ်င္ ငရဲသို႕ကိ်န္းေသေရာက္ရမည္ဟု ျမတ္စြာဘုရားမေဟာပါ။ ငါးပါးသီလနွင့္ ပတ္သက္ေသာ အကုသိုလ္ေစတနာသည္ ငရဲ၊ တိရစာၧန္၊ ျပိတၱာ၌ ျဖစ္ေစနိုင္သည္ဟုသာေဟာပါသည္။
ျဖစ္ရမည္နွင့္ ျဖစ္ေစနိုင္သည္မတူပါ။ တစ္ျခားအေၾကာင္းမ်ားကို ထည့္တြက္ရပါမည္။ ျမတ္ဗုဒၶ၏ မဟာကမၼ၀ိဘဂၤသုတ္ကို ေလ့လာၾကည့္ရမည္။ ကုသိုလ္ကံနွင့္ အကုသိုလ္ကံနွစ္မ်ိဳးတြင္ ကုသိုလ္ကံက စြမ္းအား ပိုႀကီးသည္။
တစ္ႀကိမ္တစ္ခါ သီလခ်ိဳးမိ႐ံုနွင့္ တစ္ျခားအေၾကာင္းးမ်ားကို ထည့္သြင္းမစဥ္းစားပဲ ငရဲက်သည္ဟု ယူဆသည္မွာ လံုး၀မမွန္၊ စဉ္းစားၾကည့္ရန္….
ရာဇ၀တ္မႈက်ဴးလြန္သူနွစ္ဦးတြင္ တစ္ဦးက ေငြေၾကး ဓနျပည့္စံု သည္။ အမီွေကာင္းရိွသည္။ တစ္ဦးကမရိွ၊ မရိွသူသာေထာင္က်၍ ေငြေၾကးဓနတတ္နိုင္သူ အမီွေကာင္းရိွသူမွာ ေပါ့ေပါ့ပါးပါးနွင့္ လြတ္ၿငိမ္းခြင့္ရေနသည္။ လက္ေတြ႕သာဓက ေပါမ်ားလွ၏။ ခရစ္ေတာ္က အျပစ္ကို ေခ်ေပးနိုင္သည္၊  ငရဲကလြတ္ေအာင္ ကယ္တင္နိုင္သည္ဟုဆိုျခင္းမွာ အေျပာမွ်သာ ျဖစ္ပါသည္။    လက္ေတြ႕ သာဓကမရိွ  ၊   ျဖစ္နိုင္စရာလည္းမရိွ ၊  ခရစ္ေတာ္နွင့္  ပတ္သက္၍ ေမးစရာ ၊     ေျပာစရာမ်ားစြာ ရိွေသာ္လည္း
ယံုၾကည္သူတို႕ စိတ္မထိခိုက္ေစရန္ မေျပာေတာ့ပါ ။ ျမတ္ဗုဒၶ၏ ဥပမာစကားတြင္ ေထာပတ္အိုးကို ေရထဲနစ္၍  ခဲြလိုက္လွ်င္ ေထာပတ္သည္  မည္သည့္အခါမွ   ျမဳပ္မသြား၊   အေပၚတက္လာ၏။     အိုးကဲြမ်ားသာျမဳပ္သြား၏။
ထို႕အတူ  ကုသိုလ္စိတ္သည္  ေထာပတ္နွင့္အလားသဏၭာန္တူ၍  ဘယ္ေသာအခါမွ ေအာက္မျမဳပ္၊ ဗုဒၶ၏ တရားေတာ္သည္၏ သဘာ၀ကိုသာေဟာသည္။ကယ္တင္ရွင္ဆိုသည္မွာ လံုး၀မရိွနိုင္၊ တကယ့္ ကယ္တင္ရွင္ အစစ္မွာ မိမိကိုယ္တိုင္က်င့္သံုးေသာ
ကုသိုလ္ကံသာျဖစ္သည္။
 

အေမး (၁) tinmaunglatt (Tinmaunglatt.latt@gmail.com) ဆရာေတာ္ဘုရား တပည့္ေတာ္ရိုေသစြာေလ်ွာက္ထားအပ္ပါသည္။ လိုတိုရွင္းေလ်ွာက္ထားရပါလ်ွင္- လူအၿဖစ္ ဘ၀ ရရန္ ခက္ခဲသည့္ အေၾကာင္း မွတ္သား ရပါသည္။ သို ့ရာတြင္ လူမ်ား ယခုအခါ တိုးပြားသထက္ တိုးလာပါသည္။ဇနီး ေမာင္ႏွံ ၂ ဦး ရိွလ်ွင္ (ယခု သားဆက္ျခား စီမံကိန္း မရိွလ်ွင္) ၂ ဆ မက တိုးႏိုင္ ပါသည္။ဖေယာင္းတိုင္ ၁ တိုင္မွ မ်ားစြာ ထြန္းညိွႏိုင္ ပါသည္။တဖန္ ေတြ ့ရိွခ်က္မ်ား အရ စၾကၤာ၀ဠာ သည္ ဆင့္ကဲျဖစ္စဥ္ မ်ားအရ ေျပာင္းလဲခဲ့ျပီး လူသည္ လည္း ထိုဆင့္ကဲျဖစ္စဥ္ အရ ေျပာင္းလဲလာရျခင္း ရလာဒ္ ဟုသိနားလည္ပါသည္။စၾကၤာ၀ဠာ သည္လည္း တခ်ိန္တြင္ ခ်ဳပ္ျငိမ္း မည္ပင္ျဖစ္သည္။ ထိုအခါ အားလံုး zero sum ျဖစ္ပါမည္။ အျခားအျခားေသာ ဘ၀ မ်ားဆို သည့္ meaning ကို နားမလည္ေတာ့ပါဘုရား။တပည့္ေတာ္ Buddism ပါဘုရား။ရတနာ သံုးပါးကို ယံု ၾကည္ပါသည္။

ဆရာေတာ္ဘုရား
တပည့္ေတာ္ရိုေသစြာေလ်ွာက္ထားအပ္ပါသည္။
လိုတိုရွင္းေလ်ွာက္ထားရပါလ်ွင္- လူအၿဖစ္ ဘ၀ ရရန္ ခက္ခဲသည့္ အေၾကာင္း မွတ္သား ရပါသည္။ သို ့ရာတြင္ လူမ်ား ယခုအခါ တိုးပြားသထက္ တိုးလာပါသည္။ဇနီး ေမာင္ႏွံ ၂ ဦး ရိွလ်ွင္ (ယခု သားဆက္ျခား စီမံကိန္း မရိွလ်ွင္) ၂ ဆ မက တိုးႏိုင္ ပါသည္။ဖေယာင္းတိုင္ ၁ တိုင္မွ မ်ားစြာ ထြန္းညိွႏိုင္ ပါသည္။တဖန္ ေတြ ့ရိွခ်က္မ်ား အရ စၾကၤာ၀ဠာ သည္ ဆင့္ကဲျဖစ္စဥ္ မ်ားအရ ေျပာင္းလဲခဲ့ျပီး လူသည္ လည္း ထိုဆင့္ကဲျဖစ္စဥ္ အရ ေျပာင္းလဲလာရျခင္း ရလာဒ္ ဟုသိနားလည္ပါသည္။စၾကၤာ၀ဠာ သည္လည္း တခ်ိန္တြင္ ခ်ဳပ္ျငိမ္း မည္ပင္ျဖစ္သည္။ ထိုအခါ အားလံုး zero sum ျဖစ္ပါမည္။ အျခားအျခားေသာ ဘ၀ မ်ားဆို သည့္ meaning ကို နားမလည္ေတာ့ပါဘုရား။တပည့္ေတာ္ Buddism ပါဘုရား။ရတနာ သံုးပါးကို ယံု ၾကည္ပါသည္။
 
(၁)  တင္ေမာင္လတ္၏ေမးခြန္းကိုေျဖဆိုျခင္း
     လူဘ၀ရခဲသည္မွာမွန္ပါသည္။ယေန့ေခတ္လူဦးေရတိုးသည္ဟု ဆိုေသာ္လည္း တိရစၧာန္တစ္မ်ိဳး၏ တိုးပြားနႈန္းနွင့္ အေရအတြက္ကိုမမီွပါ။တိရစၧာန္အားလံုး၏ တိုးပြားနႈန္းနွင့္ ဆိုပါက အဘယ္ ေျပာဖြယ္ရာရိွ အံ့နည္း။ယခုေခတ္လို (Family Plan)ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းသည္ပင္ လူ့အျဖစ္ရခဲမႈသည္ပို၍ေပၚလြင္ ေနပါသည္။ စၾကၤာ၀ဠာမွာ ေျပာင္းလဲျဖစ္စဉ္ရိွေသာ္လည္း သတၱ၀ါတို့ အနိမ့္အျမင့္ ေျပာင္းလဲမႈမွာ ကံနဲ့သာ သက္ဆိုင္သည္ဟု ျမတ္စြာဘုရားကေဟာပါသည္။ ဒါ၀င္၏သီအိုရီက ယုတိၱမရိွပါ။