ဆရာေတာ္ ေဒါက္တာနႏၵမာလာဘိဝံသ ၏ ေထ႐ုပၸတၱိ အက်ဥ္း

ဆရာေတာ္ ေဒါက္တာနႏၵမာလာဘိဝံသ

၁၃၀၁-ခုႏွစ္ တေပါင္းလျပည့္၊ 22nd March 1940 စေနေန႕တြင္ မႏၱေလးတုိင္း၊ စဥ့္ကူးၿမိဳ႕နယ္၊  ေညာင္ပင္ရြာ ၊ခမည္းေတာ္ ဦးစံလွ+မယ္ေတာ္ ေဒၚခင္တုိ႕မွဖြားျမင္သည္။ ၁၃၀၅- 1944 ခုႏွစ္၊ အသက္(၅)ႏွစ္သားအရြယ္တြင္ စဥ့္ကူးၿမိဳ႕နယ္၊ ေညာင္ပင္ရြာ၊ ေပၚေတာ္မူ ေက်ာင္းဆရာေတာ္ ဦးေကလာသ (ဦးေလးဘုန္းၾကီး)ထံတြင္  ျမန္မာစာႏွင့္ ဗုဒၶၨစာေပမ်ားကို စတင္သင္ၾကားခဲ့သည္။ ၁၃၁၁- 1949 ခုႏွစ္၊ ၀ါဆိုလဆန္း(၁၁)ရက္၊ အသက္ (၁၀)ႏွစ္အရြယ္တြင္ စစ္ကိုင္းေတာင္႐ိုး၊ ၀ိပႆနာဂႏၶာ႐ံုေခ်ာင္၌ အဘိဓဇမဟာရ႒ဂု႐ု၊ န၀မေရႊက်င္သာသနာပိုင္ စံကင္းဆရာေတာ္ဘုရားၾကီးကို ဥပဇၥ်ာယ္ျပဳလ်က္ ရွင္သာမေဏျပဳခဲ့သည္. ၁၃၁၄- 1953 ခုႏွစ္၊ အသက္ (၁၃)ႏွစ္တြင္ အဘိဓမၼာစာေမးပြဲ (၃)ဆင့္ စတင္ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။

၁၃၁၇- 1956 ခုႏွစ္ အသက္ (၁၆)ႏွစ္တြင္ အစိုးရ ဓမၼာစရိယတန္းကို ဂုဏ္ထူးက်မ္း (၂)က်မ္းႏွင့္တကြ ေအာင္ျမင္၍ သာသနဓဇသီရိပ၀ရ ဓမၼာစရိယ ဘြဲ႕ရရိွခဲ့သည္။ ၁၃၁၉- 1957 ခုႏွစ္၊ သာသနာလကၤာရသာမေဏေက်ာ္ဘြဲ႕ကို ရရိွခဲ့သည္။ ၁၃၂၀- 1958 ခုႏွစ္တြင္ စစ္ကိုင္းျမိဳ႕၊ မဟာသုေဗာဓာ႐ံုတုိက္ကို ေနာင္ေတာ္မ်ားႏွင့္အတူ တည္ေထာင္ကာ ပဓာနစာခ်၊ တိုက္ၾကပ္ အဆင့္ဆင့္ တာ၀န္မ်ားထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ၁၃၂၁- 1960 ခုႏွစ္ န၀မေရႊက်င္သာသနာပိုင္ စံကင္းဆရာေတာ္ဘုရားၾကီးကို ဥပဇၥဳာယ္ျပဳ၍ ရဟန္းဘ၀သို႕ေရာက္ရိွခဲ့သည္။ ေနာင္ေတာ္ရင္းျဖစ္ေသာ ဘဒၵႏၱနာရဒထံ၌ သဒၵါ၊ သဂ`္ဟ၊ ပိဋက အေျခခံစာမ်ား၊ ပထမျပန္စာေမးပြဲဆုိင္ရာ က်မ္းစာမ်ားသင္ယူခဲ့ၿပီး၊ ဇယေမဒနီ၀ါဆုိေက်ာင္းဆရာေတာ္ ဘဒၵ ႏၱအဂိၣယ (ယခု ေရႊက်င္သာသနာပိုင္၊ အဘိဓဇမဟာရ႒ဂု႐ု)ထံ ဓမၼာစရိယတန္းဆုိင္ရာ က်မ္းစာမ်ားကို သင္ယူခဲ့သည္။ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕၊ မဟာသုေဗာဓာ႐ံုတုိက္၌ ေနာင္ေတာ္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ နာယက၊ တိုက္အုပ္၊ တိုက္ၾကပ္ဆရာေတာ္မ်ားထံ၌ သက်သီဟ ေစတိယဂၤဏတန္းဆုိင္ရာက်မ္းစာမ်ားကို သင္ယူခဲ့သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ဇမၺဴဒီပေက်ာင္းေဆာင္၌ တိပိဋက ပါဠိ+ျမန္မာ အဘိဓာန္က်မ္းျပဳအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ ခ်မ္းေျမ႕ရိပ္သာဆရာေတာ္ ဘဒၵ ႏၱဇနကာ ဘိ၀ံသထံတြင္ အဂ`္လိပ္ဘာသာကို စတင္သင္ယူခဲ့သည္။ ၁၃၂၄- 1963 ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္ေစတိယဂၤဏ အဘိ၀ံသဘြဲ႕ကို ရရိွခဲ့သည္။ ၁၃၂၅- 1964 ခုႏွစ္တြင္ သာသနဓဇဓမၼာစရိယ ၀ိနယ ပါဠိပါရဂူဘြဲ႕ကို ရရိွခဲ့သည္။ ၁၃၂၅- 1964 ခုႏွစ္တြင္ မႏၱေလး သက်သီဟ အဘိ၀ံသဘြဲ႕ကိုရရိွခဲ့သည္။ ၁၃၃၂- 1973 ခုႏွစ္မွ စတင္၍ က်မ္းစာမ်ား ေရးသားျပဳစုခဲ့ရာ အဂ`္လိပ္ျမန္မာ ႏွစ္ဘာသာျဖင့္ က်မ္းစာမ်ားကို ထုတ္ေ၀ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။  ၁၃၃၉- 1980 ခုႏွစ္တြင္ ပထမအႀကိမ္သံဃာ့အဖြဲ႕အစည္း အဆင့္ဆင့္အတြက္ စစ္ကိုင္းသံဃာနယကအဖြဲ႕(ေရႊက်င္)အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ဓမၼာစရိယစာေမးပြဲအက်ိဳးေတာ္ေဆာင္အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟုိသံဃာ့၀န္ေဆာင္ (ေရႊက်င္)အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ပဌမျပန္စာေမးပြဲ ျပဌာန္းက်မ္းစာျပင္ဆင္ေရးအဖြဲ႕ အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ နိကာယ္စာေမးပြဲစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ေရးဆြဲေရးအဖြဲ႕၀င္၊ ႏိုင္ငံေတာ္ သီးျခား၀ိနည္းဓိုရ္အဖြဲ႕ အမွတ္(၁/၉၈) ၏ ၀ိနည္းဓိုရ္၊ ပဌမျပန္ စာေမးပြဲက်င္းပေရးအဖြဲ႕ (စစ္ကိုင္း)၏ ပုစၧာကအဖြဲ႕ ဥကၠ႒အျဖစ္လည္းေကာင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ၁၃၄၇- 1986 ခုႏွစ္တြင္ အိႏိၵယႏိုင္ငံ အာသံႏွင့္ အ႐ုဏပရာေဒ့ရ္ွမွ ရဟန္း၊ သာမေဏေက်ာင္းသားငယ္မ်ားအား ျမန္မာစာႏွင့္ အဘိဓမၼာတုိ႕ကို ပုိ႕ခ်ေပးခဲ့သည္။ ၁၃၄၈- 1989 ခုႏွစ္တြင္ University of Kelaniya မွ M.A (Buddhist Studies) ဘဲြဲ႕ကို ရရိွခဲ့သည္။ ၁၃၅၅- 1994 ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ ေမရီလင္းျပည္နယ္ ဆီလ္ဗားစပရင္းၿမိဳ႕ မဂ`္လာရာမေက်ာင္း၌ ျမန္မာဗုဒၶဘာသာ၀င္တုိ႕အား အဘိဓမၼာဘာသာရပ္ကို ပို႕ခ်ေပးခဲ့သည္။ ၁၃၅၇- 1996 ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ “အဂၢမဟာ ဂႏၴ၀ါစကပ႑ိတဘြဲ႕ကို ဆက္ကပ္ခဲ့သည္။ သီတဂူ ကမာၻ႕ဗုဒၶတကၠသိုလ္၌ ပါေမာကၡခ်ဳပ္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ကာ၊ Department of Language Studies ၌ English Diploma တန္းႏွင့္ B.A တန္မ်ား၌ ဆုိင္ရာဘာသာရပ္မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ အေမရိက၊ ကိုရီးယား၊ မကၠဆီကို၊ ဂ်ာမနီ၊ ျပင္သစ္စေသာႏိုင္ငံမ်ားမွ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအား ပါဠိဘာသာ အဘိဓမၼာဘာသာရပ္မ်ားကိုလည္းေကာင္း သင္ၾကားပို႕ခ်ေပးခဲ့သည္။ ၁၃၅၈- 1999 ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေထရ၀ါဒသာသနာျပဳတကၠသိုလ္၏ ၾသ၀ါဒါစရိယ ဧည့္ပါေမာကၡအျဖစ္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ေက်ာင္းသားမ်ားအား စာေပပို႕ခ်ေပးခဲ့သည္။ ၁၃၆၁- 2000 ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ မဂၢမဟာပ႑ိတဘဘြဲ႕ကို ဆက္ကပ္ခဲ့သည္။ ၁၃၆၄- 2003 ခုႏွစ္တြင္ အိႏိၵယႏိုင္ငံ မဂဓတကၠသိုလ္မွ Ph.D ေဒါက္တာဘြဲ႕ကို ရရိွခဲ့သည္။ ထုိႏွစ္မွ စတင္၍ ဂ်ာမနီ၊ နယ္သာလန္၊ ၾသစေၾတးလ်၊ အဂၤလန္၊ စကၤာပူ၊ မေလးႏိုင္ငံမ်ားသို႕ ႏွစ္စဥ္မျပတ္ ၾကြေရာက္၍ အဆိုပါႏိုင္ငံမ်ားအား အဘိဓမၼာသင္တန္းမ်ား သင္ၾကားပို႕ခ်ေပးလ်က္ရိွသည္။

၁၃၆၇- 2005 ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေထရ၀ါဒသာသနာျပဳတကၠသိုလ္၏ ပါေမာကၡခ်ဳပ္အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ယခုအခါ ေဒါက္တာနႏၵမာလာဘိ၀ံသသည္ စစ္ကိုင္းတုိင္း၊ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕၊ မဟာသုေဗာဓာ႐ံုစာသင္တုိက္၌ စာသင္သား ၁၈၀ေက်ာ္တုိ႕အား ငယ္၊ လတ္၊ ႀကီး စာ၀ါမ်ား၊ ဓမၼာစရိယစာ၀ါမ်ား၊ သီတဂူကမာၻ႕ ဗုဒၶတကၠသိုလ္၌ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ တာ၀န္ကိုထမ္းေဆာင္ရင္း ဒီပလိုမာသင္တန္းမ်ားႏွင့္ B.A, M.A တန္းမ်ား၌ စာေပပို႕ခ်ေပးေတာ္မႈရင္း ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေထရ၀ါဒသာသနာျပဳတကၠသိုလ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အဘိဓမၼာ မဟာသိပံၸပါေမာကၡခ်ဳပ္အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရင္း ျပည္တြင္း၌ တရားဓမၼမ်ား ေဟာေျပာကာ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕၊ မဟာသုေဗာဓာ႐ံုတုိက္ ပဓာနနာယက ဆရာေတာ္အျဖစ္ သာသနာျပဳလ်က္ရိွသည္။