ဥပါဒါန ပစၥယာဘေ၀ါ

Posted On :

Publication Date  
Thursday, November 15, 2012
Book Cover  

Download :

"ဥပါဒါနပစၥေယာဘေ၀ါ" - "ဥပါဒါန္ေၾကာင့္ ဘ၀ဆုိတာ ေပၚလာရတယ္" လို႕ ျမတ္စြာဘုရားက ပဋိစၥသမုပၸါဒ္တရားေတာ္မွာ ေဟာၾကားထားေတာ္မူတယ္......